Pensioenabonnement Aegon Cappital: verzekeraar PVI wijzigt

In ons netto en bruto pensioenabonnement, waar a.s.r. Schade de verzekeraar is voor de zogenoemde ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ (PVI) wijzigt de verzekeraar. De huidige aanbieder a.s.r. Schade heeft deze verzekering per 31 december 2024 opgezegd. Vanaf 1 januari 2025 is Aegon Leven de nieuwe verzekeraar voor PVI voor alle Pensioenabonnementen.

Image
wijziging verzekeraar
Author Image

Redactie | Aegon Blog

22 May 2024 15:08

We stellen de werkgevers met een Pensioenabonnement vóór 1 juli 2024 op de hoogte van de opzegging door middel van een nieuwsbrief. Lopende uitkeringen en het zogenaamde uitlooprisico van deelnemers die al ziek zijn komen voor rekening van a.s.r. Schade. Uitkeringen voor deelnemers die op of na 01-01-2025 arbeidsongeschikt (ziek) worden zullen voor rekening van Aegon Leven komen.

De wijziging van verzekeraar heeft geen gevolgen voor de pensioenregeling, want de verzekeringsvoorwaarden wijzigen niet. Net als in de huidige situatie wordt de tariefstelling van deze verzekering per kalenderjaar bepaald op basis van actuele (markt)ontwikkelingen. We informeren de werkgever over de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar in het laatste kwartaal van het voorafgaande jaar. Wij raden de werkgever aan om de ondernemingsraad en medewerkers te informeren over deze wijziging.

Is er geen bezwaar tegen deze wijziging? Dan hoeft er geen actie te worden ondernomen. Per 1 januari 2025 is Aegon Leven dan de verzekeraar van PVI. Gaat de werkgever niet akkoord? Dan kan de werkgever het Pensioenabonnement voor 1 november 2024 per aangetekende brief of per e-mail opzeggen. De regeling stopt dan per 1 januari 2025. In onze nieuwsbrief aan de werkgever (juni) zullen we opnemen dat de werkgever u als adviseur kan raadplegen met betrekking tot deze wijziging.