Arbeidsongeschiktheids verzekering

 • Persoonlijke aandacht en begeleiding
 • Je verzekert alleen wat je nodig hebt
 • Je hoeft geen ander werk te zoeken
Wat is een AOV? Bekijk de verzekeringskaart
Image
5 alternatieven voor een AOV

Waarom kiezen voor een AOV?

 • Zekerheid voor jou en je bedrijf. Kun je niet werken door arbeidsongeschiktheid? Dan krijg je persoonlijke begeleiding bij je terugkeer naar de werkvloer. Bovendien ben je verzekerd van een inkomen.
 • Je kiest zelf de AOV die bij je past. Bij Aegon stel je de AOV samen die het beste past bij jou en je portemonnee.
 • Altijd beroepsarbeidsongeschikt. Raak je arbeidsongeschikt? Dan hoef je van ons geen ander werk te zoeken.

Waarom niet kiezen voor een AOV?

 • ­Je kiest voor een alternatief voor de AOV. Bijvoorbeeld een schenkkring of een vrijwillige UWV-verzekering.
 • Je hebt genoeg gespaard om rond te komen tot je pensioen. Of je partner heeft blijvend voldoende inkomen om samen goed van te kunnen leven. Twijfel je of je voldoende spaargeld hebt? Bereken je uitgaven met de uitgavencheck.
 • Je werkt in loondienst. Naast je eigen bedrijf werk je in loondienst. En zelfs bij blijvende arbeidsongeschiktheid verdien je daar voldoende mee om goed van te kunnen leven.

Of de Aegon AOV bij je past kunt je zelf het beste beoordelen nadat je een adviseur hebt geraadpleegd.

Verzekeringskaart

Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Aegon kun je kiezen uit meerdere dekkingen en eigenrisicoperiodes. Bekijk de verzekeringskaart voor alle details.

Contractduur

De minimale contractduur is 1 jaar.

Ingangsdatum

De ingangsdatum is de eerste dag dat je verzekerd bent. Tussen de ingangsdatum en de eindleeftijd van je AOV moet minimaal 5 jaar zitten.

Je hoeft geen ander werk te zoeken

Je hoeft geen ander werk te zoeken als je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Kies je toch voor een ander beroep? Dan helpen we je bij de re-integratie in dat andere beroep. Ook beoordelen we de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw. Dat gebeurt dan op basis van je nieuwe beroepswerkzaamheden. Is je nieuwe inkomen, samen met de eventueel resterende arbeidsongeschiktheidsuitkering, minder dan 125 procent van het verzekerde bedrag? Dan vullen we je inkomen aan tot 125 procent van je verzekerde bedrag. Zo voorkomen we dat je minder gaat verdienen in je nieuwe baan. Weer gaan werken wordt beloond!

Zwangerschap

Is je eigenrisicotermijn korter dan 16 weken en ben je zwanger? Dan krijg je een uitkering. De maximale uitkering is 16 weken. De uitgerekende bevallingsdatum moet dan wel minstens 1 jaar na de ingangsdatum zijn.

Ouderschapsverlof

Je krijgt een uitkering van 5 dagen bij de bevalling van je partner én bij adoptie.

Zorgverlofdekking

Je krijgt een uitkering van 30 dagen als je partner of kind een levensbedreigende ziekte heeft of overlijdt.

Opzeggen

Na het eerste jaar is je verzekering dagelijks opzegbaar. Je verzekering stopt op de dag dat we je opzegging ontvangen. Je kunt je verzekering stoppen door dit aan ons door te geven via “Mijn Aegon” of door je adviseur dit aan ons te laten melden. Ook kun je dit melden via e-mail of via de post.

Wanneer een medische keuring?

 • Er staat iets in de gezondheidsverklaring waarover de medisch adviseur meer wil weten.
 • Je bent 50 jaar of ouder en je kiest voor een verzekerd bedrag van meer dan € 45.000,- in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Of voor een verzekerd bedrag van meer dan € 30.000,- ná het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Je vult de gezondheidsverklaring pas in vlak voordat je op bezoek gaat bij de keuringsarts.

Wat doen onze casemanagers?

De casemanagers werken op een aparte re-integratie afdeling van Aegon. Deze afdeling is strikt gescheiden van de afdeling claimbeoordeling. Onze casemanagers helpen je bij je verplichtingen rondom de verzuimbegeleiding, de re-integratie en de Wet verbetering Poortwachter.:

 • Ze bespreken regelmatig de lopende verzuimmeldingen met je. Het gaat hierbij om praktische ondersteuning. Geen medische informatie. 
 • Ze adviseren je over de loondoorbetalingsverplichting, verzuimbegeleiding en re-integratie. Je geeft de casemanager daarvoor als dat nodig is informatie van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld  een terugkoppeling van het spreekuur. 
 • Ze nemen belangrijke aandachtspunten en acties met je door. Deze acties zijn gericht op een snelle en duurzame terugkeer van uw werknemer. 
 • Ze grijpen vroegtijdig in om (financiële) schade te beperken.

Met welke arbodiensten werkt Aegon samen?

Aegon werkt samen met een aantal vaste arbodienstverleners. Op onze overzichtspagina zie je welke arbodienstverleners dit zijn. Met deze partijen heeft Aegon aanvullende afspraken gemaakt.

 • Kies je voor een van onze vaste arbodienstverleners? Dan bespreekt de casemanager het verzuimdossier met de arbodienst. Heeft de casemanager een inkijkfunctie in het portaal van de arbodienst? Dan ziet de casemanager nooit meer informatie dan is toegestaan. 
 • Maak je geen gebruik van één van de vaste arbodienstverleners? Dan neemt de casemanager rechtstreeks contact met je op om het verzuimdossier te bespreken.

Welke gegevens mag onze casemanager inzien?

De casemanager mag categorie B gezondheidsgegevens inzien. Dit staat in de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen. Met dit soort gegevens beoordeelt de casemanager of jij en je werknemer aan de re-integratieverplichting voldoen. Deze gegevens vallen in categorie B:

 • De visie van de bedrijfsarts op de te re-integreren werknemer.
 • De vertaling van de medische gegevens door de bedrijfsarts naar beperkingen en mogelijkheden van de werknemer (bijvoorbeeld een beperking in tillen, buigen en strekken).
 • De poortwachter-rapportages. Bijvoorbeeld het plan van aanpak en de probleemanalyse.
 • De belastbaarheid van de werknemer. Kortom, waar de werknemer nog wel of niet toe in staat is. En zijn fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen.
 • De rapportage van de arbeidsdeskundige. Hierin wordt de belastbaarheid vertaald naar concrete mogelijkheden voor het werk.
 • Advies over eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die nodig zijn.
 • Advies over een interventie om de belastbaarheid te verhogen.
 • Planning voor het traject van de re-integratie.
 • De wens van de werknemer over soort werk, niveau, arbeidspatroon en scholing.
 • Advies over interventies die nodig zijn om beperkingen in het werk weg te nemen of het werk aan te passen.

Welke gegevens mag onze casemanager niet inzien?

De casemanager mag geen medische gegevens inzien. Denk hierbij aan:

 • Diagnose en behandelgegevens.
 • Inhoudelijke onderbouwing voor interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen. We vragen nooit naar dit soort gegevens.
Image
Stap voor stap terug naar de werkvloer: zo werkt re-integratie bij de Aegon AOV

Van arbeidsongeschiktheid naar re-integratie

Raak je arbeidsongeschikt? Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Wij staan voor je klaar.

Zo werkt re-integratie
Image
Arbeidsongeschiktheid voorkomen? Deze tips van Aegon houden je fit.

Arbeidsongeschiktheid voorkomen

Ken je onze slimme preventiediensten al? Die ondersteunen je precies op de manier die je nodig hebt. Zodat je gezond en met plezier aan het werk blijft.

Ontdek de mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Je AOV opzeggen kan op ieder moment
Na het eerste jaar is je verzekering dagelijks opzegbaar. Je verzekering stopt op de dag dat we je opzegging ontvangen.

Regel je opzegging via je adviseur of Mijn Aegon
Je kunt via je adviseur de opzegging in orde maken. Ook kun je via Mijn Aegon je AOV zelf eenvoudig opzeggen. Als we de opzegging ontvangen hebben, sturen we een nieuw polisblad ter bevestiging. Hierop staat dat de verzekering is beëindigd.
Meld je arbeidsongeschikt bij ons, dan beoordelen wij of je recht hebt op een uitkering
Meld hier dat je arbeidsongeschikt bent. Je krijgt niet alleen een uitkering: Wij helpen je ook om zo snel mogelijk weer te gaan werken. Je vaste casemanager begeleidt je in dit proces. In de brochure: 'Arbeidsongeschikt. En nu?' staat precies wat je van ons mag verwachten als je je arbeidsongeschikt meldt.
Nee, de Aegon AOV verplicht je niet om een ander beroep te kiezen als je arbeidsongeschikt wordt of bent.