Scheiden of uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan is een ingrijpende beslissing met veel gevolgen. Ook voor je pensioen! Niet alleen als je getrouwd was, ook als je hebt samengewoond. Je moet nadenken en afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Een aantal afspraken is via de wet geregeld, maar jij en je ex-partner mogen daar van afwijken. Waar je aan moet denken en wat je moet doen lees je op deze pagina.

Image
Scheiden of uit elkaar gaan

Verdeling van pensioen

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan heb je volgens de wet recht op een deel van elkaars pensioen. Je hebt recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner opbouwde toen jullie getrouwd of geregistreerde partners waren. En andersom geldt het ook. Je ex-partner heeft recht op de helft van jouw pensioen dat je tijdens die periode opbouwde. In de wet is niets geregeld voor samenwonende partners. Zij moeten zelf afspraken maken over de verdeling van hun pensioenen. Wat je situatie ook is, sta stil bij je pensioen als je uit elkaar gaat. Maak afspraken die het best bij jou en je ex-partner passen. Bijvoorbeeld als jullie allebei ongeveer hetzelfde verdienen en beide zelf pensioen opbouwen. Dan kun je afspreken om je pensioen niet te verdelen.

Verdeling van partnerpensioen

Partnerpensioen keert uit aan jouw partner als jij overlijdt. De verdeling van het partnerpensioen is in de wet geregeld. Het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment van uit elkaar gaan, wordt bij jouw overlijden aan je ex-partner uitgekeerd. Bij het partnerpensioen maakt de wet geen onderscheid tussen trouwen of samenwonen. Dit geldt dus voor iedereen. Maar ook hier mag je van de wet afwijken. Je moet de afspraken wel samen maken en vastleggen.

Afspraken vastleggen en doorgeven

Welke afspraken je ook maakt, leg ze goed vast. Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Leg je afspraken dan vast in het echtscheidingsconvenant. Woonde je samen? Dan kun je je afspraken in een notariële akte laten vastleggen. Of je zet de afspraken zelf op papier en ondertekent dit samen.

Geef altijd aan je werkgever door dat je uit elkaar gaat. Er zijn misschien arbeidsvoorwaarden die hierdoor veranderen. Registreer ook je scheiding bij de gemeente. Je ontvangt dan automatisch van ons een brief. Geef je jouw gemaakte afspraken binnen 2 jaar aan ons door? Dan verdelen wij je pensioen zoals afgesproken. Ontvangen wij de afspraken niet binnen 2 jaar, dan verdelen wij je pensioen niet. Dat betekent dat wij het volledige pensioen uitkeren aan de degene die het pensioen heeft opgebouwd. Je moet dan zelf zorgen dat je ex-partner dat deel van jouw pensioen krijgt waar hij of zij recht op heeft.