Een Wtp-offerte? Bij Aegon Cappital kan het.

Image
cappital - wtp offerte
Author Image

Redactie | Aegon Blog

13 April 2023 14:50

Met de introductie van de nieuwe Pensioenwet staan we aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming sinds decennia. Iedereen gaat er wat van merken en vrijwel iedere Nederlander krijgt er mee te maken: het vernieuwde pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen is nog niet aangenomen, maar de verwachting is dat dat eind mei gebeurt. Als de wet is per 1 juli 2023 in werking treedt, gaat het om de hervorming van ruim 1,4 biljoen euro aan vermogen.

Als de nieuwe Pensioenwet wordt aangenomen, worden alle pensioenregelingen in Nederland premieregelingen. En moeten alle DC-regelingen  worden aangepast naar de nieuwe regels. Een ingrijpende, maar noodzakelijke ingreep om een van de beste pensioenstelsels ter wereld in stand te kunnen houden.

Kennispartner voor adviseurs en klanten

Marianne de Boer, CEO Aegon Cappital: “Adviseurs en werkgevers zijn belangrijk voor Aegon Cappital. Zonder hen hebben we als Aegon Cappital geen bestaansrecht. In aanloop naar de transitie hebben we dan ook veel gesprekken met adviseurs en werkgevers gevoerd.”

“Daarbij worden we op gebied van veranderende wet- en regelgeving echt als kennispartner gezien. Onze klanten, maar ook werkgevers verwachten dat ze door hun adviseur geholpen worden, maar ook door ons als uitvoerder. Het is dus echt een joint effort tussen uitvoerders en adviseurs.”

Pensioenoffertes volgens de nieuwe wet- en regelgeving

Een veel gehoorde wens van adviseurs was eigenlijk heel concreet: “Wat betekenen de nieuwe regels voor de uitvoering van de pensioenregeling voor mijn klanten?’ Die vraag kunnen we nu beantwoorden. Als eerste pensioenuitvoerder kunnen we namelijk vanaf vandaag pensioenoffertes aanbieden die gebaseerd zijn op de nieuwe wet- en regelgeving. Een mooie mijlpaal.”

“Omdat de wet nog niet is ingegaan, is de offerte nog niet bindend. Maar met het al beschikbaar stellen van deze offerte helpen we adviseurs een inzicht te krijgen in wat de nieuwe regels betekenen voor hun klanten.”

Invoeringsdatum eind mei bekend

De Eerste Kamer stemt eind mei over de invoering van de nieuwe Pensioenwet per 1 juli 2023. Dan zal bekend worden of de nieuwe wet dan ingaat.