Alles over de 5 beleggingsprofielen

We beleggen het pensioenkapitaal van je werknemer. Hoe doen we dat precies? En welke keuzes maken we daarbij? Je leest het hieronder.

Image
Beleggingsprofiel

We willen je werknemers eerst wat beter leren kennen

Ieder mens is anders. Dat lijkt een open deur. Maar zeker bij beleggen is het belangrijk om dat te beseffen. Want de ene persoon kan en wil misschien best wat risico nemen, terwijl een ander daar niets van moet hebben. Daarom leren we je werknemers graag wat beter kennen. Hoe we dat doen? Door ze een paar vragen te stellen en een aantal keuzes voor te leggen. Je werknemers komen deze vragen en keuzes vanzelf tegen als ze de Profielwijzer invullen. De Profielwijzer staat voor ze klaar in Mijn Aegon Cappital.

Het beleggingsprofiel bepaalt hoe we beleggen

Hebben je werknemers de vragen beantwoord? Dan weten we hoeveel risico ze kunnen en willen nemen met hun beleggingen. We noemen dit het persoonlijke risicoprofiel. Bij het risicoprofiel van je werknemer past een van onze beleggingsprofielen. We hebben er 5: een zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief beleggingsprofiel. Afhankelijk van het beleggingsprofiel nemen we iets meer of juist iets minder risico. Zo beleggen we op een manier die bij écht past bij je werknemer. Goed om te weten: bij alle profielen bouwen we het beleggingsrisico af naarmate je werknemer ouder wordt.

De 5 beleggingsprofielen op een rij

Bij het zeer defensieve beleggingsprofiel beleggen we met het minste risico van de vijf beleggingsprofielen. We beleggen veel meer in vastrentende waarden en juist veel minder in zakelijke waarden dan bij de offensieve profielen.

Meer over het zeer defensieve beleggingsprofiel

Bij het defensieve beleggingsprofiel beleggen we met minder risico dan bij het neutrale profiel en de offensieve profielen. En we beleggen met iets meer risico dan bij het zeer defensieve profiel. We beleggen meer in zakelijke waarden en minder in vastrentende waarden dan bij het zeer defensieve profiel.

Meer over het defensieve beleggingsprofiel

Bij een neutraal beleggingsprofiel beleggen we met meer risico dan bij de defensieve profielen. En met minder risico dan bij de offensieve profielen. We beleggen minder in vastrentende waarden dan bij de defensieve profielen. Maar ook minder in zakelijke waarden dan bij de offensieve profielen. Het neutrale profiel is ons standaardbeleggingsprofiel. Hebben je werknemers de Profielwijzer nog niet ingevuld? Dan beleggen we hun pensioen volgens dit profiel.

Meer over het neutrale beleggingsprofiel

Bij het offensieve beleggingsprofiel beleggen we met meer risico dan bij het neutrale profiel en de defensieve profielen. En met minder risico dan bij het zeer offensieve profiel. We beleggen meer in vastrentende waarden en juist minder in zakelijke waarden dan bij het zeer offensieve profiel.

Meer over het offensieve beleggingsprofiel

Bij het zeer offensieve beleggingsprofiel beleggen we met het meeste risico van de vijf beleggingsprofielen. We beleggen veel minder in vastrentende waarden en juist veel meer in zakelijke waarden.

Meer over het zeer offensieve beleggingsprofiel

Het is slim om de Profielwijzer regelmatig in te vullen

Het leven kan alle kanten op. Misschien krijgen je werknemers een nieuwe baan. Of gaan ze trouwen of juist scheiden. Zulke veranderingen hebben invloed op hun geldzaken. En mogelijk ook op hoe afhankelijk ze zijn van hun pensioen bij Aegon Cappital. We zullen je werknemers daarom regelmatig vragen de Profielwijzer opnieuw in te vullen. En ze mogen dat natuurlijk ook doen als ze dat zélf nodig vinden. Geven je werknemers hun nieuwe profiel voor de 20e van de maand aan ons door? Dan beleggen we volgens dat profiel in de loop van de volgende maand.

Ander profiel? Dan rekenen we kosten

Stappen je werknemers van het ene profiel over naar het andere profiel? Dan kopen en verkopen de fondsbeheerders een deel van de beleggingen. Zo worden de beleggingen van je werknemers in lijn gebracht met het nieuwe profiel. De fondsbeheerders rekenen hiervoor in- en uitstapkosten.

Vrij Beleggen: voor werknemers die alles zelf willen doen

Het voordeel van onze beleggingsprofielen? Het beheer van de beleggingen ligt volledig in handen van ervaren beleggingsexperts. Je werknemers hoeven dus niet na te denken over de juiste beleggingsmix. Of over de afbouw van het risico richting de pensioendatum.

Willen je werknemers toch zelf alle keuzes maken? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om te kiezen voor Vrij Beleggen. Je werknemers stellen dan zelf hun beleggingen samen. Dat betekent dat ze zelf bepalen hoeveel risico er wordt genomen. En ook dat ze zelf in de gaten moeten houden of het risico op de juiste manier wordt afgebouwd naarmate hun pensioendatum nadert. Bij Vrij Beleggen zijn de mogelijkheden voor het afdekken van het renterisico beperkt.

Image
Rol van leeftijd

Hoe ouder je werknemer, hoe minder risico

Is een werknemer nog jong? Dan richten we ons vooral op rendement. Naarmate iemand ouder wordt, bouwen we het risico af. Zo zorgen we voor steeds meer stabiliteit in de beleggingen.

Meer over de rol van leeftijd
Image
Beleggen met de juiste mix

It’s all in the mix

Het ene beleggingsprofiel bevat meer zakelijke waarden, het andere meer vastrentende waarden. En ook het renterisico wordt per profiel op een andere manier afgedekt.

Beleggen met de juiste mix