De rol van leeftijd bij beleggen

Grote kans dat bij jouw bedrijf mensen werken van allerlei leeftijden. Van jonge honden tot grijze vossen. Wist je dat we voor iemand van 25 heel anders beleggen dan voor iemand van 65? Hieronder lees je hoe dat werkt.

Image
Rol van leeftijd

Hoe ouder je werknemer, hoe minder risico

Geen mens is hetzelfde. Klinkt logisch. Maar voor ons is het een wezenlijk punt. Want wie jouw werknemer is, bepaalt hoe we beleggen. Daarom vragen we je werknemers de Profielwijzer in te vullen. Daarmee ontdekken ze hoeveel risico ze kunnen en willen nemen met hun pensioen. Maar ook de leeftijd van je werknemers speelt een belangrijke rol. Is een werknemer nog jong? Dan beleggen we met meer risico. Dat doen we omdat dit op de lange termijn tot een hoger verwacht rendement leidt. Naarmate je werknemer ouder wordt, bouwen we het risico stapje voor stapje af. Zo zorgen we voor stabiliteit in de beleggingen. En stellen we het opgebouwde rendement steeds meer veilig. Deze aanpak wordt ook wel het lifecycleprincipe genoemd.

Image
Neutraal beleggingsprofiel

Steeds minder risico: een voorbeeld

Die risicoafbouw, hoe werkt dat nu precies? We pakken er een concreet voorbeeld bij. Hier zie je de beleggingsmix van ons neutrale beleggingsprofiel. De mix bestaat uit 5 beleggingsfondsen. Ze hebben elk een eigen kleur. In het blauwe en lichtblauwe fonds zitten zakelijke waarden, zoals aandelen. Die hebben een hoog risico maar ook een hoog verwacht rendement. In het roze en paarse fonds zitten vastrentende waarden, zoals obligaties. Die hebben een laag risico maar ook een laag verwacht rendement. Met het zwarte fonds beschermen we het pensioen tegen renteschommelingen.

Op de horizontale as zie je de leeftijd van je werknemer. Stel nu dat Anna 25 jaar is. Haar beleggingsmix bestaat op dit moment voor 95 procent uit zakelijke waarden (de twee blauwe fondsen) en voor 5 procent uit vastrentende waarden (het roze en paarse fonds). Die situatie blijft jarenlang gelijk. Zo’n 22 jaar voor haar pensioendatum komt hier verandering in. Anna is dan 46 jaar. Op dat moment doet de rentebescherming voor het eerst zijn intrede (het zwarte fonds). Ook zie je dat de fondsen met zakelijke waarden een steeds kleiner deel gaan uitmaken van de mix. En de fondsen met vastrentende waarden een steeds groter deel. Zo beperken we het risico naarmate Anna’s pensioendatum dichterbij komt. En krijgt ze dus steeds meer zekerheid over haar pensioen. Op haar pensioendatum bestaat Anna’s beleggingsmix nog maar voor 30 procent uit zakelijke waarden. De rest bestaat uit vastrentende waarden en de rentebescherming.

Zo dekken we het renterisico af

Gaan je werknemers met pensioen? Dan kopen ze van hun pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering. De hoogte van die uitkering hangt natuurlijk af van de hoogte van het pensioenkapitaal. Maar ook van de marktrente op dat moment. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het pensioen. En omgekeerd: hoe lager de marktrente, hoe lager het pensioen. Komt de pensioendatum van je werknemer in zicht? Dan vormt een rentedaling dus een serieus risico.

Met onze pensioenstabilisator, de vier AEAM Liability Matching Reciever Funds, beperken we dit risico. De pensioenstabilisator zorgt er namelijk voor dat schommelingen in de marktrente worden opgevangen. Stijgt de marktrente? Dan daalt de waarde van de fondsen, maar ontvang je meer pensioen voor je pensioenkapitaal. En daalt de marktrente? Dan stijgt de waarde van het fonds, maar ontvang je minder pensioen voor je pensioenkapitaal. Dit effect wordt sterker naarmate je werknemer ouder wordt. Kijk maar naar de grijze lijn in de grafiek. Die geeft de beoogde mate weer waarmee we het renterisico afdekken bij het neutrale beleggingsprofiel.

Goed om te weten: de koers van deze fondsen kunnen heftig op en neer gaan. Dat is nodig om de verwachte pensioenuitkering stabiel te houden.

Image
Beleggingsprofiel

We volgen het beleggingsprofiel

Met de Profielwijzer ontdekken je werknemers hoeveel risico ze kunnen en wil nemen met hun pensioen. Welke profielen zijn er eigenlijk? En hoe verschillen ze van elkaar?

Ontdek de 5 profielen
Image
Beleggen met de juiste mix

It’s all in the mix

Het ene beleggingsprofiel bevat meer zakelijke waarden, het andere meer vastrentende waarden. En ook het renterisico wordt per profiel op een andere manier afgedekt.

Beleggen met de juiste mix