Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een AOV die u niet verplicht om een ander soort werk te doen
0.00/10 based on reviews
inkomensverzekeringen
Geen verplichting om ander soort werk te doen
Uitkering niet afhankelijk van eventueel ander inkomen
Kies de dekking die past bij uw situatie
Wat & hoe

Hoe werkt Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Voor wie

Wanneer is Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) geschikt voor u?

  • Als u ondernemer, zzp'er of DGA en jonger dan 60 jaar bent
  • Als u nog niets geregeld heeft bij arbeidsongeschiktheid
  • Als u zeker wilt zijn van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Als u liever geen ander beroep wilt uitoefenen 

 

Voordelen & nadelen

Waarom wel Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Persoonlijke begeleiding

Als u arbeidsongeschikt bent geworden, wilt u meestal zo snel mogelijk weer aan de slag. Wij helpen u daarbij. We noemen dat onze Gezonde Aanpak.

Flexibel

Stel zelf uw ideale AOV samen. Lees hier over de keuzemogelijkheden.

 

Intensieve begeleiding

Bij arbeidsongeschiktheid profiteert u van de Gezonde Aanpak.

Waarom geen Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Genoeg eigen vermogen

U heeft voldoende spaargeld om goed van te leven tot uw pensioen of uw partner heeft blijvend voldoende inkomen om goed van te kunnen leven. Twijfelt u of u voldoende spaargeld heeft? Bereken uw uitgaven 

 

Loondienst

Naast uw onderneming werkt u in loondienst en ook bij blijvende arbeidsongeschiktheid levert dit voldoende inkomen/uitkering op om goed van te kunnen leven.

Kosten

Wat kost een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Aegon?

Premie Uw premie is afhankelijk van uw leeftijd, beroep en de dekking die u kiest. Bereken in twee stappen uw premie-indicatie.
Advieskosten onafhankelijke adviseur of adviseur van Aegon De kosten verschillen per adviseur. Bekijk de verschillen.
Belastingaftrek Uw premie is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Specificaties

Alle details van de AOV

Contractduur De minimale contractduur is één jaar. 
Verzekerd bedrag U kunt maximaal 80% van uw gemiddelde inkomen verzekeren. Het gaat dan om uw inkomen vóór aftrek van uw inkomstenbelasting. In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid kunt u een ander bedrag verzekeren dan voor de jaren die daarop volgen. Het verzekerde jaarbedrag moet minimaal € 2.500,- en mag maximaal € 125.000,- zijn. Ieder jaar mag u het verzekerde bedrag met maximaal 10% verhogen, zonder dat daar een medische keuring voor nodig is. U kunt ervoor kiezen om het verzekerd bedrag te laten meestijgen met de stijging van de kosten van levensonderhoud (= indexering).
Uitkering vanaf Bent u na de eigenrisicotermijn voor 25% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u de uitkering. U kunt er ook voor kiezen om de uitkering in te laten gaan als u voor 50% of 80% arbeidsongeschikt bent. U kunt ervoor kiezen het verzekerd bedrag jaarlijks te laten stijgen (indexeren).
Ingangsdatum De ingangsdatum is de eerste dag dat u verzekerd bent. Tussen de ingangsdatum en de eindleeftijd van uw AOV moet minimaal 5 jaar zitten. Op de ingangsdatum mag u niet ouder zijn dan 59 jaar. 
Eigenrisicotermijn De periode dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering ontvangt. U kiest zelf hoe lang deze termijn is: 14, 30, 60, 90, 180 dagen, 1 of 2 jaar. 
Korting U kunt kiezen tussen 5% korting gedurende de hele looptijd of 30% korting op uw premie in het eerste jaar. Na enige tijd is de doorlopende korting voordeliger voor u.
Zwangerschap Is uw eigenrisicotermijn korter dan 16 weken en bent u zwanger? Dan ontvangt u een uitkering. De maximale uitkering is 16 weken. De uitgerekende bevallingsdatum moet dan wel minstens twee jaar na de ingangsdatum zijn.
Opzeggen Na het eerste jaar is uw verzekering dagelijks opzegbaar. Eén maand na opzegging stopt uw verzekering.
Downloads

Polisvoorwaarden & productwijzers

Regelen

Weet u genoeg? Vraag dan een adviesgesprek aan

Weet u genoeg? Vraag dan een adviesgesprek aan

Arbeidsongeschikt melden

Arbeidsongeschikt? Meld dit binnen 5 dagen

Vragen

Veelgestelde vragen

Heb ik een Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt, dan bent u vaak op uzelf aangewezen
U krijgt bij arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de overheid. Aegon biedt in veel gevallen voor u een passende oplossing in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
  U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten via een adviseur
Om een adviseur met u contact op te laten nemen, gebruikt u dit formulier. Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering klikt u hier.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wie kan bij Aegon een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten?

U kunt tot een instapleeftijd van 59 jaar een Aegon arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten
Dit kan als:
  • U ondernemer, ZZP’er of DGA bent
  • Tot en met 59 jaar
  • U werknemer bent en een salaris heeft dat hoger is dan de loongrens voor de sociale verzekeringen (2016: € 52.766,37). Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u geen WIA-uitkering over het inkomen boven deze loongrens.

Voor sommige zware beroepen geldt een maximale eindleeftijd van 55 of 60 jaar
Denk bijvoorbeeld aan stratemaker of metselaar. In dat geval geldt een instapleeftijd van 55 respectievelijk 60 jaar.
  U kunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten via een adviseur
Om een adviseur met u contact op te laten nemen, gebruikt u dit formulier. Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering klikt u hier.
 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Helpt Aegon mij met Gezonde aanpak om snel weer aan het werk te kunnen?

Aegon helpt u om zo snel als mogelijk weer aan de slag te gaan
Bijvoorbeeld met werkplekaanpassing, coaching, arbeidsdeskundig advies en nog veel meer. Lees hier meer over in de Gezonde Aanpak

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.