Duurzame energie

Nederland wil anders omgaan met energie. Nu maken we nog veel gebruik van fossiele brandstoffen. Zoals olie, gas en steenkool. Het doel is om op den duur helemaal over te stappen op duurzame energie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zon, wind en aardwarmte. Als grote belegger heeft Aegon (Cappital) hier invloed op.

Image
Duurzame energie

Hoe doen we dat? We steunen belangrijke initiatieven en verdragen. Zoals het verdrag van Parijs in 2015. In 2018 waren we actief betrokken bij het tot stand komen van de Spitsbergen-ambitie en in 2019 ondertekenden we het Klimaatakkoord. Dit jaar steunden we de oproep van IIGCC aan de EU leiders om te zorgen voor een duurzaam economisch herstel van de Covid-19 pandemie.

Ook hebben we ons beleggingsbeleid aangepast:

  • We beleggen steeds meer in duurzame energie en steeds minder in fossiele energie
  • Beleggen we in een bedrijf dat fossiele energie opwekt? Dan zetten we ons als aandeelhouder op verschillende manieren in om twee dingen te bereiken: - Dat het bedrijf meer gaat investeren in duurzame energie - Dat het bedrijf een strategie ontwikkelt voor de overgang naar duurzame energie.