Fraude

Zonder het vertrouwen dat mensen ons geven kan Aegon niet bestaan. Helaas is niet iedereen eerlijk. Dat gaat ten koste van mensen die wel eerlijk zijn. Daarom proberen we oneerlijkheid te voorkomen. Zowel binnen als buiten Aegon. Helaas kunnen we niet alles voorkomen en is er soms sprake van fraude.

Image
Fraudebeleid

Wat is fraude?

Fraude is iedere vorm van opzettelijke misleiding met de bedoeling om een product, aanspraak, uitkering of dienst van Aegon te verkrijgen, waarop geen recht bestaat.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • opzettelijk verkeerde gegevens verstrekken bij het indienen van een claim;
  • onjuiste informatie geven over de gezondheid;
  • meer spullen opgeven dan daadwerkelijk zijn gestolen bij een inbraak;
  • valse taxatierapporten gebruiken bij een hypotheekaanvraag;
  • bewust verkeerde persoonsgegevens opgeven;
  • aanleveren van valse documenten;
  • schade overdrijven of dubbel claimen.

Hoe gaan wij om met fraude?

Het tegengaan van fraude vinden we belangrijk. Daarom hebben we hier veel aandacht voor. De afdeling Veiligheidszaken is gespecialiseerd in het voorkomen en bestrijden van fraude. Op deze afdeling werken verschillende experts op het gebied van gedrag, recht, data en cybercrime. Als het nodig is doet de afdeling Veiligheidszaken onderzoek naar (mogelijke) fraude. Aegon houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving, waaronder:

Aegon houdt zich aan de regels op het gebied van privacy. Lees er meer over in ons privacystatement.

Wat als we fraude vaststellen?

Dan kunnen we maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het niet vergoeden van de schade, terugvorderen van uitgekeerde bedragen en onderzoekskosten. Ook kunnen we de verzekering of relatie beëindigen. Om onszelf en de financiële markt te beschermen, kunnen we een melding maken in verschillende waarschuwingssystemen.

Aegon kan ook aangifte doen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars, Openbaar Ministerie en de politie. We nemen meerdere zaken in overweging als wij aangifte doen. Voorbeelden daarvan zijn de ernst van de strafbare feiten en het belang voor de financiële sector.

Image
afdeling Veiligheidszaken

Wil je meer weten?

De afdeling Veiligheidszaken kan je vragen beantwoorden. Stuur gerust een e-mail naar specialezaken@aegon.nl of een brief naar Aegon Nederland, afdeling Veiligheidszaken, Postbus 202, 2501 CE Den Haag. We proberen je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Stuur een e-mail