Modulair Pensioen

  • Een middelloon (salaris-diensttijd) regeling
  • Een pensioencontract voor 5 jaar
  • Aanvullende diensten naar keuze
Image
pensioen zakelijk modulair pensioen

In het kort

Het Aegon Modulair Pensioen is een middelloonregeling (salaris-diensttijd) met diverse keuze mogelijkheden.

Waarom (nog) wel Aegon Modulair Pensioen? Of waarom niet (meer)?

Waarom wel Aegon Modulair Pensioen

  • Zekerheid
  • Keuzemogelijkheden

Waarom geen Aegon Modulair pensioen?

  • Mogelijk koopkrachtverlies
  • Als u wilt dat uw toekomstige pensioenpremies voorspelbaar zijn

 

Hoe werkt het Aegon Modulair Pensioen?

Het Aegon Modulair Pensioen is een middelloonregeling (salaris-diensttijd) met diverse keuze mogelijkheden..

De rentestandcorrectie

Het Aegon Modulair Pensioen gaat uit van een vast verondersteld jaarlijks rendement van 3%. Het werkelijke rendement (marktrente) kan anders zijn. Dit verschil verrekenen we met een opslag of korting op uw premie. Dit heet de rentestandcorrectie. Deze correctie is bij start van het contract vastgelegd.

Toeslagen op het pensioen

Om de koopkracht van opgebouwde pensioenen in stand te houden, kan de werkgever het opgebouwde pensioen van zijn werknemers verhogen. De werkgever beslist ieder jaar opnieuw of hij het opgebouwde pensioen wil verhogen. Bijvoorbeeld door het mee te laten groeien met de prijs- of loonontwikkeling. Dit soort verhogingen noemen we de toeslagen. Besluit hij om een toeslag te geven? Dan betaalt hij daar zelf een koopsom voor. Iedere keer als hij een toeslag toekent.

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd. Toevoegen van WIA-excedentpensioen is een keuze van de werkgever.

Kosten Modulair Pensioen?

Premie voor de opbouw van het pensioen

Afhankelijk van uw situatie

Premie voor het afdekken van risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid

Afhankelijk van uw situatie

Een vast bedrag per jaar per werknemer voor het uitvoeren van de pensioenregeling

 € 64 - € 274 (afhankelijk van aantal deelnemers)

Jaarlijkse contractkosten

Afhankelijk van aantal deelnemers

Hoofdlijnen Modulair Pensioen

Middelloon

Op basis van het middelloon een pensioen toezeggen aan uw werknemers.

Contract

Vaste contractduur.

Keuzemogelijkheden

Een complete pensioenregeling met uitgebreide keuzemogelijkheden om de regeling af te stemmen op uw situatie en de wensen van de werknemers