Herstelkosten

Als Aegon doen we onze uiterste best om geen fouten te maken. Helaas is dat niet helemaal te vermijden. Daarom kan het voorkomen dat u van uw adviseur een nota krijgt omdat hij extra werk heeft moeten doen voor het herstellen van een fout. Als die situatie zich voordoet, betaalt Aegon de extra kosten. Dit is geregeld in de marktbrede herstelkostenregeling output verzekeraars, ontworpen door het Verbond van Verzekeraars.

Voor welke producten geldt deze regeling?

Deze regeling geldt voor de producten die vallen onder het provisieverbod, zoals dat is opgenomen in wet- en regelgeving met ingang van 1 januari 2013. Dat zijn hypotheken, levensverzekeringen, pensioenen, betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en bankspaarproducten voor lijfrentes (sparen en uitkeren).

Voor welke fouten is de regeling?

De regeling gaat over fouten die Aegon vanaf 1 januari 2013 maakt in de opmaak van polissen, andere contractsdocumenten en offertes en in daarbij behorende documenten zoals specificaties. Uw adviseur controleert in de uitvoering van zijn normale werkzaamheden die stukken. Als hij dan een fout ziet zal hij dat aan Aegon melden. Wij corrigeren de fout en de adviseur controleert opnieuw de stukken. Dat hoort allemaal bij de normale gang van zaken. Blijkt dan dat de stukken nog niet juist zijn, dan gaat de Herstelkostenregeling werken.

Hoe werkt het?

Uw adviseur (als uw gemachtigde) informeert Aegon als er een beroep op de Herstelkostenregeling wordt gedaan. Dit noemen we Kennisgeving van een vermoedelijke tekortkoming. Uw adviseur stuurt u, nadat de fout hersteld is, een gespecificeerde nota. Die nota kunt u aan ons doorsturen (of uw adviseur vragen dat voor u te doen). Wij betalen de nota aan u zodat u uw adviseur kunt betalen.

Hoe dien ik een nota in?

Op de stukken die u van ons gekregen heeft staat ons postadres. Daar kunt u de gespecificeerde nota naar toe sturen of een kopie daarvan. Vermeldt u daarbij, als dat niet op de nota staat, voor de volledigheid het polis- of offertenummer en uw bankrekeningnummer, zodat we een en ander zo snel mogelijk af kunnen wikkelen.

Waarom betalen jullie de adviseur niet rechtstreeks?

Per 1 januari 2013 is het wettelijke Provisieverbod ingevoerd. Dat betekent dat de verzekeringsmaatschappij (of hypotheekaanbieder) voor complexe en impactvolle producten geen geld aan uw adviseur mag overmaken.

Betalen jullie elke willekeurige nota?

Nee, het bedrag op de nota moet in overeenstemming zijn met het uurloon van de adviseur en de verrichte werkzaamheden. Aegon beoordeelt en bekijkt of het aantal in rekening gebrachte uren in overeenstemming is met wat we verwachten op grond van de zaken die we in onze administratie zien. Daarnaast betalen we het uurloon dat uw adviseur op zijn website heeft staan als uurloon dat hij zijn klanten in rekening brengt. Daarbij hanteren we een maximum van € 150,- per uur.