Duurzaamheidsinformatie

Als premie-pensioeninstelling moeten wij aangeven hoe duurzaam onze beleggingen zijn. Deze regels zijn vastgelegd in de Sustainable Finance Disclosure Regulation. De SFDR dwingt aanbieders van vermogensbeheer of beleggingsadvies om duurzaamheidsclaims te onderbouwen en zo greenwashing tegen te gaan.

Image
SFDR en ons duurzaamheidsbeleid

We toetsen op ESG-factoren

We toetsen ons beleid en onze processen aan de nieuwe vereisten. Daarbij beoordelen we de fondsen waarin we beleggen op mogelijk ongunstige effecten op duurzaamheid en de zogeheten ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur).

ESG-factoren zijn de basis van onze beleggingen

Binnen onze pensioenregelingen beleggen we via beleggingsprofielen. Dat betekent dat we het risico afbouwen naarmate de deelnemer ouder wordt. Deze beleggingsprofielen bevatten fondsen met duurzame kenmerken. We beoordelen onze pensioenregelingen als ‘lichtgroen’ op basis van de SFDR-criteria. Dat wil zeggen dat de ESG-factoren nadrukkelijk als uitgangspunt dienen voor het beleggingsbeleid van de fondsen. Ook de fondsen die we bij Vrij Beleggen aanbieden zijn ‘lichtgroen’.

We monitoren onze fondsbeheerders

Aegon Cappital belegt via fondsbeheerders. De toepassing van de ESG-factoren door onze fondsbeheerders past in ons beleid van het selecteren en monitoren van fondsbeheerders.

Verdiep je verder

Voor Lifecycle Beleggen en Vrij Beleggen volgen we het beleid van Aegon Nederland N.V.. Bekijk de onderstaande documenten om meer te weten te komen over ons Verantwoord beleggen beleid.

Verplichte informatie

Op grond van de SFDR zijn we verplicht om bepaalde informatie over ons beleggingsbeleid expliciet te benoemen op onze website. Het gaat om onderstaande onderwerpen.

Lifecycle en Vrij Beleggen

We kiezen onze beleggingen niet puur omdat ze bijdragen aan duurzaamheid. Natuurlijk houden we bij het beleggen wél rekening met ecologische en sociale onderwerpen. We hebben vijf onderwerpen gekozen waar we ons op richten:

 • klimaatverandering,
 • biodiversiteit,
 • inclusie en diversiteit,
 • gezondheid en welzijn,
 • en mensenrechten.

Voor elk onderwerp hebben we minimumnormen bepaald. We vinden dat de beleggingen daar minstens aan moeten voldoen. Voldoen ze daar toch niet aan? Dan spreken we de bedrijven daarop aan. En we maken gebruik van ons stemrecht als aandeelhouder. Als er daarna niets verandert, kunnen we de beleggingen in dat bedrijf verkopen En we voegen het bedrijf toe aan onze Uitsluitingenlijst. Daar staan ook steenkoolwinning, omstreden wapens en tabak op.

De vijf onderwerpen zijn voor ons belangrijk bij onze beleggingen. Maar we houden ook rekening met andere zaken. Dat doen we omdat we risico’s voor onze klanten willen beperken. Deze overige beleggingen zijn maximaal 16% van het totaal.

Ons Responsible Investing Committee bewaakt goed bestuur en de ecologische en sociale kenmerken van onze beleggingen. Dit doen we aan de hand van ‘duurzaamheidsindicatoren’. Dat zijn graadmeters die aangeven hoe duurzaam de belegging is. Als het niet goed gaat, bespreken we dit met het bedrijf waarin we beleggen. Regelmatig beoordelen we hoe het staat met de indicatoren. Jaarlijks rapporteren we hierover. Blijven de resultaten slecht? Dan kunnen we het bedrijf toevoegen aan de Uitsluitingenlijst.

We maken bij het onderzoeken naar goed bestuur en de ecologische en sociale kenmerken gebruik van informatie van Aegon Asset Management. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de kwaliteit van de gegevens. Soms zijn er geen gegevens voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren. Dan noemen wij die ook niet in onze rapporten.

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Dit betekent dat we de beleggingen niet alleen kiezen omdat ze bijdragen aan duurzaamheid. Natuurlijk houden we bij het kiezen van beleggingen wél rekening met verschillende ecologische en sociale kenmerken.

Bij de keuze voor een belegging, kijken we naar ecologische en sociale kenmerken. Wij richten ons op vijf thema's waar we het grootste risico zien voor schade aan mensen of planeet:

 • klimaatverandering,
 • biodiversiteit,
 • inclusie en diversiteit,
 • gezondheid en welzijn,
 • en mensenrechten.

Voor elk thema bepalen we minimumnormen waaraan beleggingen moeten voldoen. We gebruiken onze invloed als belegger om positieve veranderingen voor elkaar te krijgen bij bedrijven waarin we beleggen. Of als we vinden dat de beleggingen niet aan onze normen voldoen. Dit doen we door actieve aandeelhoudersactiviteiten, zoals het gesprek aangaan met bedrijven (engagement) en door gebruik te maken van ons stemrecht. Als er niets verandert, kunnen we besluiten om de belegging te verkopen en het bedrijf toe te voegen aan onze Uitsluitingenlijst. Voor dit product beleggen we niet in steenkoolwinning, omstreden wapens en tabak.

We beleggen onder andere in bedrijven en landen. De beleggingskeuzes die we maken, hebben positieve of negatieve gevolgen voor mens en planeet. Dat beseffen we. We proberen dan ook rekening te houden met deze gevolgen. Dat doen we door de ecologische, sociale en corporate governance factoren goed in de gaten te houden. Met corporate governance bedoelen we goed bestuur. Alle factoren bij elkaar worden ook wel de ESG-factoren genoemd (Environmental, Social en Governance).

We houden de financiële effecten van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen in de gaten. Verder is onze beleggingsstrategie erop gericht om de negatieve gevolgen voor ESG-factoren te verminderen door actief aandeelhouderschap. Dat betekent dat we onze invloed als belegger gebruiken om bedrijven te stimuleren om positieve veranderingen te maken. Zo gaan we bijvoorbeeld in gesprek met bedrijven waarvan we hebben vastgesteld dat ze niet voldoen aan onze minimumnormen. Of met bedrijven die schade toebrengen aan mensen of de planeet. In dit gesprek brengen we onze bevindingen onder de aandacht. En het management van het bedrijf stellen we op de hoogte van onze zorgen. Daarnaast vragen we om de veranderingen die zij volgens ons in hun bedrijf moeten aanbrengen. Hebben we stemrecht? Dan gebruiken we dat ook om onze doelen te ondersteunen en duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen.

We zetten ons in als actieve aandeelhouders. Toch is er geen garantie dat onze betrokkenheid succesvol is. Hebben onze acties te weinig effect? Dan kunnen we bedrijven toevoegen aan onze Uitsluitingenlijst. Daarnaast kiezen we ervoor om standaard niet in bepaalde bedrijven en landen te beleggen. Dat komt door de producten en diensten die deze bedrijven aanbieden, bijvoorbeeld steenkoolwinning, kernwapens of tabaksproductie. Landen komen op onze Uitsluitingenlijst als ze mensenrechten schenden of soortgelijke schendingen van wereldwijde normen. Meer informatie kun je vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V. en de Uitsluitingenlijst.

Toelichting overzichten

Lifecycle Beleggen
Dit financiële product belegt voornamelijk in beleggingen die zijn afgestemd op ecologische- en sociale kenmerken. Het product kan ook tot 16% beleggen in andere beleggingen, zoals liquiditeit of derivaten. Deze beleggingen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer en risicobeheer, bijvoorbeeld om het totale beleggingsrisico te verminderen of om klanten te beschermen tegen de impact die grote rentebewegingen kunnen hebben op de waarde van hun beleggingen. Deze andere beleggingen zijn niet onderworpen aan de ecologische- of sociale criteria van het product.

Dit product bestaat uit een combinatie van onderstaand opgenoemde beleggingsfondsen, mogelijk aangevuld met kasmiddelen. Deze combinatie varieert afhankelijk van de leeftijd en risicoprofiel van de deelnemer. In onderstaand overzicht staan maximum- en minimumpercentages opgenomen. In het Verantwoord Beleggingsbeleid van Aegon Nederland N.V. wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de E/S karakteristieken worden bereikt.

Fondsnaam:

 • Aegon / MM Equity Return Fund
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 80%
  Aandeel investeringen: 100% #1B
 • Aegon Equity Diversification Fund
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 20%
  Aandeel investeringen: 100% #1B
 • MM Equity Diversification Fund
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 20%
  Aandeel investeringen: 100% #2
 • Aegon / MM Fixed Income Stability Fund
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 55%
  Aandeel investeringen: 100% #1B
 • Aegon / MM Fixed Income Spread Fund
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 31%
  Aandeel investeringen: 100% #1B
 • Aegon / MM Liability Matching Fund
  Minimum allocatie: 0%
  Maximum allocatie: 16%
  Aandeel investeringen: 100% #2

Vrij Beleggen
Bij Vrij Beleggen kiest u zelf uit verschillende beleggingsfondsen. Deze fondsen worden beheerd door onze vermogensbeheerder. De fondsen promoten een aantal ecologische en sociale kenmerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de fondsen die kwalificeren als een product dat ecologische of sociale kenmerken promoot.

 • Voor Single Manager maken deze fondsen gezamenlijk 67% uit van het totale aantal beleggingsopties.
 • Voor Multi Manager maken deze fondsen gezamenlijk 86% uit van het totale aantal beleggingsopties.

Voor meer informatie over de duurzaamheid van de beleggingsfondsen verwijzen wij u naar de fondsinformatie van het fonds. Een link naar deze informatie vindt u in de tabel onder ‘Meer fondsinformatie’.

Nb: De keuze voor de variant Single Manager of Multi Manager is afhankelijk van de werkgever.

Single Manager:

 • AEAM World Equity Index Fund (EUR) #1B
 • AEAM Global Sustainable Real Estate Fund #1B
 • AEGON Global Commodity Fund (EUR) #2
 • AEGON Core Eurozone Government Bond Index Fund #1B
 • AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) #2
 • AEGON Global High Yield Fund (EUR) #1B
 • AEGON European Credit Fund #1B
 • AEGON ABS Fund #1B
 • AEAM Money Market Euro Fund #2

Multi Manager:

 • MM World Equity Index Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc #1B
 • MM Global Emerging Markets Equity Fund (UCITS) Class C EUR Acc #1B
 • MM Global Listed Index Real Estate Fund Class C EUR Hedged Acc #1B
 • MM European Fixed Income Extra Long Fund (UCITS) Class C EUR Acc #1B
 • MM Credit Fund (UCITS) Class C EUR Acc #1B
 • MM Global High Yield Fund (UCITS) Class C EUR Hedged Acc #1B
 • MM Emerging Market Debt Fund (UCITS) Class C Eur Hedged Acc #1B
 • MM World Equity Index SRI Fund Class C EUR Hedged Acc #1B
 • MM World Equity Fund Class C EUR Hedged Acc #1B
 • MM Global Credit Ex Financials Fund Class C EUR Hedged Acc #1B
 • MM German Inflation Index Linked Bond Fund Class C EUR Acc #1B
 • AEGON Global Commodity Fund (EUR) #2
 • AEAM Money Market Euro Fund #2

U vindt meer product specifieke informatie, waaronder duurzaamheidsinformatie, op de website.

Betekenis duurzaamheidsindicator

 • #1B
  Deze beleggingen promoten ecologische of sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.
 • #2
  Deze beleggingen promoten geen ecologische of sociale kenmerken en hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Het Responsible Investing Committee van Aegon NL houdt toezicht op goed bestuur en op de ecologische en sociale kenmerken van onze beleggingen. Regelmatig onderzoeken we de bedrijven waarin we beleggen op negatieve effecten. Bij het onderzoeken houden we rekening met verschillende duurzaamheidsindicatoren. Dat zijn graadmeters die aangeven hoe duurzaam de belegging is. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om maatregelen voor te stellen die negatieve effecten voorkomen. Daarnaast laten we in de resultaten weten hoe we in de loop van het jaar met bedrijven omgaan of hoe we stemmen op hun jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen. Het Responsible Investing Committee beoordeelt de vooruitgang van het verminderen van negatieve effecten en slechte corporate governance.

Aan het einde van het jaar evalueren we de voortgang. Dit is een onderdeel van ons jaarlijkse Active Ownership Plan. In de evaluatie overwegen we maatregelen zoals het uitbreiden van onze engagementactiviteiten of het toevoegen van een bedrijf aan onze Uitsluitingenlijst. We passen onze Uitsluitingenlijst ook aan bij actuele ontwikkelingen. Passen de beleggingen niet meer bij de herziene Uitsluitingenlijst? Dan verkopen we die beleggingen. Meer informatie over onze aanpak is te vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V.

We proberen negatieve effecten te verminderen door:

 • in gesprek te gaan met bedrijven (engagement),
 • te stemmen op de aandeelhoudersvergadering,
 • beleggingen te verkopen en toe te voegen aan onze Uitsluitingenlijst. Dit doen we alleen als we met de bovenste twee punten niet verder komen.

Het is voor ons onmogelijk om rekening te houden met alle mogelijke negatieve effecten tegelijkertijd. Daarom focussen we ons op vijf belangrijke onderwerpen: klimaatverandering, biodiversiteit, inclusie & diversiteit, gezondheid & welzijn en mensenrechten. We richten ons er ook op dat de bedrijven goede corporate governance voeren.

Wij maken voor Lifecycle Beleggen gebruik van ESG-data van Aegon Asset Management. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. We gebruiken deze data bij de screening van bedrijven en tijdens onze due diligence processen. Aegon Asset Management krijgt deze data van een externe partij en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en de kwaliteit van de gegevens.

Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren, rapporteren we niet over die indicatoren. We maken gegevensdekkingsratio's bekend voor alle duurzaamheidsindicatoren die we publiceren. Dit is een percentage dat aangeeft welke informatie beschikbaar is. Op die manier kunnen klanten zo goed mogelijk hun keuzes maken.

De informatie over beleggingsfondsen bij Vrij Beleggen is afkomstig van onze vermogensbeheerder, Aegon Asset Management.

Wij proberen weloverwogen beslissingen te nemen. Dat doen we door rekening te houden met verschillende ESG-data. Het is voor ons onmogelijk om rekening te houden met alle mogelijke negatieve effecten tegelijkertijd. Daarom focussen wij op vijf belangrijke onderwerpen: klimaatverandering, biodiversiteit, inclusie & diversiteit, gezondheid & welzijn en mensenrechten. We richten ons er ook op dat de bedrijven goede corporate governance voeren.

Er zijn op dit moment weinig gegevens beschikbaar over een aantal duurzaamheidsindicatoren. Dit zorgt ervoor dat we de gevolgen die een belegging kan hebben op mens of planeet niet helemaal in kunnen schatten. We werken actief samen met bedrijven om de databeperkingen te verkleinen. Zo kunnen we de hoeveelheid betrouwbare ESG-gegevens vergroten.

Zijn er geen gegevens beschikbaar voor bepaalde duurzaamheidsindicatoren? Dan rapporteren we niet over die indicatoren.

Het Responsible Investing Committee van Aegon NL volgt jaarlijks een proces om negatieve effecten en slechte corporate governance te onderzoeken en te beperken. Dit proces richt zich op beursgenoteerde beleggingen (obligaties en aandelen). Zijn er gegevens beschikbaar over niet-beursgenoteerde bedrijfsbeleggingen? Dan houden we ook rekening met die beleggingen.

Ons proces is gebaseerd op het due diligence-proces dat is beschreven in de richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het begint met een jaarlijks identificatieproces. Tijdens dit proces onderzoeken we beleggingen op naleving van wereldwijde normen. Dat zijn bijvoorbeeld de Global Compact Principles van de Verenigde Naties, en relevante internationale verdragen en conventies. Tijdens het proces onderzoeken we de belangrijkste negatieve effecten. Maar ook de ecologische en sociale verbeterpunten die de bedrijven hebben genomen.

Het Responsible Investing Committee beoordeelt de resultaten. Daarnaast helpt het ons om te bepalen op welke bedrijven we ons moeten richten voor engagement. Of hoe we moeten stemmen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergaderingen. Meer informatie over onze aanpak is te vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V.

Wij geloven in een actief aandeelhouderschap. Hiermee bedoelen we dat we onze invloed als belegger willen gebruiken om een positieve verandering in de wereld te realiseren. Dit doen we door in gesprek te gaan met bedrijven waar we mogelijke negatieve effecten of slechte corporate governance zien. In zo’n gesprek brengen we onze bevindingen onder de aandacht. En we stellen het management op de hoogte van onze zorgen. Daarnaast geven we aan welke veranderingen er volgens ons nodig zijn. We focussen ons daarbij voornamelijk op vastrentende en beursgenoteerde aandelenbeleggingen van beursgenoteerde bedrijven.

We richten ons op de onderwerpen die zijn afgesproken in het Responsible Investing Committee. Deze onderwerpen hebben we vastgelegd in ons jaarlijkse Active Ownership Plan. Dit plan bevat duidelijke doelen en doelstellingen voor Aegon NL's actieve aandeelhoudersactiviteiten. Maar ook welke onderwerpen en bedrijven prioriteit krijgen tijdens onze engagement-activiteiten en bij het gebruiken van het stemrecht in het komende jaar.

Regelmatig beoordelen we de voortgang van de betrokkenheid. Aan het einde van elk jaar is er een uitgebreide evaluatie. We besteden dan extra aandacht aan bedrijven met een slechte corporate governance. Maximaal één jaar zijn we betrokken bij bedrijven die niet voldoen aan de wereldwijde corporate governance-normen. En drie jaar voor bedrijven die het risico lopen niet aan de normen te voldoen. Dat is in lijn met de eisen van goed bestuur in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V. Zijn er na die periode niet voldoende stappen genomen om de verbeterpunten aan te pakken? Dan voegen we deze bedrijven toe aan onze Uitsluitingenlijst. Meer informatie over ons engagementbeleid is te vinden in het Beleid verantwoord beleggen Aegon Nederland N.V.

Er is geen referentiebenchmark voor het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken.