Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Strategic Allocation Fund 65/35 Long Duration

AEGON Strategic Allocation Fund 65/35 Long Duration

Het fonds is met ingang van 21-04-2016 opgeheven. Het is niet meer toegankelijk voor toetreding.

Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en op waardetoevoeging door middel van een actief beleid over en binnen beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele bedrijven en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Daarnaast voert het Fonds een dynamisch strategisch asset allocatie beleid, hierbij worden de strategische wegingen jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast. Bovendien wordt gestreefd naar een renterisico van de vastrentende portefeuille dat overeenkomt met een duration van 15. In de praktijk betekent dit dat eenmaal per jaar (bij ingang van het nieuwe dynamisch strategisch asset allocatie beleid) het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille wordt bepaald. Gedurende het jaar wordt alleen het aantal jaren duration verlenging over de investment grade portefeuille maandelijks bijgestuurd en kan het renterisico van de vastrentende portefeuille afwijken van de gewenste duration van 15.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht op het verkrijgen van een renterisico van de vastrentende waarden dat overeenkomt met een duration van 15.

Rendement AEGON Strategic Allocation Fund 65/35 Long Duration

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Strategic Allocation Fund 65/35 Long Duration. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Strategic Allocation Fund 65/35 Long Duration. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-04-2016
Rendementen in %
Lopend jaar
0.00
Afgelopen maand
0.00
Afgelopen 3 maanden
0.00
Afgelopen jaar
0.00
Afgelopen 3 jaar
0.00
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
19-04-2016
11.19
20-04-2016
11.21
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4.0

Terug naar vorige pagina