Waarde creatie

 

Aegon en duurzaamheid 

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Nederland krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, extremer weer en verlies van biodiversiteit. Daar bovenop komen andere maatschappelijke uitdagingen. Denk aan toenemende sociale en economische ongelijkheid, of vergrijzing.

Het aanpakken van die problemen vraagt om een collectieve inzet. Ook Aegon neemt daarin verantwoordelijkheid. Onze missie is om mensen te helpen hun beste leven te leiden. Daarbij past het doel om op termijn zo veel mogelijk positieve impact te creëren, en negatieve impact tot het minimum te beperken.

We maken ons daarom sterk voor een duurzame, gelijkwaardige samenleving. Iedereen verdient een leven op een gezonde planeet, met gelijke kansen en zonder financiële zorgen. Bij Aegon helpen we om daarvoor de voorwaarden te scheppen. Zo ondersteunen we het Nederlandse Klimaatakkoord, en hebben we een eigen Klimaatactieplan ontwikkeld.

Uiteraard werken we daarbij binnen de Europese en nationale wetgeving. Maar we willen méér doen. Waar mogelijk bieden we duurzame diensten en producten aan. Ook investeren we in bedrijven en organisaties die een positieve duurzame of maatschappelijke impact hebben. Tegelijk wenden we onze invloed aan om negatieve gevolgen in te perken.

Gezonde leefomgeving

We hebben al veel activiteiten ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Zo dragen we bij aan een schone en gezonde leefomgeving. Het streven is dat onze eigen operaties en investeringen zo min mogelijk schadelijke emissies teweegbrengen. We integreren ESG-doelen in onze bedrijfsvoering. Ook faciliteren we de transitie naar een economie die minder CO2 uitstoot, door een duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen te stimuleren. We proberen onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, en helpen onze klanten om hetzelfde te doen. Ook ondersteunen we onze klanten om klimaatbestendig te worden. We helpen huiseigenaren om hun woning duurzamer te maken, en we ontwikkelen verzekeringen die de gevolgen van klimaatverandering opvangen, zoals waterschade door overstromingen.

Inclusiever en diverser

Daarnaast werken we binnen onze mogelijkheden aan een meer inclusieve samenleving. We doen dat door van Aegon een werkomgeving te maken waar diversiteit en inclusiviteit worden gestimuleerd en gevierd. Met een bedrijfscultuur waarin elke stem gehoord mag worden en wordt gerespecteerd. En waar gelijk werk ook gelijk wordt betaald. We proberen zo veel mogelijk producten en diensten te ontwikkelen die inclusief zijn en voor iedereen toegankelijk.

Topprioriteit

Aegon beschouwt duurzaamheid als een topprioriteit. We zetten ons volop in om onze duurzame transitie te versnellen. 

In ons Beleid Verantwoord Beleggen hebben we vastgelegd hoe we investeren in een duurzamere wereld en een netto-nul transitie. We kiezen voor bedrijven met geloofwaardige klimaatplannen, en investeren liever niet in bedrijven en activiteiten die niet in overeenstemming zijn met een netto-nul wereld. En voor 2025 investeren we een miljard extra in activiteiten die de samenleving weerbaarder maken tegen klimaatverandering. Zo willen we de samenleving en onszelf helpen om op korte termijn belangrijke stappen voorwaarts te zetten.