Beleggen met de juiste mix

De belangrijkste vuistregel bij beleggen? Stop niet al je eieren in één mandje. Daarom beleggen we gespreid. Oftewel, wereldwijd en in verschillende sectoren en beleggingscategorieën.

Image
Beleggen met de juiste mix

5 beleggingsfondsen

We beleggen voor je werknemers. Dat doen we met 5 verschillende beleggingsfondsen. Elk fonds heeft zijn eigen doel. Laten we ze meteen even langslopen.

Het Equity Return Fund heeft als doel rendement halen op de lange termijn. Dit doet het door te beleggen in zakelijke waarden. Daarbij gaat het vooral om wereldwijde aandelen. Maar het fonds is flexibel. Hierdoor kunnen er ook andere beleggingen aan worden toegevoegd. De verhouding tussen risico en rendement wordt daarbij nauwkeurig bewaakt. Zoals de naam al aangeeft, wordt er in dit fonds meer risico genomen dan bijvoorbeeld in het fonds dat gericht is op stabiliteit. Ligt de pensioendatum van je werknemer nog ver weg? Dan zit een belangrijk gedeelte van de beleggingen in dit fonds. Naarmate je werknemer ouder wordt, neemt dit percentage af.

Het Equity Diversification Fund heeft twee doelen: rendement halen en risico’s spreiden. Dit doet het door te beleggen in zakelijke waarden. Daarbij gaat het vooral om vastgoed en grondstoffen. Maar het fonds is flexibel. Hierdoor kunnen er ook andere beleggingen aan worden toegevoegd. De verhouding tussen risico en rendement wordt daarbij nauwkeurig bewaakt. Dit beleggingsfonds een belangrijke aanvulling op het fonds dat gericht is op rendement. Risicospreiding is bij beleggen namelijk erg belangrijk. Ligt de pensioendatum van je werknemer nog ver weg? Dan zit een belangrijk gedeelte van de beleggingen in dit fonds. Naarmate je werknemer ouder wordt, neemt dit percentage af.

Het Fixed Income Spread Fund heeft als doel om rendement te halen op de lange termijn. Dit doet het door te beleggen in vastrentende waarden. Daarbij gaat het vooral om goed renderende obligaties. Maar het fonds is flexibel. Hierdoor kunnen er ook andere beleggingen aan worden toegevoegd. De verhouding tussen risico en rendement wordt daarbij nauwkeurig bewaakt. Zoals de naam al aangeeft, wordt er in dit fonds minder risico genomen dan bijvoorbeeld in het fonds dat gericht is op rendement. Ligt de pensioendatum van je werknemer nog ver weg? Dan zit een beperkt gedeelte van de beleggingen in dit fonds. Naarmate je werknemer ouder wordt, zal dit gedeelte veranderen.

Het Fixed Income Stability Fund heeft als belangrijkste doel om stabiliteit te brengen in de beleggingen. Dit doet het door te beleggen in vastrentende waarden. Daarbij gaat het vooral om veilige staatsobligaties en veilige bedrijfsobligaties. Maar het fonds is flexibel. Hierdoor kunnen er ook andere beleggingen aan worden toegevoegd. De verhouding tussen risico en rendement wordt daarbij nauwkeurig bewaakt. Zoals de naam al aangeeft, wordt er in dit fonds minder risico genomen dan bijvoorbeeld in het fonds dat gericht is op rendement. En ook minder risico dan in het fonds dat gericht is op solide groei. Ligt de pensioendatum van je werknemer nog ver weg? Dan zit slechts een klein gedeelte van de beleggingen in dit beleggingsfonds. Naarmate je werknemer ouder wordt, neemt dit gedeelte toe.

Met onze pensioenstabilisator, de vier AEAM Liability Matching Reciever Funds, hebben als enige doel het pensioen te beschermen tegen de risico’s van renteschommelingen. Zo zorgen we voor steeds meer stabiliteit in het pensioen naarmate de deelnemer ouder wordt. Ligt de pensioendatum nog ver weg? Dan beleggen we niet of nauwelijks in deze fondsen. Naarmate de deelnemer ouder wordt, wijzigt dit percentage.

3 beleggingscategorieën

De fondsen hierboven beleggen in 3 beleggingscategorieën:

  • Zakelijke waarden
  • Vastrentende waarden
  • De pensioenstabilisator

Zakelijke waarden zijn bijvoorbeeld aandelen en vastgoed. En vastrentende waarden zijn staats- en bedrijfsobligaties. Bij zakelijke waarden is het risico hoog. De koers kan dus sterk stijgen of dalen. Bij vastrentende waarden is het risico laag. De koers kan wel stijgen of dalen, maar niet zo sterk als bij zakelijke waarden. En de pensioenstabilisator? Die gebruiken we om het risico van renteschommelingen te beperken.

Zakelijke waarden

Is je werknemer nog jong? Dan beleggen we vooral in de twee fondsen die bestaan uit zakelijke waarden. Dat doen we omdat dit over het algemeen meer rendement oplevert. Daarnaast is er nog genoeg tijd om eventuele tegenvallers op te vangen. Zakelijke waarden bestaan bij ons uit:

Een aandeel is een bewijs van financiële deelneming in een bedrijf. Met een aandeel mag je jezelf aandeelhouder noemen. Je bent dan voor een klein stukje eigenaar van het bedrijf. Wil je als aandeelhouder je geld terug? Dan moet je je aandelen verkopen tegen de dan geldende koers. Deze koers wordt op de beurs bepaald. De koersschommelingen kunnen bij aandelen heftig zijn, zowel positief als negatief. Daar staat op de lange termijn een hoog verwacht rendement tegenover.

Vastgoed of onroerend goed is een algemene benaming voor goederen die aan de grond verbonden zijn. Bijvoorbeeld kantoorgebouwen, winkelcentra of appartementencomplexen. Er zijn verschillende manieren om in onroerend goed te beleggen. Zo kun je rechtstreeks beleggen in een gebouw. Dat heet ook wel direct onroerend goed. Maar je kunt ook indirect beleggen in vastgoed via beleggingsfondsen. Dat laatste is wat wij doen. Het verwachte rendement van vastgoed op de lange termijn is lager dan bij aandelen. Maar hoger dan bij staatsobligaties.

Beleggen in grondstoffen betekent beleggen in bulkgoederen (in het Engels: commodities). Bijvoorbeeld graan, vee en ruwe olie. Grondstoffen vormen het begin van de economische waardeketen en zijn daarmee de basis voor vrijwel alle producten en diensten die we in het dagelijkse leven gebruiken. We beleggen in grondstoffen omdat de samenhang met andere beleggingen over het algemeen zeer laag is. Dat is prettig, want daarmee kunnen we de beleggingsrisico’s beter spreiden. Daarnaast vormen ze een goede bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen. Als er een crisis uitbreekt, zien we vaak dat de prijzen van olie of goud stijgen. Met deze grondstoffen in de portefeuille krijgen we een beetje bescherming. Duurzaamheid is natuurlijk een belangrijk punt bij grondstoffen. Lees verder over onze kijk op duurzaamheid.

Ook binnen deze categorieën beleggen we gespreid. We hebben dus bijvoorbeeld niet alleen maar aandelen in Amerikaanse techbedrijven. Want als het in die sector plotseling slecht gaat, zou dat een te groot negatief effect hebben op het pensioen van je werknemers. Daarom beleggen we ook in andere sectoren, zoals de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en industrie. En de bedrijven in die sectoren zijn gevestigd over de hele wereld. Voor een aanzienlijk deel in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld ook in China, Japan en de Europese Unie.

Vastrentende waarden

Hoe ouder je werknemer wordt, hoe meer we gaan beleggen in vastrentende waarden. Zo bouwen we het risico af en komt er steeds meer stabiliteit in de beleggingen. Zakelijke waarden bestaan bij ons uit:

Met een staatsobligatie leen je geld aan de overheid van een land. In ruil daarvoor ontvang je rente. En aan het einde van de looptijd hoor je je volledige inleg terug te krijgen. De waarde van een obligatie schommelt tijdens de looptijd. Die schommelingen zijn onder meer afhankelijk van de marktrente. Staatsobligaties worden als erg veilig gezien, zeker van landen met een goede reputatie. Daar staat tegenover dat het rendement op staatsobligaties meestal niet zo hoog is.

Ook bedrijven kunnen obligaties uitgeven. Met een bedrijfsobligatie leen je geld aan een bedrijf. Dat geld kan het bedrijf gebruiken om te investeren. Bedrijfsobligaties leveren vaak een hoger rendement op dan staatsobligaties. Dat komt doordat geld lenen aan een bedrijf een groter risico met zich meebrengt dan geld lenen aan een overheid (al zijn er zeker uitzonderingen). Hoogwaardige bedrijfsobligaties hebben een hoge kredietwaardigheid. De kans dat deze leningen niet volledig worden terugbetaald is daarmee zeer klein.

High-yield obligaties zijn eigenlijk bedrijfsobligaties. We behandelen ze apart omdat er iets bijzonders mee is. Voor high-yield obligaties krijg je een hogere rentevergoeding dan voor hoogwaardige bedrijfsobligaties. Tegenover dat hogere rendement staat een lagere kredietwaardigheid van het bedrijf dat de obligatie uitgeeft. Met andere woorden: de kans is groter dat het bedrijf niet aan z’n verplichtingen kan voldoen.

Een mooie term voor staats- en bedrijfsobligaties uit opkomende economieën. Over het algemeen leveren deze obligaties meer op dan obligaties uit sterk ontwikkelde landen. Het risico op wanbetaling is dan ook groter. Toch is er in een goed gespreide portefeuille plek voor emerging market debt, zeker als de marktrente relatief laag is.

Dit zijn leningen met een zakelijk onderpand. Bijvoorbeeld een hypotheek, autolening of lening aan het mkb. Dat soort leningen kunnen worden gebundeld en verhandeld op de financiële markten.

Pensioenstabilisator

Met de pensioenstabilisator beperken we het risico van renteschommelingen. Zo zorgen we voor steeds meer stabiliteit naarmate de pensioendatum van je werknemers dichterbij komt. Voor de pensioenstabilisator gebruiken we de vier AEAM Liability Matching Reciever Funds. Deze fondsen bestaan uit:

Met een staatsobligatie leen je geld aan de overheid van een land. In ruil daarvoor ontvang je rente. En aan het einde van de looptijd hoor je je volledige inleg terug te krijgen. De waarde van een obligatie schommelt tijdens de looptijd. Die schommelingen zijn onder meer afhankelijk van de marktrente. Staatsobligaties worden als erg veilig gezien, zeker van landen met een goede reputatie. Daar staat tegenover dat het rendement op staatsobligaties meestal niet zo hoog is.

Beleggingen die makkelijk verhandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld termijndeposito’s, kortlopende valuta en spaartegoeden. Koop je zo’n belegging? Dan krijg je een rentevergoeding totdat je de belegging weer verkoopt.

Complex financieel product dat door veruit de meeste pensioenfondsen en pensioenuitvoerders wordt ingezet om de nadelen van renteschommelingen te neutraliseren. Bij een renteswap worden de financiële stromen die samenhangen met de lange en korte rente tegen elkaar uitgeruild.

Ontdek de 5 beleggingsfondsen

Je weet nu in welke fondsen we beleggen en waaruit die fondsen bestaan. Op zoek naar verdiepende info? Bijvoorbeeld het rendement en de kosten? We zetten het voor je op een rij.

Naar de beleggingsfondsen

Rebalancing

Hoe de beleggingsmix van je werknemers er precies uit ziet? Dat hangt af van hun leeftijd en beleggingsprofiel. Toch halen we de beoogde verhouding tussen de beleggingscategorieën vrijwel nooit helemaal. Dat komt door de koersbewegingen van de onderliggende beleggingsfondsen. We monitoren daarom of de verhouding niet te veel uit balans raakt. Gebeurt dat toch? Dan herstellen we die balans. Dat noemen we rebalancing.

We brengen de mix sowieso eens per jaar in balans. Dat gebeurt als je werknemer weer een jaartje dichter bij de pensioendatum komt. In de praktijk rebalancen we de beleggingen dus iedere maand voor ongeveer 1/12 deel van onze deelnemers. We verkopen dan het teveel ten opzichte van de beoogde mix en vullen het tekort aan met de opbrengst.

De transactiekosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van je werknemers. We proberen deze kosten te minimaliseren door geldstromen waar mogelijk met elkaar te verrekenen. Goed om te weten: ons businessmodel hangt samen met het behalen van een goed pensioen voor je werknemers. We hebben geen enkel financieel belang bij transacties.

Image
Rol van leeftijd

Hoe ouder je werknemer, hoe minder risico

Is een werknemer nog jong? Dan richten we ons vooral op rendement. Naarmate iemand ouder wordt, bouwen we het risico af. Zo zorgen we voor steeds meer stabiliteit in de beleggingen.

Meer over de rol van leeftijd
Image
Beleggingsprofiel

We volgen het beleggingsprofiel

Met de Profielwijzer ontdekken je werknemers hoeveel risico ze kunnen en willen nemen met hun pensioen. Welke profielen zijn er eigenlijk? En hoe verschillen ze van elkaar?

Ontdek de 5 profielen