Klant aan het woord: WTG

'Het komt van WTG, dus het zal wel goed zijn. Dat is het predicaat dat onze leden aan onze diensten verbinden.'

Aernout Fetter, de secretaris van WTG

Sinds 2014 heeft WTG - dé werkgeversorganisatie voor de technische groothandel - een samenwerkingsovereenkomst met Aegon Cappital. Via de WTG-pensioenmantel kunnen leden een pensioenregeling afsluiten. Inmiddels maken tientallen leden gebruik van deze mogelijkheid. De samenwerking verloopt goed en prettig. De overeenkomst is daarom al drie keer verlengd. Aernout Fetter, de secretaris van WTG, ziet dat het met het pensioenbewustzijn van zijn leden wel goed zit: ‘Logisch, want zij betalen de pensioenpremie.’ Het optimaal betrekken van medewerkers is de volgende stap.

Image
Klant aan het woord WTG

Vooruitdenken met Aernout Fetter, de secretaris van WTG

Wat komt het eerste in je op bij het woord vooruitdenken?

‘Als ik het betrek op werk dan denk ik aan het belang van goede arbeidsvoorwaarden. Als je die hebt, kan je namelijk mensen aan je binden. Dat vind ik een voorbeeld van vooruitdenken. Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent en blijft.’

Hoe kijk je daarbij naar pensioen?

‘Pensioen is ontzettend belangrijk voor je toekomst. Het is je inkomen voor later. Ik vind het een slechte zaak dat er nog altijd bijna een miljoen werknemers in loondienst geen pensioen opbouwen. Er zijn nog altijd werkgevers die besparen op pensioen en dat geld liever steken in een hoger salaris. Vooral jongeren worden gemakkelijker verleid met een hoog inkomen nu dan een goed pensioen later. Daar moeten we echt vanaf. Het is belangrijk dat ook jonge mensen vooruitdenken, en dat werkgevers invulling geven aan goed werkgeverschap.’

Welke kansen zie je daarbij?

‘Door het pensioenakkoord zijn alle pensioenregelingen straks beschikbare premieregelingen. Dit maakt pensioen voor werknemers in Nederland duidelijker. Daarbij hoop ik dat werkgevers die nu nog geen pensioenregeling aanbieden dit als een mooi moment beschouwen om dit alsnog te gaan doen. Bij beschikbare premieregelingen zijn bij een PPI zoals Aegon Cappital de eigendomsrechten glashelder. Je logt in, ziet jouw eigen pensioenpot, en je bepaalt ook nog eens hoe er voor jou belegd wordt. Ik geloof dat dit bijdraagt aan meer pensioenbewustzijn.’

Waarom de keuze voor Aegon Cappital?

‘Aegon Cappital is een PPI die qua uitstraling goed bij WTG past. No-nonsense en persoonlijk. Te grootschalig en te gelikt, dat past niet bij onze leden en bij onze achterban. Dat zijn gewoon hardwerkende mensen.’

Over WTG

WTG is dé werkgeversorganisatie van technische groothandels in Nederland. Leden zijn technische groothandels die in Nederland zijn gevestigd. WTG heeft tot doel de sociaal-economische belangen van haar leden te behartigen. De belangrijkste activiteiten van WTG zijn het afsluiten van de Arbeidsvoorwaarden-CAO voor de Technische Groothandel, het ontwikkelen van projecten die de gehele Technische Groothandel ten goede komen en individuele leden ondersteunen met hun vragen op sociaal-economisch gebied.

Aernout is de secretaris van WTG. Wil je meer weten over WTG of wat Aernout van de pensioenregeling bij Aegon Cappital vindt? Stuur Aernout dan gerust een bericht.

Nieuwsgierig naar de verhalen van onze andere klanten?

Je leest welke uitdagingen onze klanten hadden, en hoe we die samen met hen én de adviseur zijn aangegaan.

Lees de verhalen van andere klanten