Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuws over het Aegon DB Abonnement 2022

Pensioenspecial werkgevers
Zakelijk Pensioen Pensioenspecial werkgevers 2021

Het is alweer bijna 2022. Zo vlak voor het nieuwe jaar delen we graag nog belangrijk pensioennieuws met u. Hieronder leest u niet alleen over een aantal veranderingen die per 1 januari 2022 ingaan voor onze pensioenregelingen. Ook ontvangen we graag nog een aantal belangrijke gegevens. 
Voor uw gemak hebben we de informatie op een rij gezet in één pagina. Zodat we het nieuwe jaar efficiënt kunnen starten!

De rentestandcorrectie voor 2022 is 136,15%.

De premie die u betaalt voor het Aegon DB Abonnement hangt af van de hoogte van de rentestandcorrectie. Deze maand hebben we de rentestandcorrectie voor 2022 bepaald. Dit deden we op basis van de rentecurve ultimo november 2021. De rentestandcorrectie voor 2022 is 136,15%. De aparte rentestandcorrectie voor het Anw-hiaatpensioen is 44,51%. Deze percentages gelden vanaf 1 januari 2022.

De nieuwe premie

De komende tijd verwerken we de wijzigingen van uw regeling en de salarisgegevens voor 2022. Daarna weet u hoe hoog de premie wordt. Houd er rekening mee dat u eventuele opzeggingen uiterlijk 16 december 2021 aan ons door moet geven.

De rentestandcorrectie heeft ook invloed op de toeslagverlening

Het kan zijn dat u een toeslag wilt verlenen binnen het Aegon DB Abonnement. Dan is het goed om te weten dat de rentestandcorrectie invloed heeft op de kosten van deze toeslagverlening.

Toeslag geven op het pensioen van uw werknemers

Ieder jaar kunt u binnen het Aegon DB Abonnement een toeslag geven op het pensioen van uw (oud-)werknemers. In november ontving u van ons een voorstel hiervoor. Met een toeslag op het pensioen kunt u als werkgever bijdragen aan de koopkracht van de pensioenen van uw (oud-)werknemers.

Vraag uw adviseur om hierover mee te denken

Uw adviseur heeft van ons een kopie van uw voorstel ontvangen. Hij/zij kan u goed helpen bij het beoordelen van het voorstel. Dus maak snel een afspraak! Wij ontvangen uw definitieve keuze graag uiterlijk 16 december 2021.

Geef wijzigingen over 2021 zo snel mogelijk aan ons door

Zijn er wijzigingen over 2021 binnen uw pensioenregeling bij Aegon? En zijn die nog niet bij ons bekend? Dan ontvangen we deze graag zo snel mogelijk van u. Als het gaat om wijzigingen die deelnemers betreffen, wilt u die dan uiterlijk 9 december aan ons doorgeven? Wijzigingen in de regeling ontvangen wij graag vóór 16 december van u. Wij proberen dan alles nog voor de jaarafsluiting te verwerken. En ervoor te zorgen dat u een passende offerte krijgt.

Heeft u de salarisgegevens over 2022 al doorgegeven?

Elk jaar stellen we op 1 januari de pensioengrondslag van werknemers vast. Dit is het gedeelte van het salaris waarover werknemers pensioen opbouwen. Als we de salarisgegevens over 2022 vóór 1 februari ontvangen, kunnen we de pensioengrondslag voor 2022 vaststellen. Heeft u de salarisgegevens al doorgegeven? Dat kan eenvoudig via BeheerNet.

Onnodige kosten voorkomen

Geeft u de wijzigingen in chronologische volgorde door? Dan kunnen we ze automatisch verwerken. Anders moeten we de polissen handmatig aanpassen. Hiervoor brengen we kosten in rekening van minimaal €117,- per correctie. Wilt u weten hoe u wijzigingen doorgeeft via BeheerNet? Ga dan naar BeheerNet en klik op ‘Handleiding’. Daar vindt ueen handig instructiefilmpje.

Lukt het niet om de salarissen op tijd aan te leveren?

Geef ons de salarisgegevens dan door zodra deze bekend zijn. Anders gaan we ervan uit dat alle salarissen en parttimefactoren gelijk zijn gebleven. We passen de pensioengrondslag dan op basis van deze gegevens aan. Ontvangen we na 1 januari 2022 nog wijzigingen van vóór 1 januari 2022? Dan rekenen we extra kosten. Ook in dit geval zijn de kosten minimaal €117,- per wijziging.