Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Strategic Allocation Fund 75/25

AEGON Strategic Allocation Fund 75/25

Het beleggingsproces is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over de verschillende beleggingscategorieën en op waardetoevoeging door middel van een actief beleid over en binnen beleggingscategorieën, landen, sectoren, individuele bedrijven en door het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Daarnaast voert het Fonds een dynamisch strategisch asset allocatie beleid, hierbij worden de strategische wegingen jaarlijks geëvalueerd en mogelijk aangepast.

Doelstelling 

Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON Strategic Allocation Fund 75/25 Long Duration

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Strategic Allocation Fund 75/25 Long Duration. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Strategic Allocation Fund 75/25 Long Duration. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-04-2016
Rendementen in %
Lopend jaar
0.00
Afgelopen maand
0.00
Afgelopen 3 maanden
0.00
Afgelopen jaar
0.00
Afgelopen 3 jaar
0.00
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
20-04-2016
10.73
19-04-2016
10.71
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
3.5

Terug naar vorige pagina