Eerlijk werk en economische groei

Dit ontwikkelingsdoel gaat over het stimuleren van een duurzame economie. Een economie waarin bovendien iedereen op een fatsoenlijk en eerlijke manier mee kan doen. Geen uitsluitingen, geen ongelijkheid. In Nederland zijn dit soort zaken in het algemeen goed geregeld. Maar dingen kunnen altijd beter. Ook bij Aegon.

Image
Eerlijk werk en economische groei

Daarom hebben we een inclusiviteit & diversiteitsbeleid. Een mooi woord, voor iets heel simpels: Iedereen is bij Aegon gelijk. Ongeacht cultuur, achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid. Want hoe diverser ons personeel, hoe beter we lijken op al die mensen die klant bij ons zijn. Uiteraard hebben we daarbij ook oog voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Eerlijk werk houdt verder in dat mannen en vrouwen dezelfde carrièrekansen moeten krijgen. En dat ze gelijk beloond worden voor het werk dat ze doen. Dat zou natuurlijk allang normaal moeten zijn, maar in 2018 was Aegon het eerste bedrijf in Nederland dat samen met de vakbonden afspraken gemaakt heeft in haar cao over gelijke beloning van mannen en vrouwen.