Wtp niet in lijn met Van Leeuwen-convenant

Met de introductie van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is er onduidelijkheid ontstaan over het uitvoeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In het convenant staat dat er sprake is van een uitloopdekking, terwijl de Wtp vereist dat er bij overgang sprake is van inloopdekking.

Image
DB Abonnement Werkgevers
Author Image

Redactie | Aegon Blog

29 August 2023 10:24

Tussen verzekeraars zijn tot op heden afspraken vastgelegd in het Van Leeuwen Convenant rondom het in- en uitlooprisico indien een werkgever naar een andere pensioenuitvoer overstapt. Na de invoering van de Wtp ontstaat dan de volgende situatie: in het Convenant staat dat er sprake is van een uitloopdekking, terwijl de Wtp vereist dat er bij overgang sprake is van inloopdekking.

Hogere risicopremie

Voor een werkgever zou dat betekenen dat er in het verleden risicopremies zijn betaald voor een uitloopdekking die niet meer van toepassing is. Voor de toekomst zou er vervolgens voor de inloopdekking een hogere risicopremie moeten worden afgedragen. Vooral bij de overstap naar een andere pensioenuitvoerder is dit een ongewenste situatie.

Werkbare oplossing

Deze situatie is onderkend binnen het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond is hierover in gesprek met het ministerie van SZW om tot een werkbare oplossing te komen. Het is goed mogelijk dat adviseurs in hun adviestrajecten tegen deze problematiek aan lopen, wij houden ze op de hoogte van de ontwikkelingen.