Service en contact voor werkgevers

Heeft u een pensioenregeling voor uw werknemers bij Aegon Cappital? U ziet hier hoe u zelf zaken regelt. En u vindt het antwoord op veelgestelde vragen.

Liever persoonlijk contact? U bereikt ons op werkdagen tussen 09.30 en 17.30 uur.

Stuur een e-mail
Image
Service en contact voor werkgevers

Antwoord op veelgestelde vragen

Premiepensioeninstelling

Een Premiepensioeninstelling is geschikt als het pensioenfonds liquideert.

Heeft de buitenlandse onderneming een Nederlandse Kamer van Koophandel inschrijving? Dan kunnen de werknemers die in Nederland werkzaam zijn de pensioenregeling bij Aegon Cappital onderbrengen.

Nee, volgens de Pensioenwet kan een DGA niet deelnemen aan de pensioenregeling van Aegon Cappital.

Ja, een PPI valt onder de Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De pensioenregeling bij Aegon Cappital is een beschikbare premieregeling. Een beschikbare premieregeling wordt ook wel een defined contribution of DC regeling genoemd.

Iedere maand stort de werkgever premie op de pensioenbeleggingsrekening van de werknemers. Dit bedrag wordt ook wel de beschikbare premie genoemd. De beschikbare premie is een percentage van de pensioengrondslag.

Aegon Cappital belegt de premies voor uw werknemers. Het totaal van de betaalde premies plus het rendement vormen op de pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit pensioenkapitaal koopt uw werknemer op de pensioenleeftijd een levenslang ouderdoms- en partnerpensioen.

Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een financiële instelling die collectieve pensioenoplossingen biedt voor werkgevers en werknemers. De PPI komt tegemoet aan de behoefte van veel werkgevers aan eenvoud en betaalbaarheid.

Vermogensbeheer Aegon Cappital

Nee, de samenstelling van de Life Cycle is afhankelijk van de tijd tot de pensioendatum van uw werknemers. Hoe jonger zij zijn, hoe meer in het Aegon Diversified Equity Fund wordt belegd. Dit fonds investeert onder andere in wereldwijd gespreide:

 • aandelen;
 • grondstoffen;
 • onroerend goed.

Vlak vóór de pensioendatum belegt Aegon Cappital steeds meer in het Aegon Diversified Bond Fund, een fonds dat minder afhankelijk is van koerswijzigingen. Dus hoe ouder uw werknemers zijn, hoe minder risico wij met hun pensioenpremie nemen.

De beleggingsresultaten vindt u zowel in de nieuwsbrief als op de pagina ‘Fondsinformatie’.

In de defensieve Life Cycle nemen we het minste risico bij het beleggen. Bij de defensieve Life Cycle kiezen we meer voor obligaties en minder voor aandelen.

Dat is een manier van beleggen waarbij wij rekening houden met het aantal jaren tot uw werknemers met pensioen gaan. Komen zij dichter bij hun pensioendatum? Dan willen we weinig risico lopen met hun pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als de pensioendatum van uw werknemers dichterbij komt. Wij passen de beleggingen automatisch aan hun leeftijd aan. Daar hoeven zij zelf niets voor te doen.

Bij het neutrale beleggingsprofiel nemen we minder risico dan bij de offensieve Life Cycle. We investeren minder in aandelen en meer in obligaties.

Bij de offensieve Life Cycle nemen we het meeste risico. We investeren meer in aandelen. We verwachten dat uw werknemers daardoor op langere termijn de grootste kans op een goed pensioen hebben. Het risico op sterke waardestijging en -daling van de pensioenbeleggingen is echter ook groter.

Bij Life Cycle beleggen nemen wij steeds minder risico met beleggingen als de pensioendatum van uw werknemers dichterbij komt. Aegon Cappital bouwt het risico dus automatisch voor uw werknemers af. Dat is het gemak van Life Cycle beleggen.

Bij Vrij beleggen mag uw werknemer zijn of haar eigen beleggingsmix samenstellen uit fondsen die Aegon Cappital aanbiedt. Bij iedere aanpassing rekenen wij aan- en verkoopkosten.

Aegon Cappital heeft twee keuzes voor pensioenbeleggingen:

 • Life Cycle belegggen. Aegon Cappital belegt voor uw werknemers.
 • Vrij beleggen. Uw werknemers stellen zelf hun beleggingen samen. Zij kiezen uit de fondsen die Aegon Cappital aanbiedt.

Met de Profielwijzer ontdekkken werknemers in 10 minuten welk beleggingsprofiel het beste bij hen past. er zijn 5 profielen:

 • Zeer defensief beleggingsprofiel
 • Defensief beleggingsprofiel
 • Neutraal beleggingsprofiel
 • Offensief beleggingsprofiel
 • Zeer offensief beleggingsprofiel

Persoonlijk contact en digitale dienstverlening

Via het inlogscherm vraagt u een nieuw wachtwoord aan. U krijgt uw nieuwe wachtwoord daarna binnen vijf werkdagen per post. Is uw e-mailadres al bij ons geregistreerd? Dan ontvangt u direct een e-mail met een link. Daarmee vraagt u een nieuw wachtwoord aan.

Vragen over de uitvoering van de regeling kunt u stellen bij de Werkgeversdesk van Aegon Cappital. Dat kan zowel telefonisch als per e-mail. Deze desk is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via (050) 522 50 70 en werkgever@aegoncappital.nl.

Wilt u meer informatie over het gebruik van het werkgeversportaal? Lees de ‘Handleiding werkgeversportaal’. Deze handleiding vindt u in Mijn Aegon Cappital. Ga via het tabblad ‘Werkgevers’ naar de link ‘Handleiding werkgeversportaal’.

Heeft u een pensioenregeling bij Aegon Cappital en bent u aangesloten? Dan ontvangt u per post van TKP een brief met uw gebruikersnaam en een brief met uw wachtwoord. Heeft u deze niet meer? Dan neemt u contact op met de werkgeversdesk via (050 ) 522 50 70. Of stuur een e-mail naar werkgever@aegoncappital.nl.

Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw werkgeversnummer, ook wel ‘ons kenmerk’ genoemd in onze correspondentie.

Machtigen adviseur

U kunt een adviseur via het werkgeversportaal machtigen. Dit kunt u doen door uw adviseur te kiezen in de beschikbare lijst in het startscherm van het werkgeversportaal. Machtigt u uw adviseur? Dan kunt u zelf geen werknemers meer aan- en afmelden of loongegevens aanleveren. Uw adviseur ontvangt een eigen gebruikersnaam en wachtwoord voor het werkgeversportaal. Bewaar ook uw eigen inlogcodes goed. Hiermee kunt u op het werkgeversportaal uw contactgegevens en bankrekeningnummer veranderen. Ook kunt u bekijken welke gegevens via het werkgeversportaal zijn aangeleverd en notaspecificaties downloaden.

Wilt u een bestaande machtiging intrekken of veranderen? Dan geeft u dit door via het werkgeversportaal. Of vul het formulier ‘Machtiging administratiekantoor doorgeven’ in. Stuur uw machtiging per post of e-mail naar ons op.

Kunt u de adviseur die u wilt machtigen niet vinden in de beschikbare lijst? Dan is het kantoor misschien nog niet bekend in onze administratie. U kunt dan online een adviseur machtigen in het werkgeversportaal. Lees hoe u dat in vier stappen doet.

Facturatie

Ja, dit kan. Voorkeur voor automatische incasso geeft u als volgt door:

 • Ga in het werkgeversportaal naar het tabblad ‘Mijn gegevens’.
 • In het menu ‘Betaalgegevens’ klikt u op wijzigen.
 • Kiest u automatische incasso dan laat u de betaalwijze op ‘Overschrijving’ staan.
 • Op het volgende scherm downloadt u het SEPA-machtigingsformulier.

Let op: stuur het formulier uitsluitend per post terug. Wij mogen alleen het originele formulier verwerken. Aangezien het een zakelijke machtiging betreft is het belangrijk dat u dit ook aan de bank doorgeeft.

In het vervolgscherm downloadt u het machtigingsformulier voor automatische incasso.

Let op: Het is belangrijk dat het ingevulde en ondertekende formulier per post terug wordt gestuurd. Zodra de automatische incasso is geregistreerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Op de nota geven we daarna aan dat deze via automatische incasso wordt betaald. Staat dit er niet op? Dan vragen wij u de nota alsnog handmatig te betalen.

Ja, dit kan. U kunt uw voorkeur aangeven in het werkgeversportaal. Hier kunt u ook het e-mailadres opgeven waarop u uw nota’s wilt ontvangen.

Een verandering van uw bankrekeningnummer kunt u bij ‘Mijn gegevens’ in het werkgeversportaal doorgeven.

Communicatie naar werknemers

Alle communicatie naar werknemers is zowel in het Nederlands en Engels beschikbaar. Het werkgeversportaal is ook zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar. De handleiding voor het werkgeversportaal kunt u hier in het Engels raadplegen via Mijn Aegon Cappital.

Wijzigingen doorgeven

Is er sprake van een bepaald partnersysteem? Dan moet u doorgeven of de werknemer een partner heeft of niet. U doet dit via de gegevensaanlevering in het werkgeversportaal. Zie de ‘Handleiding werkgeversportaal’ op Mijn Aegon Cappital voor meer informatie.

Heeft u een onbepaald partnersysteem? Dan hoeft u niets door te geven. Uw werknemers zijn dan automatisch verzekerd voor het partnerpensioen.

Wil een werknemer een Anw-hiaatpensioen verzekeren? Dan geeft uw werknemer dit via het online formulier 'Anw-hiaatpensioen aanvragen' aan ons door.

Een nieuwe werknemer geeft u via het werkgeversportaal door. Dit kunt u doen via een individuele wijziging, met behulp van de mutatietabel of door middel van het uploaden van het bestand. Kijk voor meer informatie in de handleiding werkgeversportaal. U vindt de handleiding op Mijn Aegon Cappital.

Wil een werknemer extra inleggen? Dan geeft u dit via de gegevensaanlevering in het werkgeversportaal door. Zie de ‘Handleiding werkgeversportaal’ in Mijn Aegon Cappital voor meer informatie. Het aangegeven bedrag brengen we via de premienota in rekening.

Klachten en herstelkosten

Ja, Aegon Cappital heeft een herstelkostenregeling. Wij doen onze uiterste best om geen fouten te maken. Helaas is dit niet helemaal te vermijden. Daarom kan het voorkomen dat uw adviseur extra werk moet verrichten voor het herstellen van een fout. De nota hiervoor wordt door ons betaald. Meer informatie over deze herstelkostenregeling vindt u hier.

Als u een klacht over Aegon Cappital heeft, kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan kunt u naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Kijk voor meer informatie op de website.