Vooruitdenker met een hart voor later

Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor zeer kleine pensioenen (tot maximaal €2,-). Deze zeer kleine pensioenen vervallen en komen dan ten gunste van de pensioenuitvoerder. Omdat wij als PPI de vervallen aanspraken niet toe kunnen voegen aan de collectieve middelen hebben wij besloten dit totaal te doneren. Bij Aegon Cappital hebben we namelijk niet alleen een hart voor later dat zorgt voor een goed pensioen. We worden ouder en kunnen dus langer genieten van ons pensioen. Daarom is het belangrijk dat we ook goed zorgen voor de wereld waarin we leven.

Image
Vier het Leven donatie
Author Image

Redactie | Aegon Blog

27 July 2023 23:40

Maar helaas kan niet iedereen zelfstandig genieten van het pensioen of mist juist een maatje om leuke dingen mee te doen. Sociale aspecten spelen een essentiële rol in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten is essentieel. Daarom hebben wij gekozen om het totaal bedrag afkoop zeer klein pensioen van EUR 57.531 te doneren aan Stichting Vier het Leven.

Waarom Stichting Vier het Leven?

De keuze komt voort uit onze gedeelde visie op de wereld. Samen willen we bijdragen aan een betere samenleving en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen. Stichting Vier het Leven is zich bewust van het belang van sociale aspecten bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Ze verbinden gepensioneerden met de maatschappij door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten en het bieden van persoonlijke begeleiding naar theater, filmvoorstellingen, concerten en musea.

“Het is een genot om opgehaald en thuisgebracht te worden, met koffie en een drankje bij de voorstellingen.” Mevrouw de Vries

Deze culturele activiteiten laten ouderen plezier maken en geven positieve energie, waardoor zij zich gelukkiger voelen en actiever worden. Het doel is om eenzaamheid onder ouderen te verkleinen door deze activiteiten naar de ouderen toe te brengen. Zodat zij weer onderdeel worden en blijven van de samenleving. Stichting Vier het Leven wil alle thuiswonende ouderen in Nederland de mogelijkheid bieden om anderen te ontmoeten, eropuit te gaan en te blijven genieten van het professioneel kunst- en cultuuraanbod. Met deze donatie kan Stichting Vier het Leven een stap extra zetten in het vervullen van hun maatschappelijke rol.

“Het geeft het leven zin en biedt waardevolle ervaringen die anders niet zo gemakkelijk te verkrijgen zouden zijn.” De heer Visser

Wat Stichting Vier het Leven onderscheidt van andere organisaties is hun focus op culturele activiteiten, die een specifieke behoefte voorzien. Ze hebben een goed lokaal/regionaal netwerk van toegewijde vrijwilligers die ouderen thuis ophalen, begeleiden en weer terugbrengen. Dit verlaagt de drempels die ouderen soms ervaren om de deur uit te gaan. Voor wie niet fysiek kan deelnemen, biedt het digitale ontmoetingsplein ook culturele inspiratie en een plek om anderen te ontmoeten.

“Dat er mensen zijn die aardig en belangstellend voor je zijn, dat haalt je eenzaamheid ook weg. Zo simpel is het.” Mevrouw Post

Met onze bijdrage en de inzet van Stichting Vier het Leven kunnen we samen een positieve impact maken op de gezondheid en het welzijn van ouderen, door hen te laten genieten van het leven en te laten deelnemen aan het culturele leven van de samenleving. Samen uit, samen genieten, en bouwen aan een betere toekomst voor ouderen in Nederland. Maar voor ons stopt het niet bij alleen een donatie. De collega’s van Aegon Cappital hebben ook hun tijd beschikbaar gesteld om als vrijwilliger bij Stichting Vier het Leven een extra steentje bij te dragen. De start van een duurzame relatie tussen Aegon Cappital en Stichting Vier het Leven.

Image
Het nieuwe pensioenstelsel is akkoord

Samen uit, samen genieten

Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten.

Over Stichting Vier het Leven