Alles over de transactie Aegon en a.s.r.

Op 8 juni j.l. heeft a.s.r. bekend gemaakt wie leiding gaan geven aan de voorgenomen samenvoeging van de verschillende bedrijfsonderdelen van a.s.r. en Aegon Nederland. Met deze aanstellingen wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de bestuursstructuur gegeven de omvangrijke integratie en nu a.s.r. aanzienlijk groter wordt na samenvoeging met Aegon Nederland.

Image
Alles over transactie Aegon en a.s.r.
Image
a.s.r. samenvoeging met Aegon

Aegon Cappital en a.s.r gaan samen verder

Lees verder
Image
a.s.r. samenvoeging met Aegon

a.s.r. rondt transactie voor samenvoeging met Aegon Nederland af

Lees verder
Image
a.s.r. wijzigt bestuursstructuur

a.s.r. wijzigt bestuursstructuur met introductie Management Board

Lees verder

Aegon Cappital en a.s.r gaan samen verder

Op 4 juli hebben we je geïnformeerd over de samenvoeging van a.s.r. en Aegon Nederland. Met veel plezier vertellen we je graag meer over de ontwikkelingen rond de samenvoeging van Aegon Cappital en a.s.r..

Een historische dag

Op 4 juli is de samenvoeging van Aegon Cappital en a.s.r. een feit en zijn we vanaf dat moment niet meer twee losse spelers op de pensioenmarkt, maar één. We zijn er ontzettend trots op dat we als twee vooraanstaande pensioenuitvoerders gaan samenwerken.

Door de overname bundelen we onze krachten om onze klantbediening en samenwerking met jou op een hoog niveau te houden. Met de samenvoeging gaan we samen de markt nog beter bedienen en zijn we nog meer klaar voor de toekomst. Dit geldt voor zowel onze mensen als onze producten en diensten.

Aantal belangrijke aandachtspunten

Het huidig productaanbod van zowel Aegon Cappital als a.s.r. blijft voorlopig ongewijzigd. Bestaande afspraken worden gerespecteerd. Wel zal het huidig beleggingsbeleid van Aegon Cappital op termijn in lijn worden gebracht met het duurzaam beleggingsbeleid van a.s.r..

Juridische fusie

Ander punt betreft de samenvoeging van beide PPI’s. Wij hebben de ambitie om de PPI van a.s.r. en Aegon in 2024 juridisch te fuseren naar één PPI. Met de samenvoeging ontstaat de grootste PPI van Nederland. Dit betekent niet dat de PPI’s al geïntegreerd gaan worden. De merken en de bijhorende proposities blijven na de juridische fusie nog gewoon bestaan. Als er meer bekend is over de integratie plannen laten we dat uiteraard weten.

Het andere belangrijke punt is het pensioenakkoord, dat als doel heeft het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker te maken. Wij hebben de gezamenlijke ambitie om dit doel zo goed mogelijk te dienen en trekken hier samen met u als adviseur in op. Daarom denken we nu met zorg na over hoe we onze toekomstige proposities zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij het pensioenakkoord.

Uiteraard houden we je in de komende maanden op de hoogte. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan vooral contact met ons op.

a.s.r. rondt transactie voor samenvoeging met Aegon Nederland af

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) voldoet aan alle voorwaarden die gesteld zijn aan de transactie voor de samenvoeging van activiteiten van a.s.r. en Aegon Nederland. De Autoriteit Consument & Markt heeft de samenvoeging goedgekeurd en De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank hebben een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De ondernemingsraden van a.s.r. en Aegon N.V. (Aegon) hadden al eerder een positief advies uitgebracht. Nu de transactie is afgerond start a.s.r. met de samenvoeging van activiteiten.

a.s.r. en Aegon kondigden vorig jaar oktober de samenvoeging van activiteiten van a.s.r. en Aegon Nederland aan. De transactie omvat alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland, met inbegrip van alle activiteiten op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, de distributie- en dienstenbedrijven en de bankactiviteiten. De samenvoeging van activiteiten wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting uiterlijk in 2026 afgerond.

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘Vandaag is een historisch moment in de geschiedenis van a.s.r. en Aegon Nederland. Nu alle formaliteiten achter de rug zijn, starten we met het samenvoegen van de organisaties. Dat is nog best een klus. Niet alleen gaan we de activiteiten samenvoegen, we gaan ook twee culturen samenbrengen, om daar uiteindelijk één winnende cultuur van te maken waar de medewerkers van beide bedrijven zich in herkennen en thuis voelen. We gaan van twee sterke gerenommeerde bedrijven, naar één a.s.r., dat zich inzet voor alle 6,5 miljoen klanten, adviseurs, beleggers en samenleving. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik dank de teams van Aegon groep, Aegon Nederland en a.s.r., die hebben samengewerkt aan een succesvolle closing’.

Zoals ingestemd tijdens de BAVA van 17 januari 2023 is met de afronding van de transactie de Raad van Commissarissen (RvC) van a.s.r., met de benoeming van Daniëlle Jansen Heijtmajer en Lard Friese, uitgebreid van 5 naar 7 leden. Nu de transactie een feit is, is de nieuwe bestuursstructuur die in juni 2023 is aangekondigd ook effectief.

De Relationship Agreement is op twee punten aangepast, die vereisen nu unanieme goedkeuring van de RvC. Dit betreft de opvolging van CEO Jos Baeten, in het geval hij terugtreedt voor het einde van zijn huidige termijn, en belangrijke beslissingen over kapitaalbeheer die kunnen leiden tot een verandering in het risicoprofiel van a.s.r. De rest van de overeenkomst blijft ongewijzigd.

a.s.r. wijzigt bestuursstructuur met introductie Management Board

a.s.r. is voornemens de bestuursstructuur te wijzigen en introduceert een Management Board bestaande uit de leden van de RvB, een CRO, een CHRO en een COO Life. De Management Board wordt effectief vanaf closing van de voorgenomen transactie met Aegon en vervangt het in 2019 ingestelde Business Executive Committee. Met de Management Board wordt kennis en ervaring met betrekking tot specifieke aandachtsgebieden direct bij de besluitvorming op bestuursniveau betrokken. Deze wijziging is een belangrijke stap voor de toekomst van a.s.r. na de samenvoeging met Aegon Nederland. De transactie moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van a.s.r. zijn van mening dat een wijziging van de bestuursstructuur en het invoeren van een Management Board gewenst is om de omvangrijke integratie aan te sturen en op lange termijn bestuurlijke continuïteit te borgen nu a.s.r. aanzienlijk groter wordt na samenvoeging met Aegon Nederland. De Management Board vervangt het eerder ingestelde Business Executive Committee en bestaat uit CEO Jos Baeten, CFO Ewout Hollegien, COO/CTO Ingrid de Swart, COO Life Willem van den Berg, Chief Risk Officer (CRO) Rozan Dekker en Chief Human Resources Officer (CHRO) Jolanda Sappelli. De Raad van Bestuur blijft statutair eindverantwoordelijk voor het besturen van a.s.r.

CRO Rozan Dekker is nu directeur Group Risk Management bij a.s.r. en CHRO Jolanda Sappelli is nu directeur HR bij a.s.r. COO Life Willem van den Berg is nu nog managing director Life bij Aegon Nederland en bij Aegon verantwoordelijk voor de voorgenomen samenvoeging met a.s.r. In de Management Board wordt hij verantwoordelijk voor alle Leven-activiteiten van a.s.r. waaronder Pensioenen, Leven Individueel en Uitvaart, pensioenuitvoerder TKP en de PPI’s Aegon Cappital en a.s.r. PPI. CHRO Jolanda Sappelli krijgt een belangrijke rol gedurende de samenvoeging van Aegon Nederland en a.s.r. voor alles wat op personeels- en organisatiegebied moet gebeuren. CRO Rozan Dekker wordt verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliance-organisatie van a.s.r.

De introductie van de Management Board is onder voorbehoud van closing van de voorgenomen transactie met Aegon, die na goedkeuring van de toezichthouders, waaronder DNB en de ACM, op zijn vroegst op 1 juli 2023 zal plaatsvinden. De benoemingen van de COO Life, CRO en CHRO zijn onder voorbehoud van goedkeuring door DNB.

Dit betekent voor Aegon Cappital:

  • Binnen de directie van Aegon Cappital blijven Marianne de Boer (CEO) en Dirk Korbee (CFRO) als bestuurders in functie.
  • Folkert Pama krijgt de overkoepelende verantwoordelijkheid voor alle pensioenverzekeringsactiviteiten van het gecombineerde bedrijf, a.s.r. PPI en Aegon Cappital PPI.
  • Willem van de Berg, nu nog managing director Life bij Aegon Nederland en bij Aegon verantwoordelijk voor de voorgenomen samenvoeging met a.s.r. wordt in de nieuwe samenstelling COO Life in de Management Board. Daar wordt hij verantwoordelijk voor alle Leven-activiteiten van ASR waaronder de pensioenactiviteiten binnen beide Leven bedrijven, Leven Individueel & Uitvaart, pensioenuitvoerder TKP en de PPI’s: Aegon Cappital en ASR PPI.

De benoemingen zijn onder voorbehoud van closing van de voorgenomen transactie met Aegon en alle relevante toezichthouders (op zijn vroegst 1 juli 2023).

Meer informatie over de benoemingen is te lezen in het persbericht van a.s.r. van 8 juni 2023.

De producten en diensten van Aegon Cappital blijven beschikbaar. Vanzelfsprekend kunnen klanten blijven vertrouwen op de activiteiten en diensten zoals zij van ons gewend zijn en houden zij hun eigen contactpersoon.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Antwoord op de meest gestelde vragen

In het persbericht leest u ook meer details. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking.

FAQ klanten

U kunt op ons blijven rekenen. Onze dienstverlening verandert nu niet. Heeft u een vraag?

Veelgestelde vragen

FAQ adviseurs

Voorlopig verandert er niets. U kunt nog steeds gebruikmaken van dezelfde systemen. Heeft u vragen?

Veelgestelde vragen