Check wat jouw partner krijgt als je overlijdt

In bijna alle pensioenregelingen is standaard iets geregeld voor jouw partner en kinderen als je overlijdt. Door de nieuwe pensioenregels gaat dit veranderen.

Image
Check wat jouw partner krijgt als je overlijdt
Author Image

Redactie | Aegon Blog

11 October 2023 12:37

De uitkering die je partner krijgt na jouw voortijdige overlijden is altijd levenslang. Met dit nabestaandenpensioen kunnen je partner of gezin het wegvallen van jouw inkomen in elk geval gedeeltelijk opvangen. Zo kunnen ze de hypotheek of huur blijven betalen en komen ze niet meteen in de financiële problemen.

Heb je een partner en/of kinderen, check dan wat er is geregeld door in te loggen bij je pensioenuitvoerder. Je kunt ook kijken op mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD).

Onoverzichtelijk

Momenteel zijn de regels op het gebied van nabestaandenpensioen onoverzichtelijk en complex. Bij de ene regeling is het allemaal uitstekend geregeld, terwijl de nabestaanden er in een andere regeling bekaaid vanaf komen. In het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk op 1 januari 2028 moet zijn ingevoerd, is het nabestaandenpensioen overzichtelijker en transparanter dan nu. En je hebt in het nieuwe stelsel meer vrijheid om zelf te bepalen wat er voor je nabestaanden wordt geregeld als je overlijdt.

Dit zijn de voornaamste veranderingen op het gebied van het nabestaandenpensioen in het nieuwe stelsel:

1. De hoogte van het nabestaandenpensioen wordt eerlijker

Het maandelijkse nabestaandenpensioen bedraagt in het nieuwe stelsel maximaal 50 procent van je salaris op het moment van overlijden. Momenteel speelt nog bij veel regelingen het aantal dienstjaren een grote rol: hoe langer je in dienst bent, des te hoger het nabestaandenpensioen. Wat best raar is, want het betekent dat jonge gezinnen, die het geld waarschijnlijk het hardst nodig hebben, vaak een veel lager nabestaandenpensioen krijgen dan oudere nabestaanden met eenzelfde salaris. Het nabestaandenpensioen wordt dus eerlijker.

Nog wel een kanttekening: die 50 procent is een maximum. Het mag ook minder zijn, dat is afhankelijk van de keuze die je werkgever of je pensioenuitvoerder maakt. Check dit zodra je pensioenregeling wordt omgezet naar de nieuwe pensioenregels. Is het inderdaad minder dan 50 procent, dan kun je je vaak vrijwillig bijverzekeren zodat het alsnog 50 procent is. Dit kan alleen als je werkgever dit aanbiedt. Als dat zo is, dan krijg je als werkgever de keuze hiervoor bij jouw indiensttreding, aanvang van partnerschap of het krijgen van een kind.

2. Het nabestaandenpensioen vervalt bij ontslag

Nu zijn er verschillende soorten nabestaandenpensioen. Soms wordt het echt opgebouwd en staat er bij wijze van spreken een zak geld klaar om het nabestaandenpensioen mee te betalen. Als je ontslag neemt of krijgt, blijft het nabestaandenpensioen gewoon in stand.

Soms is er alleen een nabestaandenpensioen als je overlijdt terwijl je in loondienst bent. Zodra je uit dienst gaat, of dat nu vrijwillig is of niet, vervalt het nabestaandenpensioen. In dat laatste geval is het nabestaandenpensioen, zoals het in jargon heet, verzekerd op risicobasis.

In het nieuwe stelsel wordt deze laatste variant voor iedereen de standaard. Wel loopt de dekking nog door in de eerste drie maanden na je ontslag en zolang je een ww-uitkering krijgt.

Dat lijkt een forse verslechtering voor veel nabestaanden, maar in de praktijk vallen de gevolgen mee. Je kunt namelijk met je pensioenuitvoerder afspreken dat je het nabestaandenpensioen in stand houdt als je uit dienst gaat. Het in de lucht houden van het nabestaandenpensioen wordt dan gefinancierd met geld uit je pensioenpot. Je eigen pensioen wordt dan dus wel iets lager, maar je nabestaanden kunnen dan nog steeds rekenen op een levenslange uitkering mocht je voortijdig overlijden. Het is belangrijk hier op tijd afspraken over te maken als je uit dienst gaat. Als je dit namelijk niet doet en je hebt (nog) geen andere werkgever betekent dit alsnog geen of een heel laag nabestaandenpensioen voor jouw nabestaanden.

3. Langer geld voor kinderen

Je kinderen krijgen in het nieuwe stelsel altijd tot hun 25ste een wezenpensioen. Nu verschilt dit per regeling en loopt het uiteen van 18 tot 25 of, in een enkel geval, 27 jaar. Dit wordt nu met de ingang van Wtp gelijk getrokken.

Je pensioen is ook een vangnet voor je nabestaanden

Een goede pensioenregeling zorgt voor jouw salaris voor later, maar is ook een vangnet voor je nabestaanden. Check wat er is geregeld voor jouw nabestaanden en bespreek met je partner of het voldoende is. Is dat niet het geval, overweeg dan aanvullend het partner- en wezenpensioen te verhogen, als dat kan via je pensioenregeling.

Better Session: Futureproof pensioen | 30 november, 16.00 uur

Op 30 november organiseren Business Insider en Aegon een tweede online event over de pensioenhervorming. Dit event geeft inzicht in welke mogelijkheden er zijn en wat jij vandaag kunt doen voor een goed pensioen later. Na afloop heb je de tools in handen om jouw optimale pensioenstrategie te bepalen.

Meld je hier aan

Veranderingen in het nabestaandenpensioen.

Je bouwt pensioen op zodat je een salaris hebt voor later. Dit gebeurt via je pensioenregeling via je werkgever. Deze pensioenregeling is er niet alleen voor jouw eigen pensioenpot, maar ook voor andere, wat minder leuke zaken. Namelijk je nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is de uitkering die je partner of kinderen ontvangen als je overlijdt. Zoals we zeiden, minder leuke zaken, maar wel belangrijk om op orde te hebben. Klik hier voor de Engelse versie.

Meer weten?