Zo houd je je pensioen inflatiebestendig

Inflatie is voor iedereen vervelend, maar vooral als je met pensioen bent. Gepensioneerden hebben namelijk, in tegenstelling tot werkenden, geen knoppen meer om aan te draaien.

Image
Pensioen inflatiebestendig
Author Image

Redactie | Aegon Blog

25 April 2024 12:07

Tussen 2009 en 2022 werden de meeste pensioenen niet of nauwelijks verhoogd. De meeste pensioenfondsen hadden daar vanwege de rekenregels van het pensioenstelsel geen ruimte voor. Terwijl de geldontwaarding in die periode maar liefst 39 procent bedroeg. Daarom is een inflatiebestendig pensioen belangrijk.

Inflatie compenseren

Als werknemer kun je de gevolgen van inflatie compenseren door te vragen om meer salaris of desnoods meer uren te gaan werken. Gepensioneerden hebben die mogelijkheid niet; zij moeten maar afwachten of hun pensioen omhooggaat. Hoe zorg je ervoor dat inflatie de koopkracht van je pensioen niet uitholt?

“Inflatie is eigenlijk de kern van wat we doen”, zegt Herialt Mens. Hij is hoofd beleggingen bij Aegon Cappital, een aanbieder van beleggingspensioenen. Dit type pensioen is nu nog in de minderheid, maar vanaf 2028, als alle pensioenuitvoerders zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, is het de standaard.

Beleggingspensioen

Een wezenlijk verschil tussen beleggingspensioenen als dat van Aegon Cappital en de klassieke pensioenfondsen is dat de fondsen streven naar een nominaal pensioen. Dat wil zeggen: een bepaald pensioenbedrag in euro’s. Een euro kan meer of minder waard zijn over dertig/veertig jaar als je met pensioen bent. Nu hebben pensioenfondsen daarnaast de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren, maar zoals gezegd, hadden ze vanwege de rekenregels daarvoor jarenlang de ruimte niet.

Een beleggingspensioen werkt wezenlijk anders dan een traditioneel pensioenfonds. Mens van Aegon Cappital: “Ons doel is om te zorgen voor een stabiel pensioen. Niet in euro’s, maar in koopkracht. Wij streven naar een maximaal rendement om de inflatie te kunnen bijhouden. Wij beleggen op een wijze die veel meer aansluit bij de leeftijd en risicohouding van degene die bij ons pensioen opbouwt. Daarom is ons beleggingsbeleid effectiever.”

Hoe hoger het verwachte rendement, des te hoger het risico. Een hoog rendement impliceert dan ook veel risico. Terwijl gepensioneerden juist gebaat zijn bij stabiliteit. Hoe gaat een partij als Aegon Cappital daarmee om?

Lifecycle-beleggen

“De kern van ons beleggingsbeleid is lifecycle-beleggen. Dat zorgt voor een goede balans tussen rendement en risico”, zegt Mens. Lifecycle-beleggen houdt in dat Aegon Cappital je pensioengeld voornamelijk in aandelen belegt als je relatief jong bent. Dat wil zeggen tot ongeveer je vijftigste. Aandelen houden meer dan de meeste andere beleggingen de inflatie goed bij. Dat lijkt logisch: inflatie is niets anders dan stijgende prijzen die bedrijven in rekening brengen. En als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van die bedrijven.

Aandelen leveren historisch gezien gemiddeld zo’n 7 – 8 procent per jaar op. Maar het is natuurlijk nooit elk jaar 7 of 8 procent. In het ene jaar is het plus 15 procent en in het jaar erop min 8 procent. Dat is het risico van aandelen. Die sterke koersschommelingen zijn niet erg als je nog alle tijd hebt. Maar als je pensioendatum in zicht komt, wil je niet dat de waarde van je pensioenpot op en neer stuitert met de beurzen. Daarom wordt 15 tot 20 jaar voor je pensioenleeftijd jaarlijks een deel van de risicovolle beleggingen verkocht en zet Aegon Cappital de opbrengst om in stabiele beleggingen die weinig last hebben van onrust op de beurzen of een stijgende of dalende rente. Het gemaakte rendement is dan als het ware vastgeklikt, zodat je kunt rekenen op een stabiel pensioen.

Inflatierisico afdekken

Aegon Cappital probeert het inflatierisico ook af te dekken door te beleggen in vastgoed en in grondstoffen. Voordeel van vastgoed is dat de huren sterk zijn gekoppeld aan de inflatie. En vlak na het begin van de oorlog in Oekraïne schoten veel de prijzen van energie en andere grondstoffen omhoog, wat grondstofbeleggers deels compenseerde voor de gestegen prijzen.

Het klinkt paradoxaal, veel beleggingsrisico nemen om het inflatierisico juist te beperken. Herialt Mens van Aegon Cappital: “Wij staan bekend als een pensioenuitvoerder die redelijk veel risico neemt. Maar we kunnen ons dat veroorloven omdat we tegelijkertijd die risico’s goed en tijdig afbouwen.”