Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

DGA Beleggingspensioen

Een verzekerde regeling waarmee u als DGA een pensioeninkomen opbouwt
0.00/10 based on reviews
pensioen
Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een pensioen in verzekerde vorm wil opbouwen
Ook voor afstorten van pensioen in eigen beheer
Nabestaandenpensioen op risico basis mee te verzekeren
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren
Wat & hoe

Hoe werkt Aegon DGA Beleggingspensioen?

Voor wie

Wanneer is Aegon DGA Beleggingspensioen
iets voor u?

  • Als u als DGA een eenvoudige, overzichtelijke verzekerde pensioenregeling wilt, op basis van beleggingen
  • Als u een kapitaal of aanspraak in Eigen Beheer wilt af storten in een verzekerde regeling
  • Als u een regeling wilt waarmee het nabestaandenpensioen goed verzekerd is
  • Als u een kapitaal of aanspraak in Eigen Beheer wilt verdelen na echtscheiding
Voordelen & nadelen

Waarom wel Aegon DGA Beleggingspensioen

Eenvoudige en transparante regeling 

U krijgt een transparante beschikbare premieregeling. En u heeft de keuze of u wel of geen nabestaandenpensioen meeverzekert. Ook kunt u kiezen of u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekert

Keuze uit zelf beleggen of laten beleggen 

U kiest of wij voor u beleggen in life cycle fondsen of dat u zelf een beleggingsmix kiest. 

Zekerheid over pensioenkapitaal in tegenstelling tot opbouw in Eigen Beheer

Geen sprake van een waarderingsrisico zoals in het geval van pensioenopbouw in Eigen Beheer.

Waarom niet Aegon DGA Beleggingspensioen?

U bouwt een kapitaal op, geen gegarandeerd pensioen.

Met het Aegon DGA beleggingspensioen bouwt u een pensioenkapitaal op. Heeft u liever een gegarandeerde uitkering? Dan kiest u een andere pensioenoplossing.  

U wilt een volledige eigen keuze en middelen beschikbaar houden als werkkapitaal

Premies die u voor uw pensioenregeling betaalt zijn niet langer beschikbaar als werkkapitaal. Ook kunt u ze niet naar eigen inzicht laten renderen. 

Kosten

Wat kost Aegon DGA Beleggingspensioen?

Doorlopende kosten

Een vast bedrag per jaar voor het uitvoeren van de pensioenregeling € 202,50 (2017)
Premie voor het afdekken van risico’s bij overlijden Eenjarig risico-tarief

Premie voor premievrijstelling bij

arbeidsongeschiktheid

Eenjarig risico-tarief
Kosten (OCF) binnen de beleggingen 0,44%

Eenmalige kosten

Bij bijzondere handelingen, zoals echtscheiding, worden er eenmalig kosten in rekening gebracht.

Specificaties

Enkele details van
Aegon DGA Beleggingspensioen

Beschikbare premie Beschikbare premieregeling, gebaseerd op staffel
Abonnement Nabestaandenpensioen op risicobasis en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid apart te verzekeren, bij premiebetalende polis
Life cycles Doorlopende overeenkomst voor onbepaalde tijd, met twee maanden opzegtermijn

Vrijstelling vermogens-

rendementsheffing

Belegging in onderscheidende life cycle fondsen; afnemend risico naarmate de pensioendatum nadert

 

Regelen

Regelen via een onafhankelijk pensioenadviseur

Regelen via een onafhankelijk pensioenadviseur

Een onafhankelijk adviseur kan u professioneel financieel advies geven, passend bij uw situatie. Heeft u nog geen adviseur? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt.

Vind een pensioenadviseur

Service

Aanvullende diensten

Vragen

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de medische keuring voor mijn DGA beleggingspensioen?

U krijgt een uitnodiging om u te laten keuren op een door u gekozen locatie en tijdstip
Dit kan ook 's avonds en in het weekend.

Blijkt er een verhoogd gezondheidsrisico uit de keuring, dan krijgt u een nieuw voorstel
U krijgt alleen zelf de uitslag van de medische keuring. Uw adviseur krijgt deze uitslag niet. Wij sturen de adviseur wél een bericht als er een verhoogd gezondheidsrisico is. We sturen de adviseur wél een overzicht van de keuzes die u kunt maken in deze situatie. Zo kunt u samen met uw adviseur afwegen wat de beste keuze is voor u:
  • Akkoord gaan met de hogere risicopremie
  • De aanbieding accepteren zonder het meeverzekeren van de risico’s
  • De aanvraag niet door laten gaan

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.