Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Long Duration Overlay

AEGON Long Duration Overlay

Het fonds is met ingang van 22 april 2016 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding

Het Fonds is een zogeheten overlay structuur met als doel (een deel van) het beoogde rente-risicoprofiel van de investment grade portefeuille van een Participant in overeenstemming te brengen met het individueel gewenste renterisicoprofiel. Het beleggingsbeleid is gericht op beleggen op het lange eind van de euro rentecurve.

Doelstelling

De doelstelling van het Fonds is het in overeenstemming te brengen van het renterisicoprofiel van de investment grade portefeuille van een Participant, met het gewenste renterisicoprofiel. Een participatie verlengt de duration van de investment grade portefeuille van 1 miljoen euro met 1 jaar.

Rendement AEGON Long Duration Overlay

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Long Duration Overlay. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Long Duration Overlay. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-04-2016
Rendementen in %
Lopend jaar
0.00
Afgelopen maand
0.00
Afgelopen 3 maanden
0.00
Afgelopen jaar
0.00
Afgelopen 3 jaar
0.00
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
20-04-2016
13 054.46
21-04-2016
12 185.28
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Overig
Risico
10.0

Terug naar vorige pagina