Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Mijn onderneming verandert van kernactiviteit

Waar moet ik op letten?

Als uw onderneming verandert van kernactiviteit, heeft dit gevolgen voor de risico’s die u loopt. U zult opnieuw uw risico’s in kaart moeten brengen. Zodra u overzicht heeft, kunt u opnieuw een afweging maken welke verzekeringen bij uw onderneming passen.

Houd uw ondernemingsrisico’s beheersbaar

Het is goed om na te denken over de gevolgen wanneer uw bedrijf andere kernactiviteiten krijgt. Gaat u zich als bouwonderneming bijvoorbeeld meer richten op consultancy in plaats van de uitvoering? Dan zullen de risico’s op ongelukken misschien afnemen, terwijl uw aansprakelijkheidsrisico’s juist kunnen toenemen. Maar ook als u uw werkgebied verlegt van Europa naar de Verenigde Staten dekken de meeste verzekeringen uw activiteiten niet meer. Houd uw huidige verzekeringspakket dus grondig tegen het licht.

Verzekering ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Hoe risicovoller uw werkveld, hoe meer u heeft aan een goede ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Langdurig ziekteverzuim van een werknemer is immers kostbaar. Niet alleen doordat een werknemer zijn werk niet kan doen, maar ook vanwege uw werkgeversplichten. Zo moet u verplicht het salaris twee jaar lang doorbetalen. Ook verplicht de Wet verbetering poortwachter u tot activiteiten om ziekteverzuim te verminderen. Aegon biedt een verzekering waarbij we het salaris van uw zieke werknemer uitbetalen. We bieden uw onderneming bovendien juridische ondersteuning en ondersteuning bij langdurig verzuim - met (arbo)dienstverlening.

Aegon Gezond Werkplan
Een zieke of minder inzetbare werknemer kost geld

Waar houdt u rekening mee als u verandert van kernactiviteit?

  • Welke risico’s loopt u?

Bij een andere kernactiviteit verandert er veel in uw onderneming. Inventariseer of laat inventariseren aan welke risico’s uw onderneming bloot staat. Pas als u overzicht heeft, kunt u de juiste afwegingen maken. U kunt dan verzekeringen die niet meer nodig zijn opzeggen of aanpassen. En nieuwe verzekeringen afsluiten voor risico’s die nieuw zijn.

  • Hoeveel risico wilt u afdekken?

Een van de eerste zaken die u zich moet afvragen is: hoeveel risico wil ik zelf dragen? En welke risico’s wil ik afdekken met een verzekering? Wie alle risico’s afdekt met een verzekering, maakt de kosten beheersbaar. Elke maand betaalt u dan een voorspelbaar bedrag aan premie. Heeft u veel financiële reserves en loopt u relatief weinig risico? Dan kunt u er ook voor kiezen niet alle risico’s af te dekken met een verzekering. U kunt in dat geval ook kiezen om wel een verzekering te nemen, maar met een hoog eigen risico. In beide gevallen betaalt u minder premie en zijn uw vaste lasten lager.

  • Past de verzekering (nog) bij mij?

Een ander belangrijk punt is wat u van een verzekering verwacht. Wilt u alleen de financiële risico’s afdekken? Of wilt u misschien ook dat onze experts u werk uit handen nemen? Onze ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden u bijvoorbeeld praktische ondersteuning. Zo voldoet u direct aan alle wettelijke arbo- en re-integratieregelgeving.

Nog een vraag? Wij helpen u graag

Afsluiten via een onafhankelijk adviseur

Uw adviseur kan u ook persoonlijk en professioneel financieel advies geven, passend bij uw situatie. De kosten voor advies en/of het afsluiten van het product kunnen per adviseur verschillen.

 

Ik wil een afspraak met een adviseur