Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Mijn onderneming krimpt

Waar moet ik op letten?

Als uw onderneming krimpt, heeft dit gevolgen voor uw bedrijfsvoering. U krijgt minder mensen in dienst. U biedt misschien minder producten en diensten aan. Bovendien verandert uw onderneming misschien van rechtsvorm en nemen uw geldstromen wellicht af. Uw onderneming  wordt minder complex. En ook de verzekeringen die u heeft, kunnen wellicht eenvoudiger.

Bekijk uw ondernemingsrisico’s opnieuw

Bij krimp is het goed opnieuw na te denken over de risico’s van uw bedrijf. Wat verandert er precies? Welke risico’s kunt u nu zelf dragen? Welke risico’s blijft u afdekken met een verzekering? En gaat er iets mis? Dan wilt u naast een vergoeding misschien ook bijgestaan worden met raad en daad? Daarnaast biedt u uw personeel ook bij krimp een goed pensioen. Aegon heeft een aantal oplossingen voor u.

Verzekering ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Bij krimp kunt u wellicht niet meer voldoen aan alle werkgeversplichten. Plichten die horen bij de goede begeleiding van uw werknemers bij ziekte. Zo moet u verplicht het salaris twee jaar lang doorbetalen. Ook verplicht de Wet verbetering poortwachter u tot activiteiten om ziekteverzuim te verminderen. Aegon biedt een verzekering waarbij we het salaris van uw zieke werknemer uitbetalen. We bieden uw onderneming bovendien juridische ondersteuning en ondersteuning bij langdurig verzuim - met (arbo)dienstverlening. Het Aegon Gezond Werkplan is er voor alle bedrijven met werknemers.

Werknemerspensioen

Het pensioen is voor uw werknemers een van hun belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor bedrijven vanaf één werknemer bieden wij daarom het Aegon Pensioenabonnement aan. Een overzichtelijke pensioenregeling met een opzegtermijn van twee maanden. U kunt kiezen uit een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Wilt u meer keuzevrijheid voor de pensioenreling van uw onderneming? Dan is het Aegon Modulair Pensioen iets voor u. Daarnaast kunt u kiezen voor een aantal aanvullende pensioendiensten, die u en uw medewerkers werk uit handen neemt.

Gezond Werkplan
Een zieke of minder inzetbare werknemer kost geld
Pensioenabonnement
Kies voor een transparante en eenvoudige pensioenregeling
Modulair Pensioen
Een unieke combinatie van beleggen en een gegarandeerde uitkering

Waar houdt u rekening mee bij krimp?

subhome header placeholder
  • Welke risico’s loopt u?

Bij krimp kan er veel veranderen. Inventariseer of laat inventariseren aan welke risico’s uw onderneming (nog) bloot staat. Pas als u overzicht heeft, kunt u de juiste afwegingen maken.

  • Hoeveel risico wilt u afdekken?

Een van de zaken die u zich moet afvragen is: hoeveel risico wil ik zelf dragen? En welke risico’s dek ik af met een verzekering? Wie alle risico’s afdekt met een verzekering, maakt de kosten beheersbaar. Elke maand betaalt u dan een voorspelbaar bedrag aan premie. Heeft u veel financiële reserves en loopt u relatief weinig risico? Dan kunt u er ook voor kiezen niet alle risico’s af te dekken met een verzekering. U kunt er ook voor kiezen wel een verzekering te nemen, maar met een hoog eigen risico. In beide gevallen betaalt u minder premie en zijn uw vaste lasten lager.

  • Past de verzekering bij mij?

Een ander belangrijk punt is wat u van een verzekering verwacht. Wilt u alleen de financiële risico’s afdekken? Of wilt u misschien ook dat onze experts u werk uit handen nemen? Onze ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden u bijvoorbeeld praktische ondersteuning. Zo voldoet u direct aan alle wettelijke arbo- en re-integratieregelgeving.

Afsluiten via een onafhankelijke adviseur

Uw Aegon adviseur kan u ook persoonlijk en professioneel financieel advies geven, passend bij uw situatie. De kosten voor advies en/of het afsluiten van het product kunnen per adviseur verschillen.

 

Ik wil een afspraak met een adviseur