URM in pensioenoverzicht in offerte

In deze release gaan wij live met de URM bedragen in het deelnemers overzicht. Zowel Vast als Variabel. Zowel voor Bruto als voor Netto. Ook wordt de WIA-excedent verzekering van Aegon Schade niet meer aangeboden. Tenslotte zijn er wat kleine verbeteringen in gebruik opgeleverd.

Image
URM in pensioenoverzicht in offerte
Author Image

Redactie | Aegon Blog

18 October 2023 14:20

Release notes oktober 2023

Achtergrond URM-bedragen

Een adviseur moet de verwachte pensioenaanspraken uit een regeling bij Aegon Cappital kunnen beoordelen en vergelijken met andere offertes. URM is hiervoor steeds meer een geaccepteerde methode om aanspraken/prognoses te vergelijken. In de offertes uit de POT voor een pensioenregeling van Aegon Cappital wordt in het deelnemersoverzicht nu ook, naast de bekende indicaties op 4%, ook een overzicht opgenomen met de pensioenaanspraken van deelnemers berekend aan de hand van URM (o.b.v. Triple A). Deze bedragen worden opgehaald bij TKP. Op deze wijze zijn de bedragen die wij in de offerte tonen hetzelfde als de bedragen die de deelnemer straks in het deelnemersportaal krijgt te zien.

Verder worden voor de URM bedragen ook berekend wat de indicaties zijn voor een aan te kopen pensioen zowel voor een vast uitkering als voor een variabele uitkering.

Hoe ziet dat eruit?

Image
URM-bedragen
  1. De verwachte opbrengsten op basis van de neutrale Life Cycle berekend met de URM.
  2. De verwachte indicaties als gekozen wordt voor een vaste uitkering.
  3. De verwachte indicaties als gekozen wordt voor een variabele uitkering.

WIA-excedent verzekering niet meer aangeboden

Met ingang van 1 oktober 2023 is het Aegon Gezond Werkplan uit productie genomen en maakt de Aegon WIA-excedent geen onderdeel meer uit van deze offerte. Vanwege het samengaan met a.s.r. geldt voor Aegon inkomensverzekeringen een offertestop per 1 oktober 2023. Wilt u toch een WIA-excedentverzekering afsluiten? U regelt dit via a.s.r.

Een geldige offerte kunt u omzetten in een aanvraag tot 1 januari 2024.

Verdere verbeteringen

Voor heen was Sterftewinstdeling enkel te selecteren door gebruikers die PotAllesPlus bevoegdheid hadden. Dit is nu uitgebreid naar de andere gebruikers.

Maatwerk offerte medewerkers hebben de bevoegdheid PotAllesPlus en mogen op basis daarvan zelf het tarief kiezen. Het probleem met selectie van het tarief is opgelost.

Wij hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd voor de jaarlijkse bepaling van de differentiatie correctie factoren. Deze zijn in de jaarlijkse proefrun van afgelopen maand getest en akkoord bevonden.

Technische verbeteringen:

  • Windward is naar versie 23
  • Nieuwe versie van Sonarqube is geïnstalleerd
  • Aanpassingen i.v.m. backup-restore

Tekstuele aanpassing

Aegon Schade is vervangen door a.s.r. Schade, Aegon Schadeverzekering NV door ASR Schadeverzekering NV.