Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

De pensioenleeftijd gaat omhoog, wat betekent dat voor mij?

Naar 67 jaar

De overheid verhoogt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Ook de pensioenleeftijd gaat omhoog. Wat betekent deze verhoging voor werknemers en werkgevers? Wat kunnen werknemers doen om hun inkomen later op peil te houden? Wat zijn de gevolgen voor pensioenregelingen die werkgevers hebben afgesloten? Hoe kunnen financieel adviseurs hun klanten hierover het beste adviseren? Op dit platform kunt u terecht voor achtergrondinformatie en nieuws over de verhoging van de AOW- en de pensioenleeftijd. De informatie wordt telkens aangepast aan de actualiteit.

Vragen en antwoorden

Aegon heeft dit platform opgezet om achtergrondinformatie en nieuws over dit onderwerp te delen met iedereen die hiermee te maken krijgt. We geven antwoord op vragen die leven bij werknemers, werkgevers en adviseurs. We verwijzen naar websites met officiële, actuele informatie. Als werknemer kunt u nagaan wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent. Als werkgever kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn om uw pensioenregeling aan te passen. Als adviseur kunt u op dit platform terecht voor de informatie die u nodig heeft om uw klanten goed te adviseren.

Actuele informatie

De informatie op dit platform wordt telkens aangepast aan de actualiteit. Zo wil het nieuwe kabinet de AOW-leeftijd sneller verhogen dan nu in de wet staat. Het parlement is hiermee nog niet akkoord gegaan. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, betekent dat er weer veel gaat veranderen. Via dit platform houden we u hiervan op de hoogte.

Verhoging AOW-leeftijd vanaf 2013, wat is er aan de hand?

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 geleidelijk verhoogd. Eerst met een maand per jaar, maar later met grotere stappen van twee tot uiteindelijk drie maanden per jaar. In 2019 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, in 2024 op 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Als het tijdens de kabinetsformatie  bereikte akkoord door het parlement wordt aangenomen gaat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog: naar 66 jaar in 2018 en dan naar 67 in 2021.

Verhoging pensioenleeftijd, wat is er aan de hand?

Ook de pensioenleeftijd in de pensioenregeling van uw werkgever gaat omhoog. Vanaf 2014 moet er in de opbouw van het pensioen rekening worden gehouden met een pensioenleeftijd van 67. Dit geldt alleen voor nieuwe pensioenafspraken. Deze worden berekend aan de hand van de nieuwe pensioenleeftijd. Oude afspraken blijven bestaan. Dit betekent dat u straks pensioen heeft met verschillende pensioendata. Een deel keert uit vanaf 65 jaar en een deel vanaf 67 jaar. U kunt later kiezen om het gehele pensioen vanaf één pensioendatum, die u zelf kan bepalen, te laten uitkeren. Dat heeft dan wel gevolgen voor de hoogte van het pensioen.

 

Video: Lenteakkoord

 

Video: Regeerakkoord

De discussie over de AOW

De verhoging van de AOW-leeftijd is tot stand gekomen na een roerige periode. Toen Drees de AOW invoerde in 1957 werd de AOW-leeftijd op 65 jaar vastgesteld. Die leeftijd is daarna nooit aangepast. Toch is nooit gezegd dat 65 voor altijd 65 zou moeten blijven. De discussie over een verhoging van de AOW-leeftijd speelt al jaren. 
Deze verhoging is nodig, omdat we allemaal steeds ouder worden. We hebben dus langer AOW en pensioen nodig om van rond te komen. Dat is alleen betaalbaar als we langer doorwerken. Zo komt er meer geld beschikbaar voor de ouderen van de toekomst.

Meer informatie over de discussie rondom de AOW

Sociale partners konden het niet over eens worden over de verhoging van de AOW-leeftijd Uiteindelijk kwam er in 2010 toch een Pensioenakkoord waarin stond dat de AOW-leeftijd omhoog zou gaan. Hiermee gingen de Tweede Kamer en later de Eerste Kamer akkoord.

 

In april 2012 viel het kabinet en toverden vijf partijen een Lenteakkoord uit de hoge hoed. Hierin stond dat de AOW-leeftijd versneld zou stijgen: vanaf 2013 met een maand per jaar en daarna in grotere stappen. In 2019 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar, in 2024 naar 67. Beide Kamers gingen akkoord.

 

Daarna kwam eind oktober het akkoord van Rutte II. Vanwege de voortdurende crisis moet de AOW-leeftijd nog sneller omhoog: naar 66 jaar in 2018, 67 in 2021. Voor dit akkoord heeft het kabinet een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Voorlopig blijft de verhoging uit het Lenteakkoord in de wet staan. 

Actuele informatie

De informatie op dit platform wordt telkens aangepast aan de actualiteit. Zo wil het nieuwe kabinet de AOW-leeftijd sneller verhogen dan nu in de wet staat. De Eerste Kamer is hiermee nog niet akkoord gegaan. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, betekent dat er weer veel gaat veranderen. Via dit platform houden we u hiervan op de hoogte.

Toelichting AOW calculator

In deze calculator gaan wij uit van het tijdens de kabinetsformatie bereikte akkoord. Let op, deze versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is nog niet door het parlement aangenomen.