Aegon privacystatement

Als je bij ons een product of dienst afneemt, hebben we gegevens van je nodig om ervoor te zorgen dat we dat product of die dienst aan je kunnen leveren. Je mag erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige manier met je gegevens omgaan. We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Telecommunicatiewet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (Gedragscode). In de Gedragscode zijn de regels van de AVG uitgewerkt in specifieke regels voor verzekeraars. Je kunt hierover meer lezen op Verbondvanverzekeraars.nl. Wat wij precies met je persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we je graag via dit privacystatement.

Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we met je gegevens omgaan, kunnen we ons privacystatement aanpassen en informeren we je daarover via onze website of app. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 15 februari 2023. De meest actuele versie kun je vinden op Aegon.nl.

Ons privacystatement opslaan?

Wil je ons privacystatement op een later tijdstip lezen, bijvoorbeeld wanneer je offline bent? Dat kan.

Download ons privacystatement

Wanneer is dit privacystatement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon van je verwerkt als je klant bent, als je onze website of apps gebruikt of onze klantenservice belt. Dit statement geldt ook als je een (product)aanvraag bij ons deed en geen klant werd. Aegon verwerkt ook gegevens van personen die geen klant zijn van Aegon.

Daarover lees je hier meer

Specifiek privacystatement

Het kan zijn dat we een specifiek privacystatement hebben voor bepaalde producten en diensten. We geven dat dan duidelijk aan. Ben je (ook) klant van Knab? Dan geldt voor jou het privacystatement van Knab.

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon van je verwerkt. Dit kan in verschillende situaties zijn. Die situaties leggen wij hieronder uit.

Als je klant bij ons bent

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aegon Nederland N.V., van je verwerkt als je een klant bij ons bent.

Als je geen klant bij ons bent maar contact met ons hebt opgenomen

Bijvoorbeeld wanneer je een aanvraag deed voor een product of dienst, maar geen klant werd.

Als je werkgever klant is bij Aegon

Als je werkgever een pensioenovereenkomst of collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten waarin jij deelnemer bent.

Als je begunstigde, benadeelde of borgsteller bent

Bijvoorbeeld als je benadeelde bent in een letselschade-zaak of bij een auto-ongeval waarbij de andere persoon verzekerd is bij Aegon.

Als je gebruikt maakt van onze zakelijke dienstverlening

Bij onze zakelijke dienstverlening kunnen wij gegevens verwerken van contactpersonen, aandeelhouders, of UBO’s van een bedrijf. UBO’s zijn personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de zeggenschap hebben in een onderneming. Meer informatie hierover lees je op de website van de AFM.

Als je onze website bezoekt of app gebruikt

Bezoek je een Aegon-website of gebruik je een Aegon-app, zoals de Mijnaegon omgeving? Dan verwerken we een aantal gegevens van je om de functionaliteiten van deze onlinediensten te kunnen bieden en technisch te beheren. Ook kunnen we je gepersonaliseerde advertenties laten zien, als je daarvoor toestemming gaf. De verwerking van je gegevens hangt af van je instellingen. Meer hierover lees je in ons cookiestatement en cookieoverzicht.

Image
vrouw bekijkt gegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. Denk aan je naam en geboortedatum maar ook aan je Burgerservicenummer (BSN) of het IP-adres van je computer.

Jouw persoonsgegevens
Image
man checkt mobiel

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

We verwerken je gegevens om bijvoorbeeld een offerte uit te kunnen brengen. Dit doen we op basis van de privacywet AVG.

Verwerking van gegevens
Image
zrgen voor elkaar

Hoe zorgen wij voor je gegevens?

Aegon beschermt je persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hebben adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Beschermen van gegevens
Image
Klantenservice hypotheken

Waar kun je terecht met je vraag of klacht?

Waar kun je terecht met je vraag?

Heb je een vraag over dit privacystatement? Stuur dan een mail naar privacy@aegon.nl.

Waar kun je terecht met je klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je dit aan ons melden via onze website. Je kan ook een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Dit is in Nederland de onafhankelijke autoriteit die is opgericht om toe te zien op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: +31 (0) 70 888 85 00

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd in februari 2023.