Pensioen

Anw-hiaatpensioen

Overlijdt een van uw medewerkers? Dan ontvangt de partner van uw medewerker in sommige gevallen een Anw-uitkering. Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Vaak is deze uitkering niet voldoende. En vaak ontvangt een partner helemaal geen Anw-uitkering. Daarom kunt u voor de partner van uw medewerkers een Anw-hiaatpensioen afsluiten. 

Adviesgesprek aanvragen Vind een onafhankelijk adviseur
Image
pensioen anw-hiaatpensioen

Aegon Anw-hiaatpensioen niet meer verkrijgbaar

 • U kunt het Aegon Anw-hiaatpensioen niet meer openen.
 • Op zoek naar een moderne pensioenregeling inclusief Anw-hiaatpensioen? Ontdek de mogelijkheden bij Aegon Cappital.
 • Heeft u het Aegon Anw-hiaatpensioen al? Het is nog steeds mogelijk om werknemers aan te melden. Goed om te weten: lopende regelingen blijven van kracht tot uiterlijk 1 januari 2026.

In het kort

Hoe werkt het Anw-hiaatpensioen?

Overlijdt een van uw medewerkers? Dan ontvangt de partner van uw medewerker in sommige gevallen een Anw-uitkering. Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Vaak is deze uitkering niet voldoende. En vaak ontvangt een partner helemaal geen Anw-uitkering. Daarom kunt u voor de partner van uw medewerkers een Anw-hiaatpensioen afsluiten. Zij ontvangen dan een aanvullend extra inkomen na het overlijden van hun partner. Deze verzekering kunt u alleen afsluiten als aanvulling op de pensioenregeling van Aegon.

Het Anw-hiaatpensioen is onderdeel van onze pensioenabonnementen en standaard pensioenregelingen. Daarin zijn diverse van de hierna genoemde mogelijke keuzes al voor u gemaakt. Ook kan daar een andere vorm van Anw-hiaatpensioen in voorkomen. Hieronder gaan wij in op de mogelijkheden en keuzes die u heeft als u zelf besluit het Anw-hiaatpensioen onderdeel te laten zijn van een door u zelf samengestelde pensioenregeling bij Aegon. 

Waarom wel/geen Aegon Anw-hiaatpensioen?

Waarom wel een Aegon Anw-hiaatpensioen?

 • Extra financiële steun en zekerheid
 • Gunstig collectief tarief, scherpe premie en heldere kosten
 • Geen gezondsheidsverklaring

Waarom niet een Aegon Anw-hiaatpensioen?

 • Werknemer zelf draagkrachtig
 • Bij dienstverlating stopt de risicodekking

Hoe werkt het Anw-hiaatpensioen?

U sluit een collectieve verzekering af

Het Anw-hiaatpensioen is een verzekering en onderdeel van uw pensioenregeling. U sluit als werkgever de verzekering af. Door de vrijwillige deelname kunnen werknemers zélf voor het Aegon Anw-hiaatpensioen kiezen.

U bepaalt welk deel van de premie de werknemer betaalt. En of u zelf een deel wilt betalen.

Het maakt niet uit of werknemers in aanmerking komen voor een Anw-uitkering

Het Aegon Anw-hiaatpensioen is eigenlijk bedoeld voor werknemers van wie de partner niet in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. Maar werknemers die wél in aanmerking komen voor een Anw-uitkering kunnen óók gebruikmaken van deze verzekering. Het Anw-hiaatpensioen zorgt dan voor een aanvulling op het partnerpensioen.

De verzekering loopt net zo lang als uw pensioenregeling

Het Anw-hiaatpensioen is onderdeel van uw pensioenregeling. En heeft dus ook dezelfde duur als de looptijd van uw pensioenregeling. 

Wanneer ontvangt de partner een uitkering?

Het Anw-hiaatpensioen keert uit bij overlijden van de werknemer, als de werknemer op dat moment bij u in dienst was én was aangemeld voor de verzekering. Omdat het Anw-hiaatpensioen een risicoverzekering is, bouwt u of uw werknemer met dit pensioen geen waarde op. De verzekering stopt als:

 • de deelname aan de pensioenregeling eindigt, of
 • de werknemer geen partner meer heeft, of
 • als de werknemer niet langer voor het Anw-hiaatpensioen kiest.

Hoe lang ontvangt de partner een uitkering?

Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer is overleden. En de verzekering eindigt op:

 • de eerste dag van de maand waarin de partner 68 jaar wordt, of
 • de eerste dag van de maand waarin de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of
 • op de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt als dat eerder is.

Het bedrag is hetzelfde als de Anw-uitkering

De hoogte van het verzekerde Anw-hiaatpensioen is hetzelfde bedrag als de wettelijke Anw-uitkering van het jaar waarin de verzekerde werknemer overlijdt. De hoogte van het verzekerde Anw-hiaatpensioen wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld.

Na ingang van het Anw-hiaatpensioen wordt het bedrag niet meer aangepast.

De premie bepalen we ieder jaar opnieuw.

Ieder jaar stellen wij de nieuwe premie per 1 januari vast. Dat doen we per werknemer op basis van het verzekerde bedrag en de leeftijd. Het tarief is gelijk voor mannen en vrouwen.

Waar moeten werknemers aan voldoen?

Werknemers hoeven geen gezondheidskeuring te ondergaan. Is de deelname vrijwillig? Dan moet de werknemer zich aanmelden binnen 3 maanden na:

 • aanvang deelname aan de pensioenregeling
 • aangaan huwelijk
 • aangaan geregistreerd partnerschap
 • aanvang samenwonen waarbij een partnerschap is aangegaan die voldoet aan onze definitie
 • geboorte van een kind

Na deze termijn van 3 maanden is aanmelding niet meer mogelijk. Ook niet voor spijtoptanten.

Wanneer is het Anw-hiaatpensioen iets voor u?

 • Als u uw werknemers na hun overlijden extra inkomen voor hun partner wilt bieden.
 • Als er na overlijden van de werknemer geen of een verlaagde aanspraak is op een Anw-uitkering. 

Wat zijn de kosten van de verzekering?

 • U betaalt de risicopremie.
 • U bepaalt welk deel van de premie de werknemer betaalt.
Uit dienst gaan en uw geldzaken

Uit dienst gaan heeft altijd gevolgen voor uw geldzaken. Helemaal als u ontslagen wordt. Benieuwd waar u recht op heeft? En wat u zeker niet mag vergeten? Op de website van Wijzer in geldzaken vindt u nuttige tips.

Naar Wijzer in geldzaken
Vind een onafhankelijk pensioenadviseur

Het is belangrijk om naar uw financiële toekomst te kijken als u arbeidsongeschikt bent. Een adviseur kan u helpen. Maak een afspraak met een adviseur van Aegon. Of vind een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.

Vind een onafhankelijk adviseur