Netto Pensioen

Voor werknemers die meer verdienen dan € 114.866,- bruto per jaar. Belegging in moderne fondsen, met afnemend risico richting pensioendatum. Voor het verzekeren van een nabestaandenpensioen en opbouw ouderdomspensioen.

Image
pensioen zakelijk netto pensioen

Aegon Netto Pensioen niet meer verkrijgbaar

  • U kunt het Aegon Netto Pensioen niet meer openen.
  • Op zoek naar een moderne pensioenregeling inclusief nettopensioen? Ontdek de mogelijkheden bij Aegon Cappital.
Naar Aegon Cappital

In het kort

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe wettelijke regeling ingegaan. Over het gedeelte van het salaris boven de € 114.866,- wordt er in 2022 geen nabestaanden- of ouderdomspensioen meer opgebouwd. In 2015 was dit bedrag € 100.000,-. U kunt voor dit gedeelte van het salaris een aanvullend ouderdoms- en nabestaandenpensioen aan uw werknemers aanbieden door te kiezen voor Aegon Netto Pensioen. 

Uw werknemers maken zelf een keuze

Als werkgever kunt u Aegon Netto Pensioen als collectieve pensioenregeling aanbieden aan uw werknemers. Uw werknemers bepalen vervolgens zelf of ze meedoen aan deze regeling voor het salarisdeel boven de € 114.866,-. Daarbij kunnen ze kiezen voor de combinatie nabestaanden- en ouderdomspensioen of voor de opbouw van alleen ouderdomspensioen. Ook kunnen zij ervoor kiezen om alleen het nabestaandenpensioen te verzekeren. 

Hoe werkt het Aegon Netto Pensioen?

Aegon Netto Pensioen is een beschikbare premieregeling. Het is een netto regeling die aansluit bij uw gewone bruto pensioenregeling. Deze netto regeling valt ook onder de Pensioenwet. De premie die ingelegd mag worden, is wettelijk gemaximeerd op de netto staffel op basis van 3% rekenrente. De premie wordt voldaan uit het netto salaris van de werknemer. Het pensioen wordt ook netto (zonder belasting) uitgekeerd. De waarde van het netto pensioen valt voor de werknemer in box 3. Door een extra vrijstelling telt het niet mee voor de vermogensrendementsheffing.

Waarom wel/geen Aegon Netto Pensioen?

Waarom wel Aegon Netto Pensioen?

  • Invulling geven aan zorgplicht en goed werkgeverschap
  • Afstemming op persoonlijke situatie en wensen
  • Ervaren en solide

Waarom geen Aegon Netto pensioen?

  • Een netto regeling die niet individueel voort te zetten is

 

Wanneer is het Netto Pensioen iets voor u? 

  • Als u werknemers heeft die meer verdienen dan € 114.866,-
  • Als u een eenvoudige en transparante regeling voor hen wilt
  • Als u een regeling wilt die aansluit op uw bruto pensioenregeling
  • Als u een regeling wilt waarmee het nabestaandenpensioen goed verzekerd is

Wat kost het Aegon Netto Pensioen?

Er zijn geen extra kosten verbonden aan Aegon Netto Pensioen voor u als werkgever. U gaat een collectieve overeenkomst aan en zorgt voor de premie-inhoudingen op het netto salaris.

Doorlopende kosten voor de deelnemende werknemer

Premie voor het afdekken van risico’s bij overlijden

Eenjarig risico-tarief

Een vast bedrag per jaar voor het uitvoeren van de pensioenregeling

€ 60 (2022)

Eenmalige kosten voor de werknemer

Bij bijzondere handelingen, zoals echtscheiding, worden er eenmalig kosten in rekening gebracht.

Details Aegon Netto Pensioen

Netto beschikbare premie

Een werknemer mag uit het netto salaris een beschikbare premie inleggen voor het verzekeren van het nabestaandenpensioen en het opbouwen van ouderdomspensioen.

Abonnement

Doorlopende overeenkomst voor onbepaalde tijd, met één maand opzegtermijn.

Life cycles

Belegging in onderscheidende life cycle fondsen. Het risico neemt steeds meer af als de pensioendatum dichterbij komt.

Vrij Beleggen

Uw werknemer kan kiezen om zelf te beleggen. Hierbij heeft uw werknemer de keuze uit diverse Aegonfondsen.

Vrijstelling vermogensrendementsheffing

Het opgebouwde vermogen en het pensioen zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing

Vind een onafhankelijk pensioenadviseur

Het is belangrijk om naar uw financiële toekomst te kijken als u arbeidsongeschikt bent. Een adviseur kan u helpen. Maak een afspraak met een adviseur van Aegon. Of vind een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.