Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor werkgevers?

Image
Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor werkgevers
Author Image

Redactie | Aegon Blog

21 December 2022 09:45

Volgend jaar is het zover: de Wet toekomst pensioen (Wtp) gaat in. Aanvankelijk zou deze al op 1 januari ingaan, maar de ingangsdatum is uitgesteld tot 1 juli 2023 omdat er nog overleg wordt gevoerd in de Tweede Kamer.

‘Uitstel is geen afstel. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn omgezet naar het nieuwe stelsel’, zegt Marianne de Boer, CEO van Aegon Cappital. ‘Het is daarom verstandig om als werkgever op tijd het gesprek met een pensioenadviseur te starten en niet af te wachten. Daarmee voorkom je filevorming in het transitieproces.’

Een belangrijke verandering van het nieuwe pensioenstelsel is dat het individueler wordt en iedereen zijn eigen pensioenpot krijgt. Daarmee kunnen werknemers altijd zien hoeveel pensioen er voor hen is opgebouwd. Een dergelijk pensioenregeling heet in jargon een premieovereenkomst. Belangrijk om te weten: ”Aegon Cappital heeft al jaren ervaring met de uitvoering van pensioenregelingen op basis van persoonlijke pensioenpotjes.”, aldus Kees Kamminga, pensioenexpert bij Aegon Cappital.

Wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel beschrijven we hieronder.

Premie wordt voor elke werknemer gelijk

Voor werkgevers die nu al een zogenaamde premieovereenkomst hebben, is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel minder groot als voor werkgevers die hun pensioenregeling door een pensioenfonds laten uitvoeren. Het principe van een persoonlijk pensioenpotje is in de nieuwe regeling immers hetzelfde. Maar er is een belangrijk verschil tussen de huidige en de nieuwe premieovereenkomst.

In het huidige stelsel neemt de pensioenpremie meestal toe naarmate de werknemer ouder is. Jonge werknemers leggen nog weinig in, oudere werknemers leggen veel in. In het nieuwe stelsel is de premie leeftijdsonafhankelijk: Voor iedereen wordt hetzelfde premiepercentage ingelegd. Dat kan ertoe leiden dat sommige werknemers in het nieuwe stelsel minder pensioen opbouwen dan in het huidige stelsel. Daarom mogen werkgevers kiezen of alle werknemers volledig meegaan naar het nieuwe stelsel of dat je huidige werknemers in het oude stelsel blijven.

1. Iedereen gaat over

Alle werknemers gaan over naar het nieuwe pensioenstelsel. Om de gevolgen die dit heeft voor zijn werknemers op te vangen, is het voor werkgevers verplicht om een transitieplan op te stellen. Daarin staat beschreven wat voor verschillende leeftijdsgroepen de gevolgen zijn van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook moet daarin opgenomen worden in hoeverre je werknemers compenseert die er in het nieuwe stelsel op achteruit gaan en hoe die compensatie wordt betaald. Deze compensatie in de vorm van extra inleg mag lopen tot uiterlijk 1 januari 2037.

2. Overgangsrecht

Je kunt er ook voor kiezen om de leeftijdsonafhankelijke premie alleen in te voeren voor werknemers die in dienst zijn gekomen na de datum van overstappen. Voor de bestaande werknemers blijven de stijgende premies dan van kracht.

3. Communicatie

Tijdens het hele proces is communicatie cruciaal. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een goede gelegenheid om aan je werknemers te laten zien hoe belangrijk pensioen is. Het is erg belangrijk om je werknemers bij het transitieproces te betrekken. Pensioen is na het salaris de voornaamste arbeidsvoorwaarde en het gaat om veel geld. De aanpassing van het pensioenstelsel, en dus van de arbeidvoorwaarden, is voor jou als werkgever een goede gelegenheid om te toetsen wat werknemers van een goede pensioenregeling verwachten. Denk aan keuzevrijheid op het gebied van bijvoorbeeld beleggen en risico nemen. Dat maakt pensioen persoonlijker.

Aegon Cappital kan helpen bij alle onderdelen van de overgang naar het nieuwe stelsel. ‘Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de politieke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor uw pensioenregeling’, zegt Kees Kamminga, pensioendeskundige bij Aegon. ‘We helpen en informeren klanten waar nodig. Zo hebben we een handig stappenplan opgesteld. Daarin staan de stappen beschreven die onze klanten door de transitie loodsen.’

Ook Kamminga benadrukt dat het zaak is om als werkgever op tijd te beginnen. ‘Het is een complexe operatie waarbij vele tienduizenden pensioenregelingen moeten worden aangepast. Er wacht de pensioenadviseurs en pensioenuitvoerders een drukke tijd.’