Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor ons beleggingsbeleid?

Russische troepen zijn Oekraïne binnengetrokken. Onvoorstelbaar maar waar. Ons hart gaat uit naar de Oekraïners en naar iedereen die in vrede en vrijheid wil leven. We veroordelen de schending van de soevereiniteit van Oekraïne en de agressie tegen het land en zijn inwoners. De Russische aanval heeft ook invloed op de financiële markten. De afgelopen maanden hebben we gezien hoe de koersen met veel beweeglijkheid op en neer zijn gegaan en per saldo zijn gedaald. Hoewel de gebeurtenissen heftig zijn, is de impact op ons beleggingsbeleid niet groot. Hieronder staan we stil bij een aantal belangrijke punten.

Image
Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor ons beleggingsbeleid

Zorgen wegnemen bij werknemers

We kunnen ons goed voorstellen dat werknemers geschrokken zijn van de daling van de beurzen. Plotselinge waardedalingen komen echter vaker voor. Denk aan de kredietcrisis van 2008. En recenter de coronacrash. De ervaring leert dat markten zich weer herstellen. En dat gaat vaak sneller dan verwacht. Soms duurt het een aantal maanden, soms wat langer, maar uiteindelijk vinden de koersen hun weg weer omhoog. Want hoe dubbel ook: de economie van de wereld blijft draaien. Dit bericht vinden uw werknemers op onze website en communiceren we ook actief naar hen via een mail die rond 7 maart is verstuurd.

Russische en Belarussische investeringen na inval in Oekraïne

Aegon heeft besloten dat het in de toekomst niet meer zal beleggen in bedrijven uit Rusland en heeft zijn beleid voor verantwoord beleggen daarop aangepast. Dit beleid geldt voor alle beleggingen waarbij Aegon de volledige controle over het beheer heeft. Voor Belarus gold deze uitsluiting al. Aegon Cappital sluit zich uiteraard bij dit beleid aan. Bij het begin van de invasie hadden we een verwaarloosbare hoeveelheid beleggingen (exposure) op dit vlak. Deze beleggingen willen we zo snel mogelijk afbouwen naar nul. Er is alleen één probleem: we kunnen op dit moment niet van deze beleggingen af. De Russen hebben buitenlandse investeerders verboden hun aandelen in Russische bedrijven te verkopen. Bovendien is de beurs in Moskou sinds de inval dicht. Zodra deze situatie wijzigt, proberen we onze beleggingen van de hand te doen.

Geen verdere aanpassing beleggingsbeleid noodzakelijk

We hebben ons beleggingsbeleid ten aanzien van Rusland en Belarus aangepast. Verder wijzigt ons beleggingsbeleid niet. Speculanten en daghandelaren kijken naar de korte termijn. Aegon Cappital niet. Want we beleggen op de lange termijn. Onze beleggingsstrategie en de wijze waarop we invulling geven aan life cycle beleggen zorgt voor stabiliteit in de beleggingen. Hiermee stellen we het opgebouwde rendement zo goed mogelijk veilig. De huidige situatie in Oekraïne is vreselijk voor iedereen die hier mee te maken heeft, maar vormt voor ons geen aanleiding om anders te gaan beleggen, anders dan de wijziging die hierboven beschreven staat.