Klimaatactie

Het klimaat verandert. Dit zien we om ons heen en metingen tonen dit ook aan: het is op de meeste plekken gemiddeld warmer dan een eeuw geleden. Gletsjers smelten en de zeespiegel stijgt. Dichter bij huis merken we dat zomerbuien heftiger zijn geworden. Waar mogelijk willen we dit effect tegengaan. Bij Aegon Cappital doen we dat op verschillende manieren.

Image
Klimaatactie

Bedrijfsvoering

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Bij Aegon Cappital zijn we milieubewust. We scheiden ons afval, gebruiken geen onnodig papier, en ons dak ligt vol zonnepanelen. Ook stellen we onszelf een duidelijk doel: onze CO2-voetafdruk met 50% terugbrengen voor 2030.

Een CO2-voetafdruk is de totale uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door een bedrijf in dit geval. Om dit doel te behalen, passen we bijvoorbeeld onze gebouwen en ons reisgedrag aan. Ook maken we afspraken met onze leveranciers.

Verantwoord beleggen

Ook bij het beleggen kijken we nadrukkelijk naar het milieu. Dit is vastgelegd in onze Principes Verantwoord Beleggen en in onze Thema's Verantwoord Beleggen. Vier dingen zijn daarbij heel belangrijk:

  1. We screenen de bedrijven waarin we beleggen. Hoe gaat de organisatie om met mens, maatschappij en milieu?
  2. Voldoet het bedrijf niet meer aan onze eisen? Dan gaan we als belegger met dit bedrijf in gesprek. We sporen hen aan om hun gedrag te verbeteren. Hiervoor gebruiken we op aandeelhoudersvergaderingen ook ons stemrecht.
  3. Kan of wil het bedrijf niet veranderen? Dan beleggen we niet meer in dit bedrijf. Het bedrijf wordt uitgesloten.
  4. Bij verantwoord beleggen hoort ook verantwoording afleggen. Daarom rapporteren we transparant over onze beleggingen en over ons beleid.

Mooi voorbeeld: Aegon steunt klimaatresoluties

Een mooi voorbeeld van het gebruiken van ons stemrecht is het steunen van klimaatresoluties van Follow This. Aegon stemde tijdens aandeelhoudersvergaderingen van energiegiganten BP en Total voor klimaatresoluties die hen opriepen snel te vergroenen. Het besluit wordt gezien als een overwinning voor groen aandeelhouderscollectief Follow This. Eerder steunde Aegon ook de resolutie die bij Shell werd ingediend.