Vrouwen halen pensioenkloof in - tot er kinderen komen

Image
Vrouwen halen pensioenkloof in tot er kinderen komen
Author Image

Redactie | Aegon Blog

08 March 2023 08:42

Een Nederlandse vrouw bouwt gemiddeld ruim een kwart minder pensioen op dan een man. Maar onder werkenden tot 35 jaar is deze zogeheten pensioenkloof al geslonken tot 5 procent.

Nederlandse vrouwen zijn bezig met een opmerkelijke inhaalslag. In 2021 was het te bereiken werkgeverspensioen van een man gemiddeld €13.220 tegenover €9.670 voor een vrouw, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is 27 procent meer. In 2016 bedroeg dat verschil nog 32 procent. Bij werkenden tussen de 35 en 45 jaar nam het verschil af van 20 procent naar 14 procent. En bij 45- tot 55-jarigen van 37 naar 30 procent. Nog steeds een fors verschil, maar de pensioenkloof wordt in rap tempo kleiner.

Let wel, het gaat hierbij om de te bereiken pensioenen, dus wat je naar verwachting hebt opgebouwd als je met pensioen gaat. Als je kijkt naar wat er tot nu toe is opgebouwd, is er zelfs helemaal geen verschil tussen mannen en vrouwen tot 35 jaar, maar daarna wordt het verschil snel groter. De reden laat zich raden: in de meeste gezinnen is het nog altijd de vrouw die minder gaat werken als een stel kinderen krijgt. Minder werken betekent uiteraard minder pensioenopbouw.

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Deze pensioenkloof plaatst veel vrouwen in een afhankelijke positie als ze later stoppen met werken. Ze moeten voor hun oude dag immers voor een groot deel leunen op het potje dat hun partner heeft opgebouwd. Een echtscheiding kan helemaal een flinke impact hebben. Hoewel gehuwden recht hebben op de helft van het pensioen van de ander voor zover dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, mag je daarvan afzien in het echtscheidingsconvenant. Bovendien geldt dit niet voor samenwoners die niet zijn getrouwd en die hooguit een samenlevingscontract hebben.

Het begint bij bewustwording

Om ervoor te zorgen dat vrouwen net zo’n onbezorgde oude dag krijgen als mannen, is het een must om die kloof te dichten. Maar hoe?

Het begint met bewustwording. Als er een kind op komst is, is het pensioen misschien wel het laatste waar jonge ouders aan denken. Toch is het verstandig om ook te kijken naar de financiële gevolgen als een van beiden minder gaat werken. Niet alleen voor het inkomen van nu, maar dus ook voor het inkomen van later.

Pensioenaanbieder Aegon Cappital staat in webinars, workshops en trainingen bij bedrijven al stil bij dit onderwerp en wil daar in toekomstige presentaties nóg dieper op ingaan. In het nieuwe werknemersportaal dat Aegon Cappital ontwikkelt, zal parttime werken bovendien prominent aan bod komen als een van de belangrijkste gebeurtenissen die invloed hebben op je pensioen.

Keuzes binnen de pensioenregeling

Verder is het belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van de keuzes die ze binnen hun pensioenregeling kunnen maken. Zo blijkt uit onderzoek van Aegon Cappital dat mannen die een beleggingspensioen hebben offensiever beleggen dan vrouwen. Ze lopen hierdoor weliswaar meer risico, maar hebben ook een grote kans op een hoger rendement en dus een hoger pensioen.

Marianne de Boer, CEO Aegon Cappital: "Dit inzicht betekent natuurlijk niet dat vrouwen massaal offensief moeten gaan beleggen. Het betekent wel dat ze zich meer bewust moeten zijn van de keuze die ze kunnen maken en de impact die dit heeft op hun oudedagsvoorziening.”

Meer werken en hoger salaris

Een andere oplossing om de kloof te dichten is natuurlijk meer gaan werken. Van de mannen tot 65 jaar werkte eind vorig jaar 89%, van de vrouwen is dat 82%. Maar ook hier neemt het verschil af: van de 25- tot 35-jarigen zijn die cijfers respectievelijk 93% en 88%. Verder neemt het aantal vrouwen dat meer dan 28 uur per week werkt duidelijk toe. In 2013 werkte nog 52% van de werkende vrouwen minimaal 28 uur, in 2021 was dat gestegen tot 59%. En het aantal vrouwen met betaald werk dat minder dan 19 uur werkte, nam af van 20% naar 15%.

Een hoger salaris helpt uiteraard ook om een hoger pensioen op te bouwen. Ook hierin neemt de kloof tussen mannen en vrouwen af. Jonge vrouwen verdienen tegenwoordig per uur gemiddeld meer dan jonge mannen, omdat ze vaker hoogopgeleid zijn.

Maar het gemiddelde uurloon van alle vrouwelijke werknemers samen is nog steeds lager dan dat van mannen (bron: Emancipatiemonitor 2022). Bij de overheid is het verschil zo’n 6 procent en in het bedrijfsleven 19 procent. Weliswaar een verbetering ten opzichte van tien jaar eerder, maar toch nog een duidelijk verschil. Met alle gevolgen voor de pensioenopbouw van dien.