DGA Beleggingspensioen

Aegon DGA Beleggingspensioen is een eenvoudige pensioenoplossing op basis van beleggen, speciaal voor de DGA. Het is een beschikbare premieregeling waarmee de DGA tegen transparante kosten pensioen kan opbouwen. 

Image
pensioen zakelijk dga beleggingspensioen

Je kunt het DGA Beleggingspensioen niet meer bij ons afsluiten

In het kort

Aegon DGA Beleggingspensioen is een eenvoudige pensioenoplossing op basis van beleggen, speciaal voor de DGA. Het is een beschikbare premieregeling waarmee de DGA tegen transparante kosten pensioen kan opbouwen. 

 

Waarom wel/niet een Aegon DGA Beleggingspensioen?

Waarom wel Aegon DGA Beleggingspensioen?

 • Eenvoudige en transparante regeling
  U krijgt een transparante beschikbare premieregeling. En u heeft de keuze of u wel of geen nabestaandenpensioen meeverzekert. Ook kunt u kiezen of u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekert.
 • Keuze uit zelf beleggen of laten beleggen.
  U kiest of wij voor u beleggen in life cycle fondsen of dat u zelf een beleggingsmix kiest.

Waarom geen Aegon DGA Beleggingspensioen?

 • U bouwt een kapitaal op, geen gegarandeerd pensioen
  Met het Aegon DGA Beleggingspensioen bouwt u een pensioenkapitaal op. Heeft u liever een gegarandeerde uitkering? Dan kiest u een andere pensioenoplossing. 
 • U wilt een volledige eigen keuze en middelen beschikbaar houden als werkkapitaal
  Premies die u voor uw pensioenregeling betaalt zijn niet langer beschikbaar als werkkapitaal. Ook kunt u ze niet naar eigen inzicht laten renderen. 

 

Hoe werkt het Aegon DGA Beleggingspensioen?

Aegon DGA Beleggingspensioen is een eenvoudige pensioenoplossing op basis van beleggen, speciaal voor de DGA. Het is een beschikbare premieregeling waarmee de DGA tegen transparante kosten pensioen kan opbouwen. 

Beleggen in moderne fondsen

U kunt kiezen tussen Life Cycle Beleggen en Vrij Beleggen. Bij Life Cycle beleggen wordt uw premie belegd in moderne ‘life cycle fondsen’. Het kenmerk van een life cycle fonds is dat het risico wordt afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Ook houden wij, afhankelijk van uw beleggingsprofiel, rekening met het al dan niet voorsorteren op een variabele pensioenuitkering. Daarnaast kunt u kiezen voor Vrij Beleggen. U belegt dan in een door u gekozen mix van Aegonfondsen. 

Een levenslange pensioenuitkering

Met de premie die u betaalt, bouwt u een pensioenkapitaal op. Dit kapitaal gebruikt u om een levenslange pensioenuitkering aan te kopen. U heeft de keuze uit een vaste en een variabele pensioenuitkering. De hoogte van de pensioenuitkering is onder meer afhankelijk van de hoogte van het beleggingssaldo, de marktrente en de kosten van een pensioenuitkering op dat moment.

Pensioen voor uw nabestaanden

U kunt er ook voor kiezen een pensioen voor uw nabestaanden mee te verzekeren. Hiervoor betaalt u een losse risicopremie. Mocht u onverhoopt voor de pensioendatum overlijden, dan ontvangen uw nabestaanden (uw partner en eventueel uw kinderen) een maandelijkse uitkering. Voor het afsluiten van het nabestaandenpensioen geldt een medische keuring.

Doorbetaling pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid

Als u geheel of voor een deel arbeidsongeschikt bent, heeft dat vrijwel meteen gevolgen voor uw inkomen en misschien ook wel voor de omzet van uw BV. Misschien heeft u wel gedacht aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan loopt uw inkomen voor een deel door. Maar heeft u ook stil gestaan bij de vraag wat er gebeurt met uw pensioen als u arbeidsongeschikt raakt? De betaling van uw pensioenpremie kan een probleem worden. U kunt zich hiervoor verzekeren. Dan gaat uw pensioenopbouw gewoon door als u voor een deel of helemaal arbeidsongeschikt bent. Dat is een prettige gedachte.

U kunt dit op twee manieren regelen:

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dan nemen wij de betaling van de pensioenpremie over en gaat uw pensioenopbouw door.
 • Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. U gebruikt de uitkering van de AOV (gedeeltelijk) om de pensioenpremie te betalen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekeren kan alleen als u een loongerelateerde uitkering ontvangt terwijl u arbeidsongeschikt bent. Dat kan een WIA-uitkering van het UWV zijn, of een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar. Vraag uw adviseur hoe dit precies zit.

Wilt u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren, of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Dan beoordelen we eerst uw gezondheid voor we akkoord gaan met uw aanvraag.

Abonnement

Aegon DGA Beleggingspensioen wordt aangeboden in een abonnementsvorm. Wij gaan met u de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. U kunt het abonnement opzeggen. Daarbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

Digitale omgeving

Bij Aegon DGA Beleggingspensioen heeft u 24/7 inzicht via Mijn Aegon.

Lees meer over DGA Beleggingspensioen

Kosten DGA Beleggingspensioen?
Doorlopende kosten

Een vast bedrag per jaar voor het uitvoeren van de pensioenregeling

€ 218,- (2020)

Premie voor het afdekken van risico’s bij overlijden

Eenjarig risico-tarief

Premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Eenjarig risico-tarief

Kosten (Lopende Kosten Factor: LKF) binnen de beleggingen

0,44%

Rentestandcorrectie

De rentestandcorrectie voor 2021 is 83,80%. Zodra de rentestandcorrectie voor 2022 bekend is, vindt u die hier.

Eenmalige kosten

Bij bijzondere handelingen, zoals echtscheiding, worden er eenmalig kosten in rekening gebracht.

Details DGA Beleggingspensioen

Beschikbare premie

Beschikbare premieregeling met keuze uit een 3% of een 4% staffel.

Abonnement

Doorlopende overeenkomst voor onbepaalde tijd, met twee maanden opzegtermijn.

Life cycles

Belegging in onderscheidende life cycle fondsen. Naarmate de pensioendatum nadert, bouwen we het beleggingsrisico verder af.

Vrij Beleggen

U kunt kiezen om zelf te beleggen. Hierbij heeft u keuze uit diverse Aegonfondsen.

Variabele pensioenuitkering

Mogelijkheid om voor te sorteren op een variabele pensioenuitkering.

Vrijstelling vermogensrendementsheffing

Het opgebouwde vermogen en het pensioen zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Aanvullende diensten

Een aantal diensten is inclusief en daarmee onderdeel van de overeenkomst met Aegon. Voor deze diensten betaalt u niet apart. Denk aan wettelijke verplichte diensten of diensten die wij vanuit onze visie belangrijk vinden.

Voor bepaalde diensten geldt een apart tarief. Denk bijvoorbeeld aan waardeoverdracht en afhandeling bij echtscheiding.

Veelgestelde vragen

U krijgt een uitnodiging om u te laten keuren op een door u gekozen locatie en tijdstip
Dit kan ook 's avonds en in het weekend. Lees meer over ons medisch acceptatieproces.

Blijkt er een verhoogd gezondheidsrisico uit de keuring, dan krijgt u een nieuw voorstel
U krijgt alleen zelf de uitslag van de medische keuring. Uw adviseur krijgt deze uitslag niet. Wij sturen de adviseur wél een bericht als er een verhoogd gezondheidsrisico is. We sturen de adviseur wél een overzicht van de keuzes die u kunt maken in deze situatie. Zo kunt u samen met uw adviseur afwegen wat de beste keuze is voor u:
 • Akkoord gaan met de hogere risicopremie
 • De aanbieding accepteren zonder het meeverzekeren van de risico’s
 • De aanvraag niet door laten gaan