Je wordt arbeidsongeschikt

Als je door ziekte niet meer (volledig) kunt werken, verandert er veel voor je. Thuis, op het werk én je financiële situatie. In de eerste twee jaar krijg je salaris doorbetaald van je werkgever. Maar ben je na twee jaar nog niet helemaal hersteld? Dan kun je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard worden. Arbeidsongeschiktheid heeft niet alleen gevolgen voor je inkomen, maar ook voor de opbouw van je pensioen.

Image
Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid: bereken het hier

Je bent langer dan twee jaar ziek. En je kunt niet meer werken

Dan beoordeelt het UWV in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Afhankelijk van deze beoordeling krijg je een WIA-uitkering van het UWV. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van de mate waarin je nog kunt werken. Meer informatie over het UWV en de WIA-uitkering vind je op www.uwv.nl.

Wat betekent arbeidsongeschikt zijn voor je pensioen?

Bouw je nog wel pensioen op? Een goede vraag. Want je bouwt alleen pensioen op over je salaris. Niet over een WIA-uitkering. In veel pensioenregelingen is geregeld dat de opbouw van je pensioen toch gewoon doorgaat als je arbeidsongeschikt wordt. In verzekeringstermen noemen we dit premievrijstelling arbeidsongeschiktheid. Wel pensioen opbouwen, geen premie betalen. Wij betalen dan de premie helemaal of gedeeltelijk. Dat doen we zolang je arbeidsongeschikt bent. Ook als je niet meer bij je werkgever in dienst bent.

Houd rekening met het volgende: de hoogte van je premievrijstelling hangt af van je pensioenregeling en de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Ligt jouw AOW-datum vóór je pensioendatum? Dan stopt de premievrijstelling op je AOW-datum. De premievrijstelling stopt ook als je weer kunt werken.

Je verdient meer dan de maximale WIA-uitkering

Als je arbeidsongeschikt raakt, krijg je een WIA-uitkering. De WIA-uitkering is maximaal 70% van het salaris dat je verdiende voor je ziek werd. Maar een WIA-uitkering kent een maximum. Verdiende je meer dan het maximum WIA-maandloon? Dan kan jouw inkomen veel verder terugvallen dan 70%. Om dit te voorkomen is in veel pensioenregelingen een WIA-excedent verzekering opgenomen. Dit is een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid het inkomen boven het maximumdagloon dekt. Of dit in jouw pensioenregeling is opgenomen zie je in jouw Pensioen 1-2-3.