Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income Long Duration

AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income Long Duration

Het beleggingsbeleid is gericht op risicoreductie door middel van spreiding over en binnen verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsproces is tevens gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van beleggingscategorieën, landen, sectoren en individuele instrumenten zoals  obligaties, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities bij obligaties. Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden. Onder vastrentende waarden vallen onder andere de volgende beleggingscategorieën: staatsobligaties, hypotheken, asset backed securities en liquiditeiten. De Beheerder mag nieuwe beleggingscategorieën toevoegen indien deze waarde toevoegen en/of het risico reduceren. Het Fonds streeft naar een optimaal risico-rendement profiel door te beleggen in verschillende goed gespreide beleggingscategorieën. Periodiek wordt door dynamisch strategisch en tactisch beleid de verhouding van de beleggingscategorieën aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is gericht op een optimaal risico-rendementsprofiel door middel van spreiding over en binnen beleggingscategorieën. Het beleggingsbeleid is tevens gericht op het verlengen van de duration van de vastrentende waarden in het Fonds met 20 jaar.

Rendement AEGON Strategic Allocation Fund Fixed Income Long Duration

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON Strategic Allocation Fund Long Duration. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON Strategic Allocation Fund Long Duration. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 30-04-2016
Rendementen in %
Lopend jaar
0.00
Afgelopen maand
0.00
Afgelopen 3 maanden
0.00
Afgelopen jaar
0.00
Afgelopen 3 jaar
0.00
Afgelopen 5 jaar
0.00
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
19-04-2016
21.04
20-04-2016
21.07
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
3.0

Terug naar vorige pagina