Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wet waardeoverdracht klein pensioen: wat houdt het in?

Zakelijk Pensioen Wet waardeoverdracht klein pensioen: wat houdt het in?

Op 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingegaan. Deze wet geldt voor pensioenafspraken die vanaf 1 januari 2018 premievrij zijn gemaakt. Wat houdt het in? En wat betekent dit voor u als werkgever?

Waardeoverdracht klein pensioen

In december 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. In deze wet komen verschillende onderwerpen over pensioen aan de orde. En die gaan op verschillende momenten in. De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen is één van die onderwerpen.

Waarom de Wet waardeoverdracht klein pensioen?

Werknemers hebben tijdens hun loopbaan steeds vaker meerdere korte dienstverbanden. Hierdoor ontstaan dus ook meerdere kleine ‘pensioenpotjes’. Deze kleine pensioenen werden vaak afgekocht. Gebeurt dit regelmatig? Dan kan het zijn dat een werknemer uiteindelijk weinig pensioenopbouw overhoudt. En dat wil de overheid graag voorkomen.  

Wat zijn de gevolgen van de wet?

De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen houdt in dat een ‘oude’ pensioenuitvoerder kan besluiten om kleine pensioenen over te dragen aan de ‘nieuwe’ pensioenuitvoerder. Een klein pensioen is een pensioen van minder dan € 520,35 per jaar (afkoopgrens in 2022). Door het samenvoegen van de pensioenpotjes ontstaat er dus één groter pensioenkapitaal dat de pensioenbestemming behoudt. De uitvoeringskosten van het pensioen blijven hiermee ook beter beheersbaar.

Wat betekent dit voor de werkgever en werknemer?

De werkgever en werknemer hebben geen invloed op de waardeoverdracht van een klein pensioen. Ze kunnen die overdracht niet tegenhouden. Ook de nieuwe pensioenuitvoerder is verplicht de overdracht te verwerken. De wettelijke regels voor individuele waardeoverdracht gelden grotendeels voor de waardeoverdracht van klein pensioen. Dit betekent dat de werkgever bij uitkeringsovereenkomsten mogelijk moet bijbetalen. Waarschijnlijk zal dat dan een betrekkelijk klein bedrag zijn. Bij premie- en kapitaalovereenkomsten hoeft er niet te worden bijbetaald.