Na 10 jaar PPI-markt staat Aegon Cappital er goed voor

Image
Aegon Cappital 10 jaar ppi-markt
Author Image

Redactie | Aegon Blog

06 February 2023 11:05

10 jaar geleden zorgde de introductie van PPI’s nog voor opschudding op de pensioenmarkt. Met het nieuwe pensioenakkoord wordt de DC-regeling de norm. Marianne de Boer, CEO: “Aegon Cappital is ‘here to stay’. Die zekerheid kunnen we geven. We groeien hard en het vertrouwen in ons is groot. Samen met onze belangrijke partners, TKP en Aegon Asset Management, zijn we klaar voor het nieuwe pensioenstelsel.”

Transparant bedrijfsmodel

Dirk Korbee, Chief Financial & Risk Officer van Aegon Cappital: “Anno 2022 zijn de meeste PPI’s nog niet echt winstgevend. Dat is ook niet zo gek. Het kost immers tijd om te investeren in nieuwe contracten. Wij zijn altijd heel transparant geweest over de kosten. Aegon Cappital werkt bijvoorbeeld zonder administratieve tussenholding. Flexibel doorbelasten is er dus bij ons niet bij. Intussen neemt ons verlies snel af: van 9.7 miljoen euro in 2020 naar 5.8 miljoen euro in 2021. Dat heeft alles te maken met onze groei. Hadden we in 2020 nog 4.8 miljard euro in assets under management, in 2021 was dat al 6.3 miljard.” Marianne: “We hebben de afgelopen jaren succesvol geïnvesteerd in nieuwe klanten en in het behoud van bestaande klanten. Onze groei maakt het mogelijk om steeds meer te profiteren van schaalvoordelen. Ook kunnen we efficiënter werken. Dat drukt de kosten. Pensioen is een van de hoofddoelen in de strategie van Aegon. We hebben daarmee de volle support om met Aegon Cappital door te groeien naar een gezond bedrijfsmodel.”

De weg naar winstgevendheid

Dirk: “Een belangrijke factor naar winstgevendheid is dat we goed geautomatiseerd zijn. Het aantal mensen dat een beleggingspensioen opbouwt bij ons groeit snel. En daarmee ook het aantal beleggingstransacties dat dagelijks moet worden verwerkt. Sinds mei gebeurt dit volautomatisch. Dat werkt snel en tegen relatief lage kosten. Marianne: “Een tweede factor is dat we enorm goed voorbereid zijn op het nieuwe pensioenstelsel. We helpen werkgevers met de juiste communicatie om hun deelnemers te activeren. Aegon heeft daarin een grote voorsprong genomen. Elke dag denken we na over hoe deelnemers individueel goede keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst. Ieder bedrijf is anders, dus hebben we verschillende tools om mensen te betrekken bij hun pensioen. Dat kan een pubquiz zijn, maar ook een presentatie of een speciale ‘barista-sessie’. Daarin leggen we deelnemers uit wat ze straks kunnen doen met de pot geld die ze bij Aegon Cappital hebben opgebouwd. ‘Live your best life’, ook na je pensionering. Dat is wat we willen voor onze deelnemers.”

Klein en groot

Dirk: “De ontvangen premies namen in 2021 met 15% toe tot 741 miljoen euro. Dat zegt iets over het vertrouwen dat klanten in ons hebben. We hebben ook 100% van onze klanten weten te behouden. Onze aanpak werkt dus.” Marianne: “Dat is de verdienste van onze medewerkers die zulke goede service hebben geleverd aan de werkgevers. Als we dan beloond worden met een klanttevredenheidscijfer van 7,7 en een NPS van +4, dan maakt me dat echt trots.” Dirk: “Op 5600 klanten zijn dat echt hoge scores. Immers: hoe groter je klantengroep is, hoe moeilijker het wordt om een zeer substantiële groep klanten te hebben die je echt aanraden.” Marianne: “Dat toont aan dat we in staat zijn om de volledige werkgeversmarkt te bedienen. Groot of klein, iedereen is welkom bij Aegon om een goed pensioen op te bouwen. We werken daarbij met verschillende proposities – en dat werpt vruchten af.”

Meer beleggingscategorieën

Marianne: “De resultaten over 2021 zijn goed, ook in vergelijking met onze peers en afgezet tegen benchmarks. Nu we verder groeien, kunnen we uitbreiden naar meer beleggingscategorieën, zoals bepaalde grondstoffen en impactbeleggingen. Zo denken wij na over beleggen in een infrastructuurfonds dat de energietransitie ondersteunt en over beleggen in duurzame bosbouw. Als PPI is het makkelijker om hierin te investeren dan als individu. Je behaalt dan een collectief voordeel. Dat communiceren we ook naar onze deelnemers.”. Dirk: “We kijken vooruit en onderzoeken welke beleggingen bij Aegon passen – en welke niet. Dat doen we op basis van onze ESG-criteria. We hanteren daarbij verschillende factoren, zoals het werkomstandighedenbeleid van een bedrijf en de mate waarin een bedrijf klimaatresoluties ondersteunt. Onze digitale infrastructuur is in ieder geval klaar voor deze type beleggingen.”

Samen vooruitdenken

Marianne: “De markt moet zich de komende jaren aanpassen aan de nieuwe pensioenwetgeving. Ondernemingspensioenfondsen zijn actief bezig met hun toekomst. Met deze partijen denken we samen na over hoe zij de DC-regeling in kunnen richten. Een nieuwe opbouw bij Aegon Cappital is voor deze pensioenfondsen een goede optie. Wij hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om deze markt te kunnen bedienen. We hebben de tools, de proposities en de capaciteit om te groeien. Daarmee is Aegon Cappital klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. We zijn ‘here to stay’, dat is zeker. Nu is het vooral belangrijk om werkgevers te stimuleren om in actie te komen. Zij spelen een belangrijke rol bij een goede invoering van de nieuwe pensioenregels. Samen vooruitdenken is ook hier cruciaal.”