We beleggen verantwoord én realistisch

We beleggen om je werknemers een zo groot mogelijke kans te geven op een goed pensioen. Maar een pensioen is pas écht goed als je ervan kunt genieten in een schone en eerlijke wereld. Daarom beleggen we verantwoord. En zetten we bewuste en realistische stappen om het nog beter te doen.

Image
We beleggen verantwoord én realistisch

Klimaatneutraal beleggen in 2050

Stoppen met de uitstoot van broeikasgassen. Dat is de enige manier om onze planeet leefbaar te houden. Grote beleggers zoals wij spelen hierbij een belangrijke rol. En die rol pakken we vol overtuiging. Ons doel is glashelder: klimaatneutraal beleggen in 2050. Dat betekent dat we de uitstoot van onze eigen beleggingen én de beleggingen voor onze klanten terugdringen tot netto nul.

Image
Concrete tussenstappen

Concrete tussenstappen

Samen met Aegon Nederland hebben we een reeks doelstellingen geformuleerd voor de periode 2021-2025. We willen de uitstoot van onze eigen beleggingen in deze periode met 30 procent terugdringen. Dat doen we met hele concrete maatregelen. Zo zijn we in januari 2022 gestopt met alle beleggingen in bedrijven die steenkool winnen of stroom opwekken uit steenkool. Hetzelfde geldt voor teerzandolie. Deze en andere maatregelen staan in een routekaart die elke 5 jaar wordt aangescherpt.

Dit is onze routekaart naar 2050

  • In 2025 stoten we met onze eigen beleggingen 30 procent minder broeikasgassen uit dan in 2020.
  • Uiterlijk in 2050 zijn onze eigen beleggingen én de beleggingen voor onze klanten klimaatneutraal. Daarmee voldoen we aan het akkoord van Parijs uit 2015.

We benutten onze omvang

Waarom sluit Aegon Cappital vervuilende bedrijven niet gewoon uit? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld. En terecht. Maar de vraag is ook wat het meeste effect heeft. Uitsluiten en wegkijken? Of in gesprek gaan en het bedrijf wijzen op zijn verantwoordelijkheid?

Wij geloven in het laatste. Zeker ook omdat we groot zijn. We zijn immers een dochterbedrijf van een wereldwijde onderneming. Aegon is actief in meer dan 20 landen en we hebben zo’n 30 miljoen klanten. Onze beleggingen zijn meer dan 900 miljard euro waard. Die omvang gebruiken we om impact te hebben op de wereld om ons heen. Daarbij kijken we naar het milieu, maar ook naar mens en maatschappij. Bij die laatste twee kun je denken aan mensenrechten, gezondheid, veiligheid en behoorlijk bestuur.

Voldoet een bedrijf niet aan onze eisen? Dan gaan we als belegger met het bedrijf in gesprek. En als het moet nog een keer en nog een keer. Zien we dat onze boodschap niet aankomt? Dan sluiten we het bedrijf inderdaad uit. We hebben dat inmiddels met zo’n 700 bedrijven gedaan.

Uitsluiten of praten?

Het is een duivels dilemma. Moet je alles waar een luchtje aan zit uit je beleggingsportefeuille gooien? Of is het beter om met je vuist op tafel te slaan en verandering te eisen? Bij steenkool en teerzandolie kiezen we voor het eerste. Bij olie en gas voor het tweede. De voor- en nadelen op een rijtje.

Fossiele industrie uitsluiten

  • Voordeel: je hebt als belegger schone handen
  • Nadeel: je verliest je invloed, en je plaats aan tafel wordt mogelijk ingenomen door kortetermijnbeleggers die het niet zo nauw nemen met duurzaamheid

Praten met fossiele industrie

  • Voordeel: grote beleggers kunnen de industrie dwingen om sneller te verduurzamen
  • Nadeel: beleggingen blijven voor een deel bijdragen aan fossiele investeringen

Is praten écht de beste aanpak?

De pensioenwereld is volop in beweging. Zo zijn er pensioenfondsen die van de ene op de andere dag al hun beleggingen in de fossiele industrie verkopen. Die ontwikkeling houden we nauwlettend in de gaten. We beleggen zoals gezegd niet meer in steenkool en teerzandolie. Die sectoren hebben geen toekomst. We beleggen nog wel in gas en olie. Want hoe graag we ook zouden willen, op dit moment kan de samenleving niet zonder. Maar belangrijker nog: we willen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Grote beleggers hebben de macht om koerswijzigingen af te dwingen. Daarom stellen we voortdurend kritische vragen. Bijvoorbeeld over de snelheid waarmee oliebedrijven omschakelen naar schone energie.

Daarmee volgen we de lijn van Follow This, een activistische aandeelhouder die oliebedrijven van binnenuit wil veranderen. Ook Follow This is vóór dialoog en tégen uitsluiten. En net als Follow This laten we het niet alleen bij praten. We stémmen ook volgens onze principes. Zo steunen we klimaatresoluties die voorbijkomen op aandeelhoudersvergaderingen. Ook die van Follow This bij Shell. Want zoals Follow This terecht opmerkt: we kunnen de ergste klimaatrampen alleen voorkomen als de olie- en gasindustrie haar volle gewicht achter de energietransitie zet.

Image
De kracht van het collectief

De kracht van het collectief

Verantwoord beleggen doen we niet in ons eentje. We geloven in de kracht van het collectief. Daarom hebben we ons aangesloten bij een aantal internationale maatstaven en initiatieven. Samen staan we sterk.

Meer over onze aanpak
Image
Hart voor mens, maatschappij en milieu

We laten zien wat we doen

Elke dag werken we hard aan een zo goed mogelijk pensioen voor je werknemers. En altijd met hart voor mens, maatschappij en milieu. Hoe we dat het afgelopen jaar hebben aangepakt? Dat lees je in ons Duurzaam Ondernemen 2022 rapport.

Check de highlights