Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aegon privacy statement

Over ons Privacy

In dit privacy statement beschrijven we hoe we met persoonsgegevens omgaan. Je kunt erop rekenen dat we dit zorgvuldig doen. We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (Gedragscode). In de Gedragscode zijn de regels van de AVG uitgewerkt in specifieke regels voor verzekeraars. Je kunt hierover meer lezen op Verbondvanverzekeraars.nl.

Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we met je gegevens omgaan, kunnen we ons privacy statement aanpassen en informeren we je daarover via onze website of app.

Ons privacy statement opslaan?

Wil je ons privacy statement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacy statement

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon van je verwerkt als je klant bent, als je onze website of apps gebruikt of onze klantenservice belt. Dit statement geldt ook als je een (product)aanvraag bij ons deed en geen klant werd. Aegon verwerkt ook gegevens van personen die geen klant zijn van Aegon. Daarover lees je hieronder meer.
Specifiek privacy statement
Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten.
Vader en kinderen achter laptop

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Denk aan je naam en geboortedatum maar ook aan je Burgerservicenummer (BSN) of het IP-adres van je computer.

Man achter tablet op de bank

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

We verwerken je gegevens om bijvoorbeeld een offerte uit te kunnen brengen. Dit doen we op basis van de privacywet AVG.

Vrouw en man bespreken overeenkomst

Hoe zorgen wij voor je gegevens?

Aegon beschermt je persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hebben adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Waar kun je terecht met je vraag, tip of klacht?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met onze klantenservice. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93 374
2509 AJ DEN HAAG

 

Dit privacy statement is laatst gewijzigd in maart 2020.