Aegon compenseert klanten met een Uitkerend Beleggingspensioen

In december 2023 verscheen het bericht in de media dat voor een aantal klanten van Aegon Levensverzekering N.V. het renterisico te stevig was afgedekt. Het ging om beleggingsportefeuilles van klanten met het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen. Goed om te weten: Aegon Cappital is een zelfstandig bedrijf dat haar eigen beleggingsbeleid voert, los van Aegon Levensverzekering N.V.

Image
Financial stock market graphic
Author Image

Redactie | Aegon Blog

22 January 2024 16:23

Wij hebben onze eigen processen en procedures om het renterisico van deelnemers te monitoren en zo nodig bij te sturen. We besteden in de bestaande processen veel aandacht aan het renterisico. Dit is ook onderwerp van doorontwikkeling en innovatie.

Het Liability Matching fonds zetten we in voor beheersing van het renterisico. In november 2023 is dit fonds gesplitst in vier looptijdbuckets (LiMa 10, LiMa 20, LiMa 30 en LiMa 40). Zo kunnen we nog scherper aan de wind varen. We vullen de Pensioenstabilisator in met deze vier fondsen. Onze monitoring heeft als doel te voorkomen dat de afdekking van het renterisico te stevig of juist te slap wordt.