Een miljoen werknemers hebben geen pensioenregeling. En jij?

Image
Miljoen werknemers hebben geen pensioenregeling
Author Image

Redactie | Aegon Blog

24 January 2023 10:50

Niet alleen veel zzp’ers bouwen geen pensioen op, ook bijna 1 van de 8 miljoen mensen in loondienst heeft geen pensioenregeling. Toch is pensioen niets anders dan uitgesteld salaris en voorkomt het een karige oude dag.

In veel bedrijfstakken is pensioenopbouw verplicht. Werkgevers moeten dan aan hun werknemers een pensioenregeling aanbieden. Die wettelijke verplichting is in de CAO geregeld. Bedrijven die in een bedrijfstak zitten waar die verplichting er niet is, mogen zelf bepalen of ze een pensioenregeling afsluiten voor hun personeel. Grotere bedrijven – met meer dan 30 werknemers – doen dat meestal wel, veel kleinere bedrijven niet. Daarom moet 1 op de 8 werknemers zelf geld opzij leggen voor zijn of haar oude dag.

Liever een hoger salaris dan pensioen

Dat zoveel werknemers geen pensioen opbouwen, baart Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital, zorgen. “Een deel van de werkgevers heeft geen oudedagsvoorziening voor zijn werknemers geregeld”, vertelt De Boer. “Deze bedrijven betalen hun werknemers liever een hoger salaris dan dat ze een fatsoenlijke pensioenregeling aanbieden. De gedachte is dan: ‘Met dat extra inkomen kunnen mijn werknemers zelf wel iets regelen.’ Maar de meeste werknemers gebruiken dat geld helemaal niet voor het opbouwen van pensioen, maar geven het uit. Veelal gaat het om mensen die niet weten hoe ze zelf iets kunnen opbouwen of die daarvoor nauwelijks de financiële ruimte hebben.”

Karige oude dag

Werkgevers komen hiermee weg doordat veel werknemers niet zo bezig zijn met hun pensioen. De Boer: “Vooral jongere werknemers hebben zelfs liever een hoger salaris dan een pensioenregeling. Dan kunnen ze meer uitgeven, en pensioen, dat is dan nog zo ver weg, daar zijn ze niet mee bezig.”

Het gevolg is dat een deel van de werknemers alleen AOW krijgt en verder niets. Zij moeten het doen met een karige oude dag. Geen pensioenregeling betekent meestal dat er ook niets is geregeld voor hun nabestaanden voor het geval deze werknemers overlijden vóór de pensioendatum.

Waarom zorgen zoveel werkgevers niet voor een pensioenregeling?

Een belangrijke reden daarvoor is volgens de CEO van Aegon Cappital de vrees voor stijgende kosten. “Deze werkgevers hebben vaak het idee dat pensioen onbetaalbaar is of kan worden in de toekomst. Deze angst is niet reëel. Bij ons bepaalt de werkgever in samenspraak met zijn adviseur de hoogte van de premie. Een werkgever weet dus altijd vooraf waar hij aan toe is qua kosten.”

Ze vervolgt: “Hierbij kijkt de adviseur samen met de werkgever naar de betaalbaarheid, nu en in de toekomst. Net zoals werkgevers dat met salaris doen. Daarmee is er eigenlijk weinig verschil tussen pensioenpremie en salaris. Je neemt toch ook werknemers aan, hoewel je dan verplicht bent salaris te betalen? Pensioen is uitgesteld salaris, dus dat is niet wezenlijk iets anders. Ik hoop dat werkgevers er zo naar willen leren kijken.”

Discussie over verplichte pensioenopbouw

Dat veel werknemers geen pensioen opbouwen is niet nieuw. Er waren altijd al bedrijven zonder pensioenregeling. De behandeling van de Wet toekomst pensioenen zorgde echter voor nieuwe aandacht voor dit onderwerp. De Boer: “Tijdens de debatten over het vernieuwde pensioenstelsel de afgelopen maanden en jaren is er veel discussie geweest over het wel of niet invoeren van een pensioenplicht. Daar zagen we twee discussies: over werknemers die geen pensioen opbouwen en de discussie of een zzp’er verplicht pensioen moet opbouwen. Zeker met het toenemende aantal zzp’ers is dit een goede discussie.”

Het is een discussie die veel mensen raakt. Bij elkaar gaat het om ongeveer 2 miljoen mensen – bijna 1 miljoen werknemers en het overgrote deel van de 1,2 miljoen zzp’ers. Dat is 1 op de 5 werkenden. In de nieuwe pensioenwet is er niets over een verplichte pensioenregeling opgenomen. De komende jaren moet blijken of dat zo blijft of dat er toch een pensioenplicht wordt ingevoerd.