Deelnemers durven meer!

Deelnemers durven meer risico te nemen met hun pensioenpot. Dat is een van de conclusies uit het risicopreferentie-onderzoek (RPO) dat we vorig jaar onder deelnemers hebben uitgevoerd. Past ons huidige beleggingsbeleid bij de risicobereidheid van deelnemers? Het antwoord op deze vraag en alle andere resultaten lees je hier.

Image
Werknemer
Author Image

Redactie | Aegon Blog

26 February 2024 12:41

In Q4 2023 hebben de deelnemers van Aegon Cappital meegewerkt aan het RPO. Het doel was inzicht te krijgen in de risicovoorkeuren van de deelnemers en in wat zij acceptabel vinden bij de uitvoering van ons beleggingsbeleid.

Een voorbeeld: enerzijds kan te weinig beleggingsrisico nemen, leiden tot een ontoereikend pensioen. Anderzijds kan het nemen van te veel risico leiden tot financieel kwetsbare situaties bij pensionering. Door de uitkomsten van het RPO kunnen we de deelnemers nog beter informeren. Dit voorkomt mogelijk teleurstellingen of onrealistische verwachtingen.

Resultaten RPO – Hoe hebben we het uitgevoerd?

Voor de uitvoering van het RPO hanteerden wij de FRAME-criteria, zoals voorgesteld door de AFM. De criteria omvatten de uitvoerbaarheid, rationalisering en passendheid, meetbaarheid en feilbaarheid van de vragen.

Risicohouding van Life Cycles - Wat zien we?

We onderzoeken periodiek of de risicohouding van de Life Cycles aansluit bij risicovoorkeuren van de deelnemers (uitkomsten RPO). We gebruiken hiervoor berekeningen die door de toezichthouder worden voorgeschreven: risicohouding en verwachtingsmaatstaf. Oftewel het maximaal aanvaardbare risico dat een deelnemer wil lopen en het rendement dat deelnemers tenminste willen behalen in een verwacht pensioenscenario. De conclusie? Onze huidige Life Cycles sluiten nog goed aan bij de risicovoorkeuren van de deelnemers.

Vergelijking met RPO - Wat zeggen de deelnemers?

Het recente RPO suggereert dat deelnemers over het algemeen meer risico accepteren dan wat in de Life Cycles is opgenomen. Echter, de beleidsgrenzen voor de risicohouding blijven dicht bij de waarden van het RPO.

Conclusie - Wat betekent dit?

De jaarlijkse toetsing bevestigt dat de risicomaatstaf en de verwachtingsmaatstaf binnen de vastgestelde bandbreedtes blijven. We blijven streven naar afstemming met de risicopreferenties van de deelnemers. Door deze voortdurende inspanningen blijft Aegon Cappital zich inzetten voor een evenwichtige en gepersonaliseerde aanpak in het beleggingsbeleid.