Aanlever-, nota- en betaaldata

Alle data op één plek

U betaalt premie aan Aegon Cappital. Wij baseren de premie op uw nota op de gegevens die u aan ons doorgeeft. Hoe dat werkt:

  1. U geeft een wijziging door. Wij verwerken de wijziging.
  2. U ontvangt een nota. Op de nota staan de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven.
  3. U betaalt de premie aan Aegon Cappital.
  4. Uw werknemers zien de betaalde premie op het rekeningoverzicht in Mijn Aegon Cappital.
Image
Aanlever nota en betaaldata

1. Deadline doorgeven wijzigingen

Wilt u een wijziging in de werknemersgegevens aan ons doorgeven? Doe dit dan vóór de deadline via het werkgeversportaal. Geeft u na de deadline een wijziging door? Dan verwerken wij uw wijziging pas de volgende maand.

Deadline
Uiterste aangifte

Maandag 4 december 2023 voor 23.59 uur

December

Maandag 8 januari 2024 voor 23.59 uur

Januari

Dinsdag 6 februari 2024 voor 23.59 uur

Februari

Woensdag 6 maart 2024 voor 23.59 uur

Maart

Vrijdag 5 april 2024 voor 23.59 uur

April

Maandag 6 mei 2024 voor 23.59 uur

Mei

Woensdag 5 juni 2024 voor 23.59 uur

Juni

Maandag 8 juli 2024 voor 23.59 uur

Juli

Woensdag 7 augustus 2024 voor 23.59 uur

Augustus

Donderdag 5 september 2024 voor 23.59 uur

September

Dinsdag 8 oktober 2024 voor 23.59 uur

Oktober

Woensdag 6 november 2024 voor 23.59 uur

November

Woensdag 4 december 2024 voor 23.59 uur

December

2. Ontvangst nota

Hieronder ziet u wanneer u van ons uw nota ontvangt.

Data

Woensdag 13 december 2023

Donderdag 18 januari 2024

Donderdag 15 februari 2024

Vrijdag 15 maart 2024

Dinsdag 16 april 2024

Donderdag 16 mei 2024

Vrijdag 14 juni 2024

Woensdag 17 juli 2024

Vrijdag 16 augustus 2024

Maandag 16 september 2024

Donderdag 17 oktober 2024

Vrijdag 15 november 2024

Vrijdag 13 december 2024

3. Betaaldata nota

Staat het notabedrag vóór de deadline op de rekening van Aegon Cappital? Dan start het aankoopproces van de belegging van de betaalde premies op de eerste werkdag van de daarop volgende maand.

Deadline

Dinsdag 19 december 2023 voor 23.59 uur

Woensdag 24 januari 2024 voor 23.59 uur

Woensdag 21 februari 2024 voor 23.59 uur

Donderdag 21 maart 2024 voor 23.59 uur

Maandag 22 april 2024 voor 23.59 uur

Donderdag 23 mei 2024 voor 23.59 uur

Donderdag 20 juni 2024 voor 23.59 uur

Dinsdag 23 juli 2024 voor 23.59 uur

Donderdag 22 augustus 2024 voor 23.59 uur

Vrijdag 20 september 2024 voor 23.59 uur

Woensdag 23 oktober 2024 voor 23.59 uur

Donderdag 21 november 2024 voor 23.59 uur

Donderdag 19 december 2024 voor 23.59 uur

Heeft u een tweemaandelijkse cyclus met ons afgesproken?