De Indicatieve tarieven vanaf 1 januari 2024

Ieder jaar werken we de tarieven bij van het pensioenabonnement. We maken daarbij onderscheid tussen werkgevers met minder dan 50 werknemers en werkgevers met 50 werknemers of meer. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2024.

Image
fondsen en koersen particulier
Author Image

Redactie | Aegon Blog

25 October 2023 10:06

Voor werkgevers met minder dan 50 werknemers

  • De administratiekosten worden geïndexeerd en stijgen ongeveer 6%
  • De premie voor risicoverzekeringen blijft ongeveer gelijk:
  • De premies voor het partner- en wezenpensioen dalen ongeveer 5%
  • De premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI) stijgt ongeveer 5%
  • De premie voor het Anw-hiaatpensioen stijgt ongeveer 2,5%

Hierin heeft de gestegen marktrente een dalend effect op de premies en is het onderliggende tarief gestegen door aangepaste sterfteverwachting en arbeidsongeschiktheidskansen.

Voor werkgevers met 50 werknemers of meer

Bij grotere werkgevers baseren we de tarieven op de samenstelling van het personeelsbestand. Zij krijgen daarom een brief met gepersonaliseerde tarieven. Die brieven zetten we uiterlijk begin november voor je klaar in het adviseursportaal. Zo weet je precies wat er per klant gebeurt.