Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Vermogensbeheer Fondsen en koersen Fondsaanbod 2014 Aanbod van beleggingsfondsen voor pensioen verbeterd

Aanbod van beleggingsfondsen voor pensioen verbeterd

Aegon wil graag de beste pensioenoplossingen bieden. U mag van ons verwachten dat wij daarbij alle ontwikkelingen op de voet volgen. En ons aanbod regelmatig upgraden. Eind 2014 brachten wij belangrijke verbeteringen aan in onze beleggingsfondsen. Nieuwe technieken maken het mogelijk om nog beter te beleggen voor uw pensioen. Als de verbeteringen in beleggingsfondsen voor u van toepassing waren heeft u daarover in oktober 2014 een brief ontvangen. Onze nieuwe beleggingsfondsen kennen geen inleggarantie. Als u een inleggarantie had, komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie. Daarover ontving u dan begin februari 2015 een brief.

 

Hoe werkt uw pensioenverzekering? 

Iedere maand betaalt u premie voor uw pensioen. Het kan zijn dat u die premie betaalt, of uw werkgever. Of dat u allebei een deel betaalt. Uw werkgever heeft een pensioenregeling voor u en uw collega’s. U doet daar verplicht aan mee. 

De premie gaat naar Aegon en wij bouwen daarmee voor u een pensioenkapitaal op. Dat is een som geld waarmee u straks, als u met pensioen gaat, een pensioen kunt aankopen. Dat betekent dat u dan afspraken maakt over de pensioenuitkering die u zult krijgen. 

Voor de opbouw van het pensioenkapitaal beleggen wij uw premie, zodat het kapitaal groeit. Dat doen wij in beleggingsfondsen. 

 

Waarom zijn de beleggingsfondsen aangepast? 

Onze nieuwe beleggingsfondsen leveren belangrijke verbeteringen op voor de opbouw van uw pensioenkapitaal:  

  • U heeft minder last van renterisico
  • Hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, hoe lager uw beleggingsrisico
  • De kosten van de meeste fondsen gaan omlaag

 

Wat is renterisico? 

Hoeveel pensioen u straks kunt kopen, hangt voor een belangrijk deel af van de hoogte van de rente op het moment dat u met pensioen wilt. Over het algemeen geldt: hoe lager de rente op pensioendatum, hoe minder pensioen u kunt aankopen. Andersom geldt ook: hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen. Om dit effect, het renterisico, te verminderen zorgen wij er nu voor dat de waarde van uw beleggingen meebeweegt met de aankoopprijs van uw pensioen. Dit noemen wij Long Duration Overlay (LDO). Bij een dalende rente stijgt de aankoopprijs van uw pensioen en stijgt de waarde van uw beleggingen mee. Bij een stijgende rente daalt de aankoopprijs van het pensioen en daalt de waarde van uw beleggingen. Op deze manier verminderen we het renterisico zonder extra kosten.

 

Minder beleggingsrisico als u dichter bij uw pensioen komt 

Als het moment waarop u met pensioen gaat dichterbij komt, beleggen wij met minder risico voor u. Dat doen wij in stappen en u hoeft er zelf niets voor te doen. We hebben nu een aantal stappen toegevoegd, waardoor het beleggingsrisico geleidelijker afneemt. Zo kunnen we dus nog preciezer voor u beleggen.

 

Wat is een inleggarantie?

Uw pensioenpremie noemen we ook wel inleg. Het is wat u inlegt om een pensioenkapitaal op te bouwen. Een inleggarantie is een verzekering die ervoor zorgt dat het kapitaal dat u heeft als u met pensioen gaat in elk geval zo groot is als uw betaalde premies min de kosten. 

Om voldoende kapitaal op te bouwen voor een goed pensioen, beleggen wij voor u. Voorheen was het doel om daarmee zoveel mogelijk kapitaal op te bouwen. Nieuwe inzichten maken het mogelijk om niet het kapitaal centraal te stellen maar het pensioen dat u kunt aankopen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om een zo goed mogelijk pensioen. Een inleggarantie is daarbij niet meer nodig. Aegon wil u niet laten betalen voor een verzekering die u hoogstwaarschijnlijk nooit meer nodig zult hebben.

 

Hoe is de compensatie voor het vervallen van de inleggarantie opgebouwd?  

Nu de inleggarantie vervalt ontvangt u eenmalig een compensatie. Deze  bestaat uit maximaal drie delen:

  • het bedrag (de premie) dat u betaald heeft voor de inleggarantie,              
  • de extra waarde die uw pensioenkapitaal gehad zou hebben als u de premie voor de inleggarantie niet had betaald had maar als we die direct belegd hadden voor uw pensioen, 
  • en de optiewaarde. 

 

Wat is de optiewaarde?

Een inleggarantie heeft een waarde. Dit noemen we optiewaarde. Deze waarde is afhankelijk van de kans dat u de garantie moet gebruiken. En de hoogte van het bedrag dat Aegon bij moet leggen als uw pensioen lager is dan alle ingelegde premies. Deze kansen hebben we berekend in een bedrag. Dat is de optiewaarde die u ontvangt.

 

Kan ik kiezen hoe ik de compensatie wil ontvangen? 

U neemt verplicht deel in de pensioenregeling van uw werkgever. Het geld dat daarin zit is bestemd voor pensioen en daar kunt u ook niet bij tot u met pensioen gaat. Dat geldt ook voor deze vergoeding. Die maakt deel uit van uw pensioenverzekering en wordt dus ook in uw kapitaal gestort. U kunt hem niet laten storten op uw bankrekening.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads