Aegon DB Abonnement niet meer verkrijgbaar

 • We nemen geen nieuwe klanten meer aan voor het Aegon DB Abonnement.
 • Op zoek naar een moderne pensioenregeling voor uw werknemers? Ontdek de mogelijkheden bij Aegon Cappital.
 • Heeft u het Aegon DB Abonnement al voor uw werknemers? Lopende regelingen blijven van kracht tot uiterlijk 1 januari 2028.
 • Bestaande abonnees mogen hun regeling nog steeds per 1 januari wijzigen.

Hoe werkt het Aegon DB Abonnement?

Het Aegon DB Abonnement is een complete pensioenregeling op basis van het middelloon. U biedt uw werknemers de zekerheid dat hun pensioen goed geregeld is. De afspraken zijn helder en de kosten overzichtelijk. Het abonnement voldoet altijd aan de actuele wet- en regelgeving. Wijzigingen in de wet passen we automatisch in de afspraken aan. Het Aegon DB Abonnement is een pensioenregeling voor onbepaalde tijd. U mag het abonnement ieder jaar opzeggen. U zit dus niet direct aan een meerjarig contract vast.

De rentestandcorrectie

Het Aegon DB Abonnement gaat uit van een vast verondersteld jaarlijks rendement van 3%. Het werkelijke rendement (marktrente) kan anders zijn. Dit verschil verrekenen we met een opslag of korting op uw premie. Dit heet de rentestandcorrectie. Deze correctie stellen we aan het eind van ieder jaar vast voor het volgende kalenderjaar.

Toeslagen op het pensioen

Om de koopkracht van opgebouwde pensioenen in stand te houden, kunt u het pensioen van uw werknemers verhogen. U beslist ieder jaar opnieuw of u het pensioen wilt verhogen. Bijvoorbeeld of u het mee wilt laten groeien met de loonontwikkeling. Dit soort verhogingen noemen we de toeslag. Besluit u om een toeslag te geven? Dan betaalt u daar zelf een koopsom voor. Iedere keer als u een toeslag toekent.

1. Opbouwpercentage ouderdomspensioen

U mag zelf een opbouwpercentage kiezen tussen de 0,5% en 1,875%. Dit gaat in stappen van 0,001%. Er zijn twee uitzonderingen. Bij een franchise verlaagd tot € 14.714,- is het opbouwpercentage maximaal 1,788%. En bij een franchise verlaagd tot € 13.033,- is het maximum 1,701%.

2. Franchise voor 2023

U kunt kiezen uit:

 • Gehuwdenfranchise: € 16.322,- (100/75 * AOW gehuwd) 
 • Franchise Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) Metaal: € 16.322,-
 • Franchise Bpf Vervoer: € 14.714,-
 • Eigen bedrag met jaarlijkse indexatie volgens AOW (gehuwden) of loonindex van de cao lonen per maand. Deze loonindex is inclusief bijzondere beloningen, totaal, voor de maand september (eerste publicatie).
 • Maximumsalaris werknemersverzekeringen: € 66.956,-
 • Maximumsalaris Bpf Metaal: € 86.202,-
 • Maximumsalaris Bpf Vervoer: € 66.956,-
 • Maximumsalaris Bpf Bouw: € 68.005,40

3. Maximum pensioengevend salaris 2023

 • Fiscaal maximum: € 128.810,-
 • Maximumsalaris werknemersverzekeringen: € 66.956,-
 • Maximumsalaris Bpf Metaal: € 86.202,-
 • Maximumsalaris Bpf Vervoer: € 66.956,-
 • Eigen bedrag zonder indexatie of met jaarlijkse indexatie volgens AOW (gehuwden) of loonindex van de cao lonen per maand. Deze loonindex is inclusief bijzondere beloningen, totaal, voor de maand september (eerste publicatie).

4. Partnerpensioen / wezenpensioen

U mag kiezen tussen een partner- en wezenpensioen op opbouwbasis of risicobasis. Een combinatie is ook mogelijk. U kunt de opbouw van partner- en wezenpensioen bijvoorbeeld aanvullen met een deel op risicobasis. Verder is het Anw-hiaatpensioen een vast onderdeel van de pensioenregeling. Natuurlijk mag een deelnemer zelf kiezen of hij hiervoor verzekerd wil zijn.

Keuzemogelijkheden voor aanvullende diensten 

U kunt bij uw Aegon DB Abonnement kiezen voor aanvullende diensten. Welke dienst u ook kiest, u betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. 

Diensten voor uw Aegon DB Abonnement

Wilt u gebruikmaken van de aanvullende diensten die Aegon biedt? Bekijk in onze brochure ‘Diensten voor uw Aegon DB Abonnement 2023’ het overzicht van de diensten die passen bij uw abonnement. We kunnen u onder andere helpen met pensioenadministratie, communicatie en specialistische kennis. U downloadt de brochure op de pagina Documenten.

Kosten Aegon DB Abonnement
Doorlopende kosten 2024

Premie voor de opbouw van het pensioen

Afhankelijk van uw situatie

Premie voor het afdekken van risico's bij overlijden

Afhankelijk van uw situatie

Een vast bedrag per jaar per medewerker voor het uitvoeren van de pensioenregeling

€ 226,-. 

Eenmalige kosten 2024

Kosten voor wijziging van de regeling (op verzoek van werkgever)

€ 482,-

Kosten toeslagverlening 2024

Koopsom voor de toeslag op het verzekerde pensioen

Afhankelijk van de situatie

Een vast bedrag per (ex) medewerker voor wie de toeslag geldt

€ 30,95

Productkenmerken

Middelloon

Op basis van middelloon een pensioen toezeggen

Abonnement

Doorlopende overeenkomst voor onbepaalde tijd, die jaarlijks opzegbaar is

Compleet en eenvoudig

Een complete pensioenregeling met dekking van de voornaamste risico’s; weinig keuzes

Transparante kosten

Naast de premie een vast bedrag per medewerker per jaar

Toeslagverlening

Jaarlijks door de werkgever te kiezen tegen additionele koopsom en kosten

Documenten Aegon DB abonnement

Juridische documenten

Bekijk en download alle juridische documenten van het DB Abonnement.

Overige documenten

Bent u niet op zoek naar een juridisch document maar bijvoorbeeld de productkaart of een formulier om wijzigingen mee door te geven? Klik dan op onderstaande link:

Bekijk en download alle overige documenten van het DB Abonnement.