Loonsverhoging gehad? Dan stijgt je pensioen met nog meer!

Als je salaris stijgt, neemt ook je pensioen toe. Logisch. Maar wat bijna niemand beseft, is dat je pensioenopbouw met meer toeneemt dan je salaris. Hierna lees je hoe dat zit én waar je op moet letten.

Image
Loonsverhoging gehad? Dan stijgt je pensioen
Author Image

Redactie | Aegon Blog

31 January 2024 11:45

De salarissen zijn in het vierde kwartaal van 2023 met gemiddeld 6,9 procent gestegen, zo meldde het CBS onlangs. Werkgevers en werknemers verwachten dat de lonen ook in 2024 zullen toenemen. Als je in loondienst bent, is dat niet alleen nu leuk, maar ook als je met pensioen bent. Dat je bij een hoger salaris ook meer pensioen opbouwt, is logisch. Maar wat bijna niemand beseft, is dat je pensioenopbouw, en dus je pensioen, veel sneller stijgt dan je inkomen!

Je pensioen stijgt sneller dan je inkomen

Dat je pensioenopbouw sneller toeneemt dan je inkomen, komt doordat je niet over je hele inkomen pensioen opbouwt, maar slechts over een deel daarvan. Omdat iedereen recht heeft op een staatspensioen, de AOW, begint de opbouw van een pensioen via je werk pas vanaf een bepaalde drempel. Deze drempel heet de AOW-franchise. Voor 2024 is deze drempel wettelijk vastgesteld op minimaal € 17.545; pas vanaf dat inkomen mag je via je werkgever pensioen opbouwen. Pensioenuitvoerders mogen ook een hogere drempel hanteren.

AOW-franchise

Stel dat je 68.000 euro verdient en stel verder dat de AOW-franchise van jouw pensioenuitvoerder 18.000 euro bedraagt, dan bouw je over 50.000 euro (68.000 min 18.000) pensioen op. Stel verder dat de pensioenpremie 16 procent bedraagt. Jij en je werkgever betalen dan in totaal 8.000 euro (16 procent van 50.000 euro) aan pensioenpremie. Vaak betaalt je werkgever de helft en jij de andere helft, zodat jullie ieder 4.000 euro betalen.

Stel nu dat je salaris in 2024 met 8 procent toeneemt – 6 procent vanwege de cao en 2 procent omdat je dat er periodiek bij krijgt. Je salaris stijgt dan naar 73.440 euro. Maar de pensioengrondslag stijgt procentueel gezien meer, namelijk van 50.000 naar 55.440 euro. Dat is een toename met bijna 11 procent, wat ruim een derde meer is dan de loonsverhoging van 8 procent. Dat betekent dat als je salaris omhooggaat, je pensioen met veel meer omhooggaat.

Lage inkomens profiteren het meest

In onderstaande tabel zie je met hoeveel je pensioenopbouw stijgt na een loonsverhoging van 8 procent. Lage inkomens profiteren het meest: als je 30.000 euro per jaar verdient, leidt een inkomensstijging met 8 procent tot een 20 procent hogere pensioenopbouw. Ofwel, je pensioen stijgt tweeënhalf keer zo snel als je inkomen. Als je een ton verdient, leidt een salarisverhoging met 8 procent tot 10 procent meer pensioen.

 

 

Salaris

  Pensioen

€25.000*

 

8%

 

29%

€30.000

 

8%

 

20%

€35.000

 

8%

 

16%

€40.000

 

8%

 

15%

€50.000

 

8%

 

13%

€60.000

 

8%

 

11%

€80.000

 

8%

 

10%

€100.000

 

8%

 

10%

* Het gaat hier om voltijdssalarissen. Als je in deeltijd werkt, wijken de berekeningen af.

Dat je pensioen sneller stijgt dan je salaris is voor werknemers met een pensioenregeling een gegeven. Maar het heeft ook gevolgen voor de bijna één miljoen werknemers die zelf hun pensioen moeten opbouwen omdat hun werkgever geen pensioenregeling heeft.

Te lage pensioentoeslag

Veel van deze werknemers die geen pensioenregeling hebben, krijgen bovenop hun reguliere salaris een pensioentoeslag. Dat is een bepaald percentage van je loon waarmee je zelf een voorziening kunt opbouwen, bijvoorbeeld met een Persoonlijk pensioen van a.s.r. of een ander lijfrenteproduct. Je kunt ook “gewoon” (in box 3) beleggen en zo een oudedagsvoorziening opbouwen.

Stel dat je salaris dan met 8 procent stijgt, dan neemt je pensioentoeslag ook met 8 procent toe. Maar zoals blijkt uit bovenstaande tabel is dat eigenlijk te weinig en moet je pensioentoeslag met een hoger percentage toenemen om niet achterop te raken bij werknemers die wel via hun werk pensioen opbouwen. Dat geldt helemaal voor lagere inkomens. Als je 35.000 euro verdient, zou je pensioentoeslag twee keer zo snel moeten toenemen als je salaris.

Als je zelf pensioen moet opbouwen

Kortom, heeft je werkgever geen pensioenregeling maar moet je zelf iets opbouwen, besef dan dat je pensioenopbouw sneller zou moeten stijgen dan je inkomen. Alleen dan bouw je een oudedagsvoorziening op die passend is bij je salaris.