Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

DGA Beleggingspensioen

Een verzekerde regeling waarmee u als DGA een pensioeninkomen opbouwt
0.00/10 based on reviews
pensioen
Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die een pensioen in verzekerde vorm wil opbouwen
Ook voor afstorten van in het verleden opgebouwd pensioen in eigen beheer
Nabestaandenpensioen en Anw-hiaatpensioen op risico basis mee te verzekeren
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren
Wat & hoe

Hoe werkt Aegon DGA Beleggingspensioen?

Voor wie

Wanneer is Aegon DGA Beleggingspensioen iets voor u?

 • Als u als DGA een eenvoudige, overzichtelijke verzekerde pensioenregeling wilt, op basis van beleggingen
 • Als u een in eigen beheer opgebouwd kapitaal wilt afstorten in een verzekerde regeling
 • Als u een regeling wilt waarmee het nabestaandenpensioen goed verzekerd is
 • Als u een in eigen beheer opgebouwd kapitaal wilt verdelen na echtscheiding
Voordelen & nadelen

Waarom wel Aegon DGA Beleggingspensioen

Eenvoudige en transparante regeling 

U krijgt een transparante beschikbare premieregeling. En u heeft de keuze of u wel of geen nabestaandenpensioen meeverzekert. Ook kunt u kiezen of u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekert

Keuze uit zelf beleggen of laten beleggen 

U kiest of wij voor u beleggen in life cycle fondsen of dat u zelf een beleggingsmix kiest. 

Waarom niet Aegon DGA Beleggingspensioen?

U bouwt een kapitaal op, geen gegarandeerd pensioen.

Met het Aegon DGA Beleggingspensioen bouwt u een pensioenkapitaal op. Heeft u liever een gegarandeerde uitkering? Dan kiest u een andere pensioenoplossing.  

U wilt een volledige eigen keuze en middelen beschikbaar houden als werkkapitaal

Premies die u voor uw pensioenregeling betaalt zijn niet langer beschikbaar als werkkapitaal. Ook kunt u ze niet naar eigen inzicht laten renderen. 

Kosten

Wat kost Aegon DGA Beleggingspensioen?

Doorlopende kosten

Een vast bedrag per jaar voor het uitvoeren van de pensioenregeling € 213,- (2019)
Premie voor het afdekken van risico’s bij overlijden Eenjarig risico-tarief

Premie voor premievrijstelling bij

arbeidsongeschiktheid

Eenjarig risico-tarief
Kosten (Lopende Kosten Factor: LKF) binnen de beleggingen 0,44%

Eenmalige kosten

Bij bijzondere handelingen, zoals echtscheiding, worden er eenmalig kosten in rekening gebracht.

Specificaties

Enkele details van
Aegon DGA Beleggingspensioen

Beschikbare premie Beschikbare premieregeling met keuze uit een 3% of een 4% staffel.
Abonnement Doorlopende overeenkomst voor onbepaalde tijd, met twee maanden opzegtermijn.
Life cycles Belegging in onderscheidende life cycle fondsen. Naarmate de pensioendatum nadert, bouwen we het beleggingsrisico verder af.
Vrij Beleggen U kunt kiezen om zelf te beleggen. Hierbij heeft u keuze uit diverse Aegonfondsen.
Variabele pensioenuitkering Mogelijkheid om voor te sorteren op een variabele pensioenuitkering.

Vrijstelling vermogens-

rendementsheffing

Het opgebouwde vermogen en het pensioen zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing

 

Regelen

Regelen via een onafhankelijk pensioenadviseur

Regelen via een onafhankelijk pensioenadviseur

Een onafhankelijk adviseur kan u professioneel financieel advies geven, passend bij uw situatie. Heeft u nog geen adviseur? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt.

Vind een pensioenadviseur

Service

Aanvullende diensten

Vragen

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de medische keuring voor mijn DGA beleggingspensioen?
U krijgt een uitnodiging om u te laten keuren op een door u gekozen locatie en tijdstip
Dit kan ook 's avonds en in het weekend.

Blijkt er een verhoogd gezondheidsrisico uit de keuring, dan krijgt u een nieuw voorstel
U krijgt alleen zelf de uitslag van de medische keuring. Uw adviseur krijgt deze uitslag niet. Wij sturen de adviseur wél een bericht als er een verhoogd gezondheidsrisico is. We sturen de adviseur wél een overzicht van de keuzes die u kunt maken in deze situatie. Zo kunt u samen met uw adviseur afwegen wat de beste keuze is voor u:
 • Akkoord gaan met de hogere risicopremie
 • De aanbieding accepteren zonder het meeverzekeren van de risico’s
 • De aanvraag niet door laten gaan

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Welk alternatief biedt Aegon voor het ontbreken van premievrijstelling in het DGA Beleggingspensioen?
U kunt de premie voor uw DGA Beleggingspensioen meeverzekeren in een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Een AOV verzorgt een loongerelateerde uitkering. Bij Aegon kunt u het verzekerde bedrag van een AOV verhogen met de premie voor uw DGA Beleggingspensioen. U heeft dan verschillende mogelijkheden:
 • U regelt doorbetaling van premie voor uw pensioen in een pensioenbrief
  Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, keert de AOV uit aan uw BV. De BV betaalt hieruit de premie van uw DGA Beleggingspensioen, zodat het opbouwen van uw pensioen doorgaat. De rest van de AOV-uitkering ontvangt u van de BV als loon.
   
 • U legt niets vast in een pensioenbrief
  Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, stopt dan de opbouw van pensioen in het DGA Beleggingspensioen. Dit kan wenselijk zijn, want uw relatie tot de BV verandert als u arbeidsongeschikt raakt. Een nadeel is, dat door het stoppen van het DGA Beleggingspensioen, geen nabestaandenpensioen meer verzekerd is.

  De AOV keert het hele bedrag aan u uit. Hierin is dus opgenomen de premie die bedoeld was voor het DGA Beleggingspensioen. U kunt nu zelf kiezen wat u met dit extra bedrag doet. U kunt bijvoorbeeld zelf via een lijfrente voor uw oude dag sparen. Of extra aflossen op uw hypotheek. Of dit bedrag als extra loon uit laten betalen.

Wij raden u aan een adviseur te raadplegen
U heeft veel keuzemogelijkheden. Maar er zijn ook risico's waar u rekening mee moet houden. Een adviseur helpt u om deze in kaart te brengen voor uw persoonlijke situatie.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.